TLA 1 - Amendamente aduse legislației fiscale și vamale și altor acte normative

11 Jan 2022

Pe scurt

Au fost publicate legi prin care s-au adus amendamente importante legislației fiscale, vamale și altor acte normative.

În detaliu

Impozitul pe venit

Impozitarea persoanelor fizice

A fost majorat cuantumul anual al scutirilor, după cum urmează:

  • scutirea personală – 27.000 MDL;
  • scutirea personală majorată – 31.500 MDL;
  • scutirea acordată soției (soțului) majorată – 19.800 MDL;
  • scutirea pentru persoanele întreținute – 9.000 MDL, cu excepția persoanelor cu dizabilități, pentru care scutirea este de 19.800 MDL.

A fost extins de la trei zile la șapte zile termenul pentru înregistrarea de către persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător la Serviciul Fiscal de Stat a contractelor de transmitere în posesie și/sau folosință a proprietății imobiliare.

Reținerea finală a impozitului pe venit la sursa de plată

A fost majorată de la 12% la 18% cota impozitului pe venit reținut din câștigurile din jocuri de noroc.

Următoarele reprezintă surse de venit neimpozabile:

  • Plățile efectuate de către angajator pentru vaccinarea salariaților împotriva SARS-CoV-2;
  • Venitul din anularea sau recuperarea cheltuielilor pentru care nu s-au acordat deduceri în scopuri fiscale.

Deducerea cheltuielilor

Va fi permisă deducerea cheltuielilor suportate de contribuabili sub formă de taxe de aderare și cotizații de membru destinate activității asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații.

Totodată, ca urmare a includerii asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații în lista organizațiilor necomerciale, pentru donațiile în scopuri filantropice sau de sponsorizare efectuate în folosul acestora va fi permisă deducerea, plafonată la 5% din venitul impozabil.

Va fi permisă deducerea cheltuielilor suportate de angajator pentru vaccinarea salariaților împotriva SARS-CoV-2.

Au fost operate modificări privind modul de deducere în scopuri fiscale a plăţilor efectuate în folosul angajaților, din care au fost calculate și achitate impozitele salariale.

Evidența și calculul amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale

Nu vor fi recunoscute în scopuri fiscale diferențele din deprecierea mijloacelor fixe.

Începând cu 1 ianuarie 2022, agenții economici care pe parcursului anului fiscal vor obține titlul de rezident al parcului pentru tehnologia informației vor avea dreptul la deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor privind amortizarea și reparația mijloacelor fixe pentru perioada aplicării regimului general de impozitare.

Totodată, pentru agenții economici  cărora le-a fost retras titlul de rezident al parcului pentru tehnologia informației, valoarea amortizabilă a mijloacelor fixe va fi egală cu valoarea contabilă ajustată cu suma din reevaluarea și deprecierea acestora anterior recunoscute, la începutul lunii următoare celei în care a fost retras titlul de rezident al parcului pentru tehnologia informației.

Regimul fiscal al întreprinderilor mici și mijlocii (IVAO)

Nu vor constitui obiect al impunerii cu 4% sursele de venit neimpozabile prevăzute în art. 20 al Codului fiscal.

Taxa pe valoarea adăugată (TVA)

Factura fiscală

Au fost operate modificări privind termenul de eliberare a e-facturii pentru prestările de servicii și livrările de produse petroliere. Astfel, e-factura urmează a fi eliberată în termen de 10 zile calendaristice ale lunii următoare celei în care a avut loc livrarea / prestarea respectivă.

Accize

A fost stabilit un prag minim valoric pentru mărimea accizelor pentru țigările de la anumite poziții tarifare.

Începând cu anul 2022, se vor supune accizelor cartușele și rezervele pentru țigarete electronice, precum și preparatele destinate utilizării în cartușe și rezervele pentru țigaretele electronice.

Impozitul pe bunurile imobiliare

A fost extins până la 1 ianuarie 2024 termenul de aplicare a prevederilor Legii privind punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal în ceea ce privește modul de calculare a impozitului funciar și a impozitului pe bunurile imobiliare.

Asigurarea socială de stat obligatorie

Se menține cota de 24% a contribuțiilor de asigurări sociale (CAS) datorate de angajatori.

Totodată, se mențin la același nivel cotele CAS datorate de angajatorii din toate domeniile de activitate.

A fost majorată suma fixă anuală a CAS de la 11.331 MDL la 12.838 MDL.

Plățile efectuate de către angajator pentru vaccinarea salariaților împotriva SARS-CoV-2 constituie sursă de venit din care nu se calculează contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii.

Asigurarea obligatorie de asistență medicală

Valoarea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală a fost menținută la nivelul a 9% din fondul de retribuire a muncii și a altor recompense pentru angajați.

De asemenea, s-a menținut prima anuală de asigurare medicală în sumă fixă de 4.056 MDL.

Codul vamal

În cazul tranzitului, a fost introdusă procedura de desemnare a destinatarului agreat în sensul Convenției TIR.

A fost operate modificări în ceea ce privește condițiile pentru acordarea statutului de agent economic autorizat („AEO”). Astfel, agenții economici care solicită obținerea statutului AEO urmează să demonstreze respectarea legislației fiscale și vamale în ultimii trei ani anteriori depunerii cererii. Condiția respectivă se consideră îndeplinită dacă nu există încălcări grave sau repetate ale legislației de către:

  • solicitant,
  • angajatul responsabil de domeniul vamal al acestuia, și
  • persoana împuternicită să îl reprezinte pe solicitant sau care exercită controlul asupra gestiunii acestuia.

Lista încălcărilor legislației considerate grave a fost inclusă expres în Codul vamal.

Codul contravențional

Au fost stabilite sancțiuni pentru încălcarea regulilor privind vinieta.

Legea fondului de susținere a populației

A fost exclusă taxa pentru prestarea serviciilor de telefonie mobilă, de 2,5% din venitul obținut din vânzările serviciilor respective.

[Sursa: Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2022, Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022, Monitorul Oficial nr. 315 - 324 din 24 decembrie 2021, Legea cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr. 204 din 24 decembrie 2021, Monitorul Oficial nr. 325 - 333 din 31 decembrie 2021]

De reținut

Prevederile legislative prin care se aduc amendamente importante legislației fiscale, vamale și altor acte normative au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2022.

 

Pentru a fi la curent cu noile modificări legislative și fiscale, abonează-te la Newsletter-ul nostru:

Abonare Newsletter

 

Contact us

Daniel Anghel

Partner, Tax, Legal and People Services Leader, Romania

Ruxandra Târlescu

Partner, Tax Services, Romania

Anastasia Dereveanchina

Tax and Legal Services Leader, PwC Moldova

Veronica Știrbu

Tax Manager, PwC Moldova

Tel: +373 79 401 255

Follow us