Cash Flow Statements

Στόχος είναι η κατανόηση της κατάστασης ταμιακών ροών ως προς την ανάγνωσή της και την λειτουργία της, και η εξοικείωση με την τεχνική κατάρτισής της

Ημερομηνίες: 4 & 5 Νοεμβρίου 2024
Διάρκεια: 8 ώρες
Χορήγηση πιστοποιητικών παρακολούθησης


Το σεμινάριο 

Το σεμινάριο έχει στόχο να καταρτίσει πλήρως τους λογιστές όχι μόνον στην τεχνική της κατάρτισης της κατάστασης ταμειακών ροών (Cash Flow Statements) αλλά και στην ερμηνεία της για σκοπούς ανάλυσης της επιχειρηματικής δράσης και λήψης αποφάσεων.

Στα πλαίσια της κατάρτισης της κατάστασης ταμειακών ροών, αναλύονται θέματα χειρισμού κονδυλίων όπως οι φόροι εισοδήματος, οι τόκοι, τα μερίσματα, οι αμοιβές μελών του Δ.Σ., κ.λπ.

Το σεμινάριο εξετάζει το θέμα των ταμειακών ροών στο πλαίσιο των ΔΠΧΑ σε αντιδιαστολή με τις διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν. 4308/2014).

Για όλες τις παρουσιαζόμενες θεματικές ενότητες δίνονται ως εκπαιδευτικό υλικό, αναλυτικές παρουσιάσεις και σημειώσεις σε ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή.

 

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

  • Καταρτιστείτε πλήρως στην τεχνική της κατάρτισης της κατάστασης ταμειακών ροών (Cash Flow Statements) αλλά και στην ερμηνεία της για σκοπούς ανάλυσης της επιχειρηματικής δράσης και λήψης αποφάσεων.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Σε στελέχη οικονομικών υπηρεσιών οι οποίοι θέλουν είτε να καταρτίσουν, είτε να διαβάσουν και να ερμηνεύσουν μια κατάσταση ταμειακών ροών σε συνδυασμό με τους υπόλοιπους πίνακες των οικονομικών καταστάσεων.

Περιεχόμενο

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου διαχωρίζεται σε επιμέρους ενότητες ως εξής:

 

Α’ Ενότητα: Ταμιακά διαθέσιμα & ισοδύναμα, Διαφορά της ταμειακής
βάσης από την βάση του δεδουλευμένου, Ανάγνωση των ροών έτοιμης
κατάστασης σε αντιδιαστολή με την «Κατάσταση Οικονομικής Θέσης»
και τις «Σημειώσεις» των οικονομικών καταστάσεων,

 

Β’ Ενότητα: Πρακτικά παραδείγματα κατάρτισης «Κατάστασης
Ταμειακών Ροών» με την έμμεση μέθοδο, βήμα – βήμα, ξεκινώντας
από την «Κατάσταση Οικονομικής Θέσης»,

 

Γ’ Ενότητα: Ειδικά θέματα στην «Κατάσταση Ταμειακών Ροών», όπως
μισθώσεις, factoring απαιτήσεων, επιχορηγήσεις, κεφαλαιοποίηση
χρέους, κλπ.

 

Εισηγητές

  • Άγγελος Αφράτης: Πιστοποιημένος ελεγκτής-λογιστής (FCCA) από το 2004, εκπαιδευτής στα ΔΠΧΑ και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Προϋπολογισμοί

Κόστος

  • Εταιρίες & Ιδιώτες: 180 €, Λογιστικά Γραφεία: 150 €
  • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Άρθρο 19, Νόμος 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: