Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Νόμος 4174/2013)

Έναρξη 08/04/2020
Διάρκεια 6 ώρες
Χορήγηση πιστοποιητικού παρακολούθησης  


Το σεμινάριο 

Όσα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με τις γενικές διατάξεις, τους φορολογικούς ελέγχους, τον προσδιορισμό και την είσπραξη του φόρου, τους τόκους και τα πρόστιμα, καθώς και τις διαδικασίες προσφυγής.

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Όσα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με τις γενικές διατάξεις, τους φορολογικούς ελέγχους, τον προσδιορισμό και την είσπραξη του φόρου, τους τόκους και τα πρόστιμα, καθώς και τις διαδικασίες προσφυγής.

Σε ποιους απευθύνεται

Στελέχη και προϊσταμένους λογιστηρίων

Περιεχόμενο

  • Γενικές Διατάξεις
  • Φορολογικοί Έλεγχοι
  • Προσδιορισμός του Φόρου
  • Είσπραξη του Φόρου
  • Τόκοι και Πρόστιμα
  • Διαδικασίες Προσφυγής

Εισηγητές

Γιάννης Τζίμας Πρ. Διευθυντής Κ.Β.Σ. (Κ.Υ. Υπ. Οικ.)

Κόστος

  • 200€
  • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Άρθρο 19, Νόμος 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).
  • Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24)

Contact us

Αριστείδης Πανολαρίδης

Senior Manager, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Αγγέλικα Κοργιοπούλου

Administration, PwC Greece

Tel: + 30 210 8114256

Follow us on: