Konsultacijos darbuotojų įvairovės valdymo ir įtraukties klausimais

Šiuolaikiniame verslo pasaulyje įvairovė yra vienas iš pagrindinių išteklių, tačiau jo potencialo išlaisvinimas priklauso nuo lyderių kompetencijos įvairovės srityje ir veiksmingo įvairovės valdymo.

Įvairovė, lygybė ir įtrauktis yra gyvybiškai svarbi privataus ir viešojo sektoriaus organizacijoms, siekiančioms didinti savo augimą, tvarumą, reputaciją, konkurencingumą ir inovacijų potencialą.

Sėkmingas įvairovės valdymas organizacijoje leidžia asmenims, komandoms ir verslo paslaugų linijoms augti užtikrinant įtrauktį, gerovę, produktyvumą, įsitraukimą, efektyvų bendradarbiavimą, geresnį klientų aptarnavimą, naujų paslaugų ir sprendimų kūrimą, talentų pritraukimą, efektyviau valdomus išteklius ir kitus privalumus. Be to, įvairovės valdymas yra ne tik esminis dalykas, bet ir socialinė atsakomybė.

Pagrindiniai klausimai

 • Ar suprantate, kaip įvairovė, lygybė ir įtrauktis yra susieta su ESG principais?

 • Ar žinote apie įvairovės potencialą jūsų organizacijoje?

 • Ar jūsų vadovai ir darbuotojai turi pakankamai kompetencijos įvairovės srityje?

 • Ar jūsų darbuotojai neveikia taip, kaip tikėtasi?

 • Ar patiriate pasipriešinimą įvairovės klausimu savo organizacijoje?

 • Ar turite duomenų apie įvairovę ir įtrauktį savo organizacijoje?

 • Ar turite įvairovės valdymo strategiją? Ar jūsų įvairovės ir įtraukimo strategija atitinka jūsų organizacijos verslo tikslus, veiklos rezultatų rodiklius ir geriausios praktikos gaires?

 • Ar žinote, kaip išmatuoti įvairovės valdymo efektyvumą savo įmonėje?

 • Ar yra kokių nors sisteminių kliūčių, trukdančių lanksčiai dirbti ir pritraukti geriausius specialistus?

 • Ar jūsų vadovai supranta įvairovės ir įtraukties svarbą? Ir ar jie turi reikiamų įgūdžių, kad galėtų vadovauti jūsų personalui įtraukiu būdu?

 • Ar apibrėžėte ir ėmėtės veiksmų, kad sumažintumėte pagrindinę riziką, susijusią su įvairove ir įtraukimu, atlyginimu, psichine sveikata ir gerove?

 • Ar žinote apie tarptautinius įvairovės valdymo standartus ir priežastis, kodėl jie svarbūs jūsų organizacijai?

Išnaudodama „PwC“ kompetencijas įvairovės, įtraukties ir lygybės, bei kultūrinių pokyčių srityje, mūsų komanda padeda organizacijoms nustatyti ir pašalinti kliūtis sėkmingam įvairovės valdymui bei stiprinti įtraukią lyderystę. Tai darome kurdami ir įgyvendindami veiksmingas, specialiai pritaikytas priemones, kurios atspindi pagrindinius jūsų organizacijos verslo prioritetus.

Contact us

Nerijus Nedzinskas

Nerijus Nedzinskas

Partner, Tax, Legal & People, PwC Lithuania

Tel: +370 (5) 239 2300

Dalia Liesytė

Dalia Liesytė

Manager, Workforce Leader, PwC Lithuania

Tel: +370 609 64386

Agnese Cimdina

Agnese Cimdina

Head of the Diversity and Inclusion practice, PwC Latvia

Sekite mūsų naujienas