Publications

PwC Armenia Tax and Legal Alerts

Առանց հարկ վճարողների մոտ ստուգումների/վերստուգումների իրականացման հարկ վճարողի հարկային պարատավորությունների ճշտումը

Առանց հարկ վճարողների մոտ ստուգումների/վերստուգումների իրականացման հարկ վճարողի հարկային պարատավորությունների ճշտումը

2018 թ. հոկտեմբերի 25-ին ընդունվել է ՀՀ կառավարության «Առանց հարկ վճարողների մոտ ստուգումների/վերստուգումների իրականացման հարկ վճարողի հարկային պարտավորությունները ճշտելու կարգի մասին» N1177–Ն որոշումը, որի գործողությունը տարածվում է 2018 թ. հունվարի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա:

Reports

Publications

Contact us

Hasmik Harutyunyan

Tax & Legal Services Leader, PwC Armenia

Tel: +374 (10) 51 21 66

Follow us