Ναυτιλιακές Αγορές & Μορφές Χρηματοδότησης

Περίοδος

21/03/2018

Διάρκεια

12 ώρες

Κόστος

250€ 


Σύντομη περιγραφή

Η ναυτιλία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς της παγκόσμιας οικονομίας. Σκοπός του σεμιναρίου είναι να δώσει μια γενική εικόνα των θεμελιωδών στοιχείων των ναυτιλιακών αγορών και να περιγράψει τις επενδυτικές πρακτικές και τις μορφές χρηματοδότησης που χρησιμοποιούνται από τις σύγχρονες ναυτιλιακές εταιρίες. 


Στόχος

 • Η εξέταση των θεμελιωδών στοιχείων των ναυτιλιακών αγορών
 • Τα βασικά βήματα σε μια αγοραπωλησία πλοίου μέχρι την υπογραφή του συμβολαίου αγοράς
 • Η περιγραφή των σύγχρονων μορφών χρηματοδότησης των ναυτιλιακών εταιρειών
 • Η ανάλυση των πρακτικών αξιολόγησης των επενδυτικών αποφάσεων των ναυτιλιακών εταιριών
 • Η κατανόηση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι ναυτιλιακές εταιρείες και πώς μπορούν αυτοί να αντιμετωπιστούν

Διδακτέα ύλη

 • Εισαγωγή: Η σημασία της ναυτιλίας στην παγκόσμια οικονομία | Ανάλυση αγορών Dry Bulk Tanker και Container | Αγορά Ναύλου, Μεταχειρισμένων πλοίων (S&P), Newbuilding και Διαλύσεων (Scrap)
 • Αγορά Ναύλων: Προσφορά και ζήτηση χωρητικότητας | Ισορροπία αγοράς και καθορισμός ναύλου | Η έννοια των ναυτιλιακών κύκλων | Ναυλοδείκτες και η σημασία τους | Case Study:  Η ναυτιλιακή κρίση του 2008
 • Αγορά Μεταχειρισμένων πλοίων (S&P): Βασικά στάδια αγοραπωλησίας ενός πλοίου | Βασικοί συμμετέχοντες στην αγορά | O ρόλος του Shipbroker | Εκτίμηση αξίας ενός πλοίου | Ανάλυση βασικών όρων σε μια αγοραπωλησία | Case Study: Διαπραγματεύσεις και συμφωνία αγοράς ενός Bulk Carrier
 • Newbuilding και Scrap: Βασικά Χαρακτηριστικά αγοράς των Newbuilding | Διαφορές με την αγορά των μεταχειρισμένων  πλοίων (S&P) | Βασικά χαρακτηριστικά της αγοράς Scrap | Σημασία της αγοράς Scrap για την ναυτιλία και την οικονομία 
 • Ναυτιλιακή χρηματοδότηση: Χρηματοδότηση με Ίδια (Equity) ή Ξένα κεφάλαια (Debt) | Εταιρική δομή ναυτιλιακής εταιρείας | Τραπεζικός δανεισμός (Απλή μορφή και Κοινοπρακτικά Δάνεια) | Βασικοί όροι διαπραγμάτευσης | Έκδοση ομολόγων | Ναυτιλία και High Yield Bonds |Ο ρόλος της τιτλοποίησης (securitization) | Είσοδος εταιρείας στο Χρηματιστήριο (IPO) | Βασικά Βήματα και λόγοι εισαγωγής σε μια οργανωμένη αγορά | Ο ρόλος του Underwriter | Έναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης: Leasing και Πιστώσεις Ναυπηγείων | Case Study: Αξιολόγηση επενδυτικής απόφασης για αγορά πλοίων μέσω της σύναψης Κοινοπρακτικού δενείου
 • Ειδικά Θέματα: Ανάλυση Συμβολαίου Αγοράς (MOA) NSF ’93 | Συνάλλαγμα, Ναύλοι και Παράγωγα Προϊόντα | Private Equity και Islamic Finance

Εισηγητής

Δημήτρης Παπουλάκος, Senior Associate, PwC

Τόπος πραγματοποίησης

PwC's Academy: Λεωφόρος Κηφισίας 260, 152 32 Χαλάνδρι, είσοδος από την οδό Κόδρου

Τιμολόγηση

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

Εγγραφή αν είστε...

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: