Αναρρωτικές άδειες λόγω COVID-19

Με ενημερωτικό σημείωμα του ΕΦΚΑ, παρέχονται ορισμένες διευκρινίσεις αναφορικά με τις άδειες λόγω COVID-19 των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα.

Ειδικότερα, αποσαφηνίζεται ότι οι ιατρικές γνωματεύσεις που συστήνουν κατ’ οίκον περιορισμό, είτε λόγω επαφής με επιβεβαιωμένο κρούσμα, είτε επειδή ο εργαζόμενος ανήκει σε ευπαθή ομάδα, δεν αποτελούν αναρρωτική άδεια. Για τη διαχείριση των περιπτώσεων αυτών ακολουθούνται οι προβλέψεις των σχετικών διατάξεων.

Αντίθετα, στην περίπτωση νόσησης του μισθωτού από COVID-19, προκειμένου ο ασφαλιστικός οργανισμός να τον επιδοτήσει, είναι αναγκαία η προσκόμιση ιατρικής γνωμάτευσης, που θα περιέχει αναλυτικά τα στοιχεία του παθόντος, τις ημερομηνίες των μοριακών / rapid tests, τη νόσο και τη συμπτωματολογία, τη σύσταση για κατ’ οίκον περιορισμό και την ένδειξη για χορήγηση αναρρωτικής άδειας με σαφές ημερολογιακό διάστημα. Για τη λήψη οι εργαζόμενοι οφείλουν να τη ζητούν τηλεφωνικά από την ημερομηνία του θετικού rapid ή μοριακού test. Δεδομένης της κατάστασης η έκδοση πρέπει να γίνεται έστω και μεταγενέστερα.

Τέλος, εφόσον οι εργαζόμενοι προσκομίζουν αναρρωτικές άδειες, ενώ οι συμβάσεις τους έχουν ήδη ανασταλεί, οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να τους χορηγούν όλα τα αναγκαία έγγραφα που απαιτούνται για την κατάθεση της άδειας στο Τμήμα Παροχών του ΕΦΚΑ και μετέπειτα να προβαίνουν στην ορθή απεικόνιση της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης.

Follow us on: