Skip to content Skip to footer
Search

Kitos susijungimų ir įsigijimų paslaugos

Sandoriui pasibaigus, mes galime teikti šias paslaugas:

 • Mokestinių rizikų, nustatytų per mokestinį įmonės tyrimą, minimizavimas (pvz., sandorių kainodaros dokumentacijos paruošimas)
 • Mokesčių sutaupymo galimybių, identifikuotų per mokestinį įmonės tyrimą, įgyvendinimas (pvz., mokestinių lengvatų, kurios nebuvo taikytos anksčiau, pritaikymas)
 • Mokestinių rizikų, susijusių su įsigyta įmonių grupę, valdymas (pvz., grupės struktūros ekonominio turinio įvertinimas)
 • Mokesčių restruktūrizavimas po sandorio (verslų ar įmonių, kurios nėra esminės veiklos dalis, atskyrimas, pardavimas)
 • Paklausimų dėl įpareigojančių ar neįpareigojančių mokesčių administratoriaus sprendimų parengimas
 • Prašymų dėl susitarimų dėl sandorių kainodaros su mokesčių administratoriumi parengimas
 • Pagalba mokestiniuose ginčuose su mokesčių administratoriumi

Siekiant maksimizuoti sandorio naudą, svarbu prisiminti ir kitus aspektus. Mes galime Jums padėti šiose srityse:

 • Mokesčių struktūrizavimo paslaugos, kurių tikslas yra užtikrinti efektyvų perkamos įmonės įsigijimą, finansavimą, įmonės veikimą po įsigijimo, lėšų iš įmonės išsiėmimą ir kt.
 • Akcijų opcionų ar kitų būdų skatinti darbuotojus mokestinių pasekmių įvertinimas
 • Mokesčių konsultacijos, susijusios su įsigijama intelektine nuosavybe
 • Pirkimo-pardavimo sutarties peržiūra
 • Paskolų sutarčių tarp grupės įmonių, jei tokių būtų, peržiūra
 • Valdymo mokesčio ar kitų sutarčių tarp susijusių įmonių peržiūra
 • Sandorių kainodaros paslaugos, susijusios su naujai sudaromais sandoriais tarp susijusių asmenų
 • Mokestinio prestižo, kuris gali būti amortizuojamas per 15 metų, paskaičiavimas

Susisiekite su mumis

Lina Banytė-Surplienė

Lina Banytė-Surplienė

Direktorė, Pelno mokesčio paslaugų grupės vadovė, PwC Lietuva

Tel. +370 686 25488

Sekite mūsų naujienas