Išsamus žmogiškųjų išteklių patikrinimas

Teikdami išsamaus žmogiškųjų išteklių patikrinimo paslaugas, padedame klientui geriau suprasti įsigyjamos įmonės darbuotojus ir kultūrą, išsiaiškinti įsigyjamos įmonės veiklos sąnaudų struktūrą, darbuotojų samdymo ir išlaikymo sąnaudas, ilgalaikius darbo užmokesčio įsipareigojimus, užtikrinti tinkamą įsigyjamos įmonės žmogiškojo kapitalo panaudojimą, siekiant padidinti produktyvumą, išvengti potencialaus darbuotojų praradimo dėl įsigijimo, taip pat suprasti bet kokias su tuo susijusias finansines rizikas.

Išsamaus žmogiškųjų išteklių veiklos patikrinimo paslaugos apima:

  • įsigyjamos įmonės organizacinės ir darbuotojų struktūros peržiūrą;
  • darbo sutarčių peržiūrą, rizikų nustatymą;
  • personalo struktūros tinkamumo įvertinimą, įžvalgas talentų išlaikymui;
  • darbo užmokesčio, papildomų naudų darbuotojams ir susijusių finansinių įsipareigojimų analizę;
  • teisminius ginčus su darbuotojais, kolektyvinių sutarčių įtaką, susijusias finansines rizikas;
  • personalo politiką, pagrindinius darbo rezultatų rodiklius, žmogiškųjų išteklių funkcijos organizacinę struktūrą, rizikų nustatymą. 

Contact us

Nerijus Nedzinskas

Nerijus Nedzinskas

Partner, Tax, Legal & People, PwC Lithuania

Tel: +370 (5) 239 2300

Dalia Liesytė

Dalia Liesytė

Manager, Workforce Leader, PwC Lithuania

Tel: +370 609 64386

Vidas Niparavičius

Vidas Niparavičius

Manager, Employment Tax, PwC Lithuania

Tel: +370 606 12655

Sekite mūsų naujienas