Λογιστική και Τεχνολογία

Ημερομηνίες: 6 Δεκεμβρίου 2023
Διάρκεια: 15 ώρες
Ώρες: 18:00 - 21:00
Χορήγηση πιστοποιητικών παρακολούθησης


Το σεμινάριο 

Το σεμινάριο παρουσιάζει θεωρητικά και πρακτικά θέματα Μηχανογραφημένης Λογιστικής μέσω ERP συστήματος, πρακτικές εφαρμογές μέσω MS Excel καθώς επίσης και βέλτιστες πρακτικές για την Οργάνωση Λογιστηρίου.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται αποκλειστικά με εξ αποστάσεως παρακολούθηση μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας E-Class. Παρέχεται σύγχρονη και ασύγχρονη παρακολούθηση.

Όλες οι ενότητες συνοδεύονται από εκπαιδευτικό υλικό το οποίο αναρτάται στην πλατφόρμα E-Class. Η συγκεκριμένη ενότητα, αποτελεί μέρος του Μακροχρόνιου σεμιναρίου της PwC Academy με τίτλο «Accounting Foundation Programme».

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Tα Λογιστικά προγράμματα της PwC’s Academy, σας βοηθούν να κατανοήσετε πλήρως τις βασικές λειτουργίες της Λογιστικής αποκτώντας όχι μόνο θεωρητικές αλλά και πρακτικές γνώσεις.
 
Με εισηγητές, διακεκριμένα στελέχη της PwC με πολυετή εμπειρία, δημιουργείται η απαραίτητη αξία ώστε οι συμμετέχοντες, πέραν των τεχνικών γνώσεων, να εκπαιδευτούν στην αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων του ρόλου του Λογιστή, μέσα από προσομοιώσεις λειτουργίας Οικονομικών Διευθύνσεων, Case Studies και χρήση πληροφοριακών συστημάτων, δίνοντας έμφαση στο Διοικητικό ρόλο του Λογιστή.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για πτυχιούχους και Φοιτητές Οικονομικών σχολών, Λογιστές – Φοροτεχνικούς, Βοηθούς Λογιστών, Εργαζόμενους σε Λογιστήρια και Λογιστικά-Φοροτεχνικά Γραφεία.

Περιεχόμενο

  • Μηχανογραφημένη Γενική Λογιστική 
  • Excel για Λογιστές - Πρακτικές εφαρμογές
  • Οργάνωση Λογιστηρίου - Βέλτιστες Πρακτικές

Εισηγητές

  • Ανώτερα στελέχη της PwC Ελλάδος

Κόστος

  • Εταιρείες, Ιδιώτες : 350€ 
  • Λογιστικά γραφεία : 300€

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: