Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Νόμος 4174/2013)

Περίοδος

15 & 16/4/2019

Διάρκεια

6 ώρες

Κόστος

200€


Διδακτέα ύλη

 • Εγγραφή στο Φορολογικό Μητρώο και ΑΦΜ
 • Φορολογική Ενημερότητα
 • Τήρηση Βιβλίων και Στοιχείων
 • Πληροφορίες από τον φορολογούμενο και από τρίτους
 • Υποβολή Δηλώσεων
 • Επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο
 • Διενέργεια φορολογικού ελέγχου από τη Φορολογική Διοίκηση
 • Πρόσβαση στα βιβλία και στοιχεία
 • Είσοδος σε εγκαταστάσεις
 • Αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου
 • Αμοιβαία Διοικητική Συνδρομή Κρατών - Μελών στον τομέα της φορολογίας
 • Άμεσος, Διοικητικός, Εκτιμώμενος, Διορθωτικός, Προληπτικός προσδιορισμός φόρου
 • Παραγραφή
 • Δικαιολόγηση προσαύξησης περιουσίας
 • Αρμόδια όργανα
 • Πληρωμή και Επιστροφή φόρου
 • Πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών - τμηματικής καταβολής σε δόσεις
 • Σειρά εξόφλησης
 • Τόκοι και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής
 • Διαδικαστικές παραβάσεις
 • Παραβάσεις Φοροδιαφυγής
 • Ενδικοφανής προσφυγή

Εισηγητής

Γιάννης Τζίμας Πρ. Διευθυντής Κ.Β.Σ. (Κ.Υ. Υπ. Οικ.)

View more

Τόπος πραγματοποίησης

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (Είσοδος από οδό Κόδρου). 

View more

Τιμολόγηση

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Άρθρο 19, Νόμος 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).

View more

Επιδότηση

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24)

View more

Εγγραφή αν είστε...

Contact us

Αριστείδης Πανολαρίδης

Senior Manager, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Αγγέλικα Κοργιοπούλου

Administration, PwC Greece

Tel: + 30 210 8114256

Follow us on: