אנרגיה

מגזר האנרגיה של PwC Israel

משק האנרגיה עובר בתקופה האחרונה סערות וטלטלות עסקיות ורגולטוריות.
עקב עליית מחירי האנרגיה בעולם, העלייה בביקושים, תגליות הגז מול חופי ישראל ואי היציבות הגיאופוליטית באזורנו,  מרכז תחום האנרגיה השקעות עתק, תחרות עזה וסיכונים וסיכויים עסקיים גבוהים.
הוסיפו לכך את המהפכות הרגולטוריות של השנה האחרונה – ועדת ששינסקי, תקנות איכות סביבה, דרישות גילוי נרחבות של רשות ניירות ערך, חקיקה חדשה המוצעת במדיניות הענקת רישיונות חיפושי נפט וגז.
תחום הנפט והגז הפך בשנים האחרונות להיות נושא בעל חשיבות רבה ביותר בכל רחבי העולם.
הצרכנים מתמודדים עם אילוצי היצע ומחירים גבוהים יותר. לממשלות יש חששות בנוגע להבטחת האנרגיה והתחממות אקלימית.

תחום הנפט והגז

תחום הנפט והגז הפך בשנים האחרונות להיות נושא בעל חשיבות רבה ביותר בכל רחבי העולם. הצרכנים מתמודדים עם אילוצי היצע ומחירים גבוהים יותר. לממשלות יש חששות בנוגע להבטחת האנרגיה והתחממות אקלימית. חברות בענף מתמודדות עם סביבה בעלת מורכבות גדלה והולכת, מלאה בסדרי עדיפויות סותרים, תנאים גיאופוליטיים המשתנים תדירות, רגולציה מחמירה יותר, תחרות גדולה יותר ודרישות גבוהות יותר מבעלי העניין. בנוסף, החל משנת 2011 נכנסה לתוקף מהפיכת המיסוי בעקבות ממצאי ועדת ששינסקי.

עקב עליית מחירי האנרגיה בעולם, העלייה בביקושים, תגליות הגז מול חופי ישראל ואי היציבות הגיאופוליטית באזורנו,  מרכז תחום האנרגיה השקעות עתק, תחרות עזה וסיכונים וסיכויים עסקיים גבוהים.
הוסיפו לכך את המהפכות הרגולטוריות של השנה האחרונה – ועדת ששינסקי, תקנות איכות סביבה, דרישות גילוי נרחבות של רשות ניירות ערך, חקיקה חדשה המוצעת במדיניות הענקת רישיונות חיפושי נפט וגז.
תחום הנפט והגז הפך בשנים האחרונות להיות נושא בעל חשיבות רבה ביותר בכל רחבי העולם. הצרכנים מתמודדים עם אילוצי היצע ומחירים גבוהים יותר. לממשלות יש חששות בנוגע להבטחת האנרגיה והתחממות אקלימית. חברות בענף מתמודדות עם סביבה בעלת מורכבות גדלה והולכת, מלאה בסדרי עדיפויות סותרים, תנאים גיאופוליטיים המשתנים תדירות, רגולציה מחמירה יותר, תחרות גדולה יותר ודרישות גבוהות יותר מבעלי העניין. בנוסף, החל משנת 2011 נכנסה לתוקף מהפיכת המיסוי בעקבות ממצאי ועדת ששינסקי.

הפרקטיקה שלנו בתחום הנפט והגז מתמקדת במתן שירותים מקצועיים לחברות בכל הגדלים ובכל מגזרי הענף. אנו מספקים פתרונות ממוקדים לענפי התעשייה בתחומי הביקורת והמסים, שירותי עסקאות, שיפור ביצועים, משאבי אנוש וניהול משברים – במטרה לסייע לחברות לטפל בנושאים עסקיים ובנושאים הקשורים בבעלי העניין שלהן.
רשת PwC מספקת שירותים מקצועיים לחברות בתעשיית הנפט והגז במשך יותר מ-100 שנים ומעניקה שירותי ביקורת לחברות נפט וגז בכל הסקטורים – כולל ברמה הלאומית והבינלאומית, בסקטור החיפושים וההפקה (upstream), סקטור ההקמה והניהול של תשתיות ההולכה (midstream), סקטור הזיקוק והשיווק (downstream) וכן לחברות המעניקות שירותים לשדות נפט.
לאנשי המקצוע שלנו בתחום הנפט והגז הבנה עמוקה של התחום המאפשרת להם לתת ללקוחות שירות המבוסס על הכרה מעמיקה של הענף.
נקודת המוצא שלנו במתן שירותים היא נקודת המוצא של העסק שלכם – האסטרטגיות והמטרות העסקיות שלכם.

אנו מסייעים לחברות להתמודד עם השינויים והנושאים המאתגרים ביותר הניצבים בפניהן על ידי פיתוח אסטרטגיות ופיתרונות אפקטיביים. PwC מספקת מגוון שירותים במטרה לסייע לחברות נפט וגז להתמודד עם האתגרים הניצבים כיום בפניהן.
• ציות לדרישות רגולטוריות ודרישות דיווח;
• שיפור ביצועים ויעילות תפעולית;
• מיזוגים ורכישות בענף;
• ניהול סיכונים;
• הבטחת אספקה;
• טיפול בנושא הקיימות (sustainability);
• גיוס הון וחוב

שירותי ביקורת

רשתPwC  מבקרת 32% מחברות הנפט והגז הגדולות בעולם. כל צוותי הביקורת של PwC ברחבי העולם משתמשים באותה מתודולוגית ביקורת העומדת בדרישות תקני הביקורת הבינלאומיים ובדרישות של תקני ביקורת מקומיים הספציפיים לטריטוריה בה מתבצעת הביקורת. העובדה שאנו משתמשים בגישת ביקורת עקבית ואחידה מאפשרת לאנשי המקצוע של PwC להבין ולהעריך את העסק שלך תוך שימוש באותה שפה ובאותן שיטות בכל מקום בעולם. דבר זה מאפשר לנו לתת לך רמה אחידה של איכות בכל משימות הביקורת שלנו. מתודולוגיה זו גם מאפשרת לנו לארגן ולפרוס במהירות את צוותי הביקורת הרב לאומיים הנדרשים לעיתים קרובות למתן השירותים ללקוחות הגדולים שלנו בתחום הנפט והגז.
בנוסף לשירותי ביקורת אנו מציעים לחברות נפט וגז גם מגוון רחב של שירותי Assurance; שירותים אלה נוגעים בתחומים רבים, כגון ביקורת סטטוטורית, סיכונים רגולטורים, ציות לחוק Sarbanes-Oxley, סקירה עצמאית של בקרות ותהליכים וייעוץ בנושא רכישות, התקשרויות ומכירות.

שירותי ייעוץ

הפעילות בטריטוריות ושווקים המאופיינים בליברליזציה וביקוש עצום דוחפת את הגופים הפעילים בשוק – הממשלה, הרגולטורים והחברות הפרטיות – להגיב לאתגרים בצורה אפקטיבית  שירותי הייעוץ שלנו מציבים את חברות הגז והנפט ואת בעלי עניין האחרים בענף בחוד החנית. בין אם האתגרים בפניהם אתם ניצבים כוללים הזדמנויות לשווקים אלטרנטיביים, תגובה לאירועים או התמודדות עם הלחצים היומיומיים הקשורים בצמיחה, ערך לבעלי המניות, תחרות, דרכים להתמודדות עם ההתפתחויות הטכנולוגיות או עם מיתון פיננסי, אנחנו תמיד שם כדי לסייע. אנו יכולים לפרוס אנשי מקצוע אמינים בעלי ידע שאין שני לו בתחום הנפט והגז, בתחום התהליכים העסקיים ובתחום הפיננסי והחשבונאי.
הלחצים המופעלים על חברות הנפט והגז מצד הרגולטורים, הצרכנים ובעלי המניות להציג ביצועים חזקים מתעצמים אף יותר בסביבת עלויות בלתי יציבה. על מנת לתמוך בביצועים ברי הקיימא שלכם אנו מעריכים ומשפרים את המצב הקיים בכל הנוגע לפעילויות, לארגון, לתהליכים ולמערכות מידע שלכם כולל המערכות הפיננסיות ומערכות הדיווח הבסיסיות שלכם. אנו נסייע לכם לזהות סוגיות בנושאי ממשל תאגידי, ניהול סיכונים וציות לרגולציה ולפעול לפי הצורך בכל הנוגע לסוגיות אלה. אנו ניצור התאמה בין המטרות האסטרטגיות שלכם לבין הפעילויות ומערכות המידע שלכם; נעבוד עימכם לזהות, לבחור וליישם פתרונות שיתאימו לצרכים שלכם.

שירותי מס

השירותים שלנו מתמקדים בלקוח וביצירת ערך מוסף לבעלי המניות. לרשותנו עומדת רשת של מומחי מס ב-154 ארצות. הודות לגודלה של הרשת ולפריסתה ברחבי  העולם, אנו יכולים לתמוך בלקוחותינו בכל מקום בו מתעורר הצורך בייעוץ מס, בין אם בזירה המקומית או בזירה הבינלאומית. מומחי המס שלנו פותרים בעיות, צופים שינויים אשר עשויים להשפיע על פוזיציית המס של העסק ועל הדוחות הכספיים ומעדכנים אותך בכל הנוגע לתקנות וחוקי מס מקומיים, לאומיים, זרים ובינלאומיים ככל שאלה נוגעים לפעילות עסקיכם. הניסיון הרב שצברנו בענף הנפט והגז ובעבודה מול רשויות המס, כמו גם היכולות הייחודיות שלנו מאפשרים לנו לפתח פתרונות חדשניים לחברות הפועלות בתחום הנפט והגז. לרשותנו עומדת רשת בינלאומית של מומחים לתכנון מבנה מס המאפשרת לנו לסייע לכם ליצור מבנה מס אפקטיבי, ברמה המקומית והגלובאלית. אנו יכולים לסייע לכם לבנות אסטרטגיות מיסוי אפקטיביות בכל הנוגע לפעילות הבינלאומית שלכם. אנו יוצרים ערך עבור הלקוח באמצעות ניתוח כמותי, יישום קפדני וטכניקות חדשניות לתכנון מבנה המס ומבצעים בדיקות נאותות. משרדנו צבר מומחיות רבה בחוק מיסוי הנפט החדש והוא מסייע לחברות להיערך לשינויים המשמעותיים שהחוק טומן בחובו.

למגזר קלינטק

ליצירת קשר

איתן גלזר

שותף, ראש תחום אנרגיה וקלינטק, PwC ישראל

טלפון: +972 3 7954664

עקבו אחרינו