Davčne storitve - zaposlitev

Kaj pomeni biti davčni svetovalec?

Davčni svetovalec je eden najbolj cenjenih poslovnih svetovalcev. Tuja podjetja so pri sprejemanju odločitev in investiranju zelo odvisna od davčnih svetovalcev. Z razvojem zakonodaje, ki postaja čedalje bolj zapletena, bodo podjetja vedno pogosteje potrebovala storitve davčnih svetovalcev.

Od izkušenega davčnega svetovalca se pričakuje, da ima dobro razvite komunikacijske spretnosti, znanje vsaj angleškega izmed pomembnejših tujih jezikov. Za kvalitetno opravljeno samostojno in skupinsko delo potrebuje dobre mentorske ter organizacijske sposobnosti. Pomembna je tudi sposobnost vodenja dialoga z naročnikom ter ugotavljanja njegovih želja in potencialnih problemov z namenom pravočasno ukrepati ter nuditi naročniku čim večjo dodatno vrednost. Ker gre pri davčnem svetovanju za prepletanje pravnega in ekonomskega znanja, ki se v sodobnem svetu hitro spreminja in razvija, se od davčnega svetovalca pričakuje tudi pripravljenost na stalno spremljanje sprememb.

Prosta delovna mesta