Νέο καθεστώς επικουρικής ασφάλισης μισθωτών μηχανικών

Με εγκύκλιο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης εκδόθηκαν οι οδηγίες διαχείρισης της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης για τις περιπτώσεις των μισθωτών μηχανικών. Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, εξομοιώνονται οι εισφορές κλάδου επικουρικής ασφάλισης αυτών με τις εισφορές των εμμίσθων δικηγόρων, με ισχύ από 01/01/2020.
 
Ως χρόνος έναρξης εφαρμογής της νέας διαδικασίας ορίζεται η 01.01.2021, ενώ ότι για τη διαχείριση των προγενέστερων μισθολογικών περιόδων αναμένεται να ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Υπενθυμίζεται ότι ο ασφαλισμένος με αίτημά του προς τον εργοδότη γνωστοποιεί ασφαλιστική του κατηγορία και η μετάταξη από κατηγορία σε κατηγορία πραγματοποιείται τον Ιανουάριο κάθε έτους και ισχύει για όλο το έτος.

Το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς, διαμορφώνεται ως εξής:Τα ανωτέρω ποσά επιμερίζονται 50% για τον εργοδότη και 50% για τον ασφαλισμένο.

Follow us on: