Μέτρα στήριξης εργαζόμενων και εργοδοτών

Παρακάτω παρατίθενται τα μέτρα στήριξης της απασχόλησης, όπως αυτά διαμορφώνονται με τα νέα δεδομένα.

Αναστολή Συμβάσεων Εργασίας

Με νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζεται ότι το μέτρο των αναστολών συμβάσεων εργασίας κλειστών και πληττόμενων επιχειρήσεων συνεχίζεται και για το μήνα Φεβρουάριο.

Η σημαντική αλλαγή που επέρχεται για το μήνα αυτό είναι η υποχρεωτική προαναγγελία των αναστολών, τουλάχιστον την προηγούμενη ημέρα της έναρξης εφαρμογής του μέτρου. Η κάθε υποβολή μπορεί να αφορά, είτε αυτοτελή χρονικά διαστήματα εντός του τρέχοντος μήνα, είτε ολόκληρο το μήνα, ενώ η προσωρινή ανάκληση για έκτακτους και μη αναβαλλόμενους λόγους εξακολουθεί να παρέχεται ως δυνατότητα.

Ειδικά, για συμβάσεις εργασίας που τίθενται σε αναστολή από την 1η έως και την 5η Φεβρουαρίου, οι υπεύθυνες δηλώσεις δύνανται να υποβληθούν εντός του πρώτου πενθημέρου του μηνός αυτού.

Μηχανισμός ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τροποποιούνται ορισμένες παράμετροι αναφορικά με την εφαρμογή του μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ στο έτος 2021.

Πιο συγκεκριμένα, ορίζεται ως προϋπόθεση ο ονομαστικός μισθός που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της κρατικής ενίσχυσης να μην υπερβαίνει το ποσό των 6.500 ευρώ, με ισχύ από την 23η Δεκεμβρίου. Υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί θα αναζητούνται από τις αρμόδιες αρχές.

Επιπλέον, προβλέπεται πως για την ένταξη στο μηχανισμό τους δύο πρώτους μήνες του 2021, θα πρέπει ο κύκλος εργασιών των εργοδοτών κατά τους μήνες Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο 2020 να είναι μειωμένος κατά τουλάχιστον 20%, σε σχέση με τον αντίστοιχο του έτους 2019.

Οι εργοδότες που πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να ενταχθούν στο ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για το μήνα Ιανουάριο, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν δηλώσεις Α΄ φάσης έως τις 08/02/2021, αφού πρώτα έχουν ολοκληρώσει τη δήλωση των εσόδων τους στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ και φυσικά είχαν αναγγείλει τα μειωμένα ωράρια λόγω της εφαρμογής του μηχανισμού με συμπληρωματικό πίνακα ωραρίου.

Follow us on: