פרסומים ומחקרים של פירמת PwC Israel

ניהול הסיכון התפעולי

כחלק מהנחיות רשות לניירות ערך לעניין דיווח כספי, הוגדר באופן מפורש על ידי הרשות כי חברות ציבוריות נדרשות, כאלמנט מרכזי בתהליכי הניהול והבקרה השוטפים שלהם, לבסס תהליך רוחבי ומקיף של ניהול סיכונים כולל, מעבר לסיכוני דיווח כספי, תוך ביצוע מהלך של סקר סיכונים כולל וגיבוש תהליכי ניהול סיכונים כלל ארגוניים.
חוק ייעול הליכי אכיפה מניח תשתית נוספת של תפיסת עולם אשר במרכזה עומדות סוגיות של ניהול סיכונים, ציות ורגולציה.


לקחת סיכונים בחוכמה

מרבית מערכי ניהול הסיכונים בארגונים מיועדים למנוע סיכון. אולם, ארגון שלא לוקח סיכונים, לא יכול לצמוח.
ניהול סיכונים חכם יבטיח הבנה של הסיכונים אותם נוטל ארגון, וניהולם בהצלחה.

עקבו אחרינו