Δηλώσεις ΦΠΑ - Αναλυτική παρουσίαση


Έναρξη
 19/03/2019
Διάρκεια 4 ώρες
 

 

Το σεμινάριο

Η ημερίδα έχει ως σκοπό την αναλυτική παρουσίαση των δηλώσεων που προβλέπονται από τη νομοθεσία του ΦΠΑ (Δήλωση ΦΠΑ, Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες, Intrastat).  Στα πλαίσια της παρουσίασης θα γίνει και σύντομη αναφορά στις σχετικές διατάξεις που είναι απαραίτητες για την ορθή συμπλήρωση των δηλώσεων αυτών (πχ. Pro Rata και διακανονισμοί, ειδικό καθεστώς που ισχύει για την αγορά tablet, κινητών, laptop κλπ., ενδοκοινοτικές συναλλαγές, τριγωνικές, πράξεις λήπτη κλπ.).  

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

 • Εκπαιδευτείτε στις δηλώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία του ΦΠΑ 
 • Ενημερωθείτε για τις σχετικές διατάξεις που είναι απαραίτητες για την ορθή συμπλήρωση των δηλώσεων αυτών

Σε ποιους απευθύνεται

 • Σε ιδιώτες
 • Σε στελέχη

Περιεχόμενο

 • Δήλωση ΦΠΑ - Αναλυτική παρουσίαση ανά κωδικό.
 • Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες ενδοκοινοτικών συναλλαγών
 • Πράξεις λήπτη, Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, Τριγωνικές συναλλαγές και τρόπος απεικόνισης στις δηλώσεις ΦΠΑ
 • Pro-rata και διακανονισμός παγίων
 • Επιστροφή και παραγραφή δικαιώματος έκπτωσης ή επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ
 • Πρόστιμα και προσαυξήσεις σε περίπτωση εκπρόθεσμής ή μη υποβολής δήλωσης
 • Intrastat

Εισηγητές

Λεωνίδας Κορρές: Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' τάξης, Φορολογικός Σύμβουλος με εξειδίκευση σε θέματα Φ.Π.Α., είναι πιστοποιημένος από το Chartered Institute of Taxation (CIOT) του Ηνωμένου Βασιλείου στον Φ.Π.Α. και στις Αρχές της Διεθνούς Φορολογίας στα πλαίσια του διπλώματος ADIT (Advanced Diploma in International Taxation).

Κόστος

 • 140€
 • Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ, Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: