Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Νόμος 4987/2022)

Έναρξη: 08 Μαΐου 2023
Διάρκεια: 6 ώρες
Χορήγηση πιστοποιητικού παρακολούθησης  


Το σεμινάριο 

Όσα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με τις γενικές διατάξεις, τους φορολογικούς ελέγχους, τον προσδιορισμό και την είσπραξη του φόρου, τους τόκους και τα πρόστιμα, καθώς και τις διαδικασίες προσφυγής.

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Όσα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με τις γενικές διατάξεις, τους φορολογικούς ελέγχους, τον προσδιορισμό και την είσπραξη του φόρου, τους τόκους και τα πρόστιμα, καθώς και τις διαδικασίες προσφυγής.

Σε ποιους απευθύνεται

Στελέχη και προϊσταμένους λογιστηρίων

Περιεχόμενο

  • Γενικές Διατάξεις
  • Φορολογικοί Έλεγχοι
  • Προσδιορισμός του Φόρου
  • Είσπραξη του Φόρου
  • Τόκοι και Πρόστιμα
  • Διαδικασίες Προσφυγής

Εισηγητές

Γιάννης Τζίμας Πρ. Διευθυντής Κ.Β.Σ. (Κ.Υ. Υπ. Οικ.)

Κόστος

  • 100€
  • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Άρθρο 19, Νόμος 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).
  • Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24)

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: