Δηλώσεις ΦΠΑ - Αναλυτική παρουσίαση

Περίοδος

17/04/2018

Διάρκεια

4 ώρες

Κόστος

140€


Στόχος

Η ημερίδα έχει ως σκοπό την αναλυτική παρουσίαση των δηλώσεων που προβλέπονται από τη νομοθεσία του ΦΠΑ (Δήλωση ΦΠΑ, Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες, Intrastat).  Στα πλαίσια της παρουσίασης θα γίνει και σύντομη αναφορά στις σχετικές διατάξεις που είναι απαραίτητες για την ορθή συμπλήρωση των δηλώσεων αυτών (πχ. Pro Rata και διακανονισμοί, ειδικό καθεστώς που ισχύει για την αγορά tablet, κινητών, laptop κλπ., ενδοκοινοτικές συναλλαγές, τριγωνικές, πράξεις λήπτη κλπ.).  


Θέματα που θα αναπτυχθούν

  • Δήλωση ΦΠΑ - Αναλυτική παρουσίαση ανά κωδικό.
  • Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες ενδοκοινοτικών συναλλαγών
  • Πράξεις λήπτη, Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, Τριγωνικές συναλλαγές και τρόπος απεικόνισης στις δηλώσεις ΦΠΑ
  • Pro-rata και διακανονισμός παγίων
  • Επιστροφή και παραγραφή δικαιώματος έκπτωσης ή επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ
  • Πρόστιμα και προσαυξήσεις σε περίπτωση εκπρόθεσμής ή μη υποβολής δήλωσης
  • Intrastat

Εισηγητής

Λεωνίδας Κορρές: Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' τάξης, Φορολογικός Σύμβουλος με εξειδίκευση σε θέματα Φ.Π.Α., είναι πιστοποιημένος από το Chartered Institute of Taxation (CIOT) του Ηνωμένου Βασιλείου στον Φ.Π.Α. και στις Αρχές της Διεθνούς Φορολογίας στα πλαίσια του διπλώματος ADIT (Advanced Diploma in International Taxation).

View more

Ώρες Διεξαγωγής

17:00 – 21:00

View more

Τόπος πραγματοποίησης

PwC's Academy: Λεωφόρος Κηφισίας 260, 152 32 Χαλάνδρι, είσοδος από την οδό Κόδρου.

View more

Επιδότηση

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ, Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%.

View more

Εγγραφή αν είστε...

Contact us

Αριστείδης Πανολαρίδης
Senior Manager
Tel: +30 210 6874559
Email

Αγγέλικα Κοργιοπούλου
Administration
Tel: + 30 210 8114256
Email

Follow us on: