Practical Issues of Transfer Pricing Law Enforcement

“PRACTICAL ISSUES OF TRANSFER PRICING LAW ENFORCEMENT” an online event and training, that took place on 24th of September 2021, was successfully organized by the Association of Certified Tax consultants, with more than  270 participants from different sectors of the economy. PricewaterhouseCoopers Tax TMZ LLC and the Mongolian Tax Authority participated in this online event and discussed with taxpayers practical matters in conducting the transfer pricing study.

Practical Issues of Transfer Pricing Law Enforcement

Татварын мэргэшсэн зөвлөхийн нийгэмлэгээс 2021 оны 9 сарын 24-ний өдөр зохион байгуулсан “ҮНЭ ШИЛЖИЛТИЙН ХУУЛЬ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ПРАКТИК АСУУДЛУУД” сэдэвт цахим уулзалт, сургалтад эдийн засгийн төрөл бүрийн салбарын төлөөлөл болсон 270 гаруй хүн хамрагдаж амжилттай боллоо. Тус цахим уулзалтад  “ПрайсвотерхаусКүүперс Такс ТМЗ” ХХК, Монголын татварын албаны төлөөлөл оролцож татвар төлөгчидтэй ҮШ-ийн шинжилгээний практик асуудлаар ярилцаж саналаа бодлоо хуваалцлаа.

Follow us