מיזוגים ורכישות (M&A)

View this page in: English

מומחי מחלקת המסים של PwC Israel בתחום ה-M&A מייעצים בכל הנושאים הקשורים למיזוגים, פיצולים, רכישות, מכירות וסוגים נוספים של ארגון מחדש, בישראל ומחוצה לה. למומחינו ניסיון רב בליווי עסקאות בכל שלביהן ולאחר מימושן.

מחלקת המסים של PwC ישראל בולטת, בין השאר, ביכולתה לתכנן עסקאות M&A באופן צופה פני עתיד, תוך מתן דגש ליעילות המיסויית של המבנה התאגידי המתוכנן, במטרה להתאימו לפעילות העתידית.

בין נושאי הייעוץ בתחום ה-M&A, ניתן למנות את התחומים הבאים:

  • תכנון מס של עסקאות הן מצד הקונה והן מצד המוכר
  • ביצוע בדיקת נאותות
  • טיפול בהיבטים שונים של מיזוג הנרכש לתוך הרוכש
  • בחינת יעילותו המיסויית הצפויה של המבנה המתוכנן
  • תכנון ויישום של תוכנית המיזוג
  • טיפול בפניות לרשויות המס לקבלת אישורים מקדמיים
  • תכנון ויישום של אופטימיזציה מיסויית לפעילות העסקית שלאחר המיזוג (Post-Merger Re-alignment)