Εισαγωγή στην Κρυπτοοικονομία

Έναρξη: 22 - 24 Ιουνίου 2021
Διάρκεια: 8 ώρες
Ώρες: 17:00 – 21:00

Το σεμινάριο

Σκοπός του προγράμματος είναι να παρουσιάσει με τρόπο κατανοητό και απλό τις καινοτομίες που έχουν προκύψει στο πεδίο των οικονομικών από την τεχνολογία blockchain, ώστε οι ενδιαφερόμενοι που θα το παρακολουθήσουν να εξοικειωθούν με τον νέο οικοσύστημα της Κρυπτοοικονομίας, να κατανοήσουν πως αυτό λειτουργεί, να ενημερωθούν για τα οφέλη και τους κινδύνους του, και επομένως να αποκτήσουν μια βαθύτερη κατανόηση των αλλαγών που αναμένεται να επιφέρουν τα Crypto - Economics στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό κλάδο στο άμεσο μέλλον.

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα οι καταρτιζόμενοι:

 • Θα αποκτήσουν μια βαθύτερη κατανόηση για το πως λειτουργεί το οικοσύστημα της Κρυπτοοικονομίας και ποιες είναι οι δυνατότητες και οι κίνδυνοί του.
 • Θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τι είναι το blockchain και πώς μπορεί να εφαρμοστεί στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, προσφέροντας στους οργανισμούς νέες επιλογές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούν και διαχειρίζονται την αξία τους.
 • Θα έχουν αποσαφηνίσει την έννοια των κρυπτονομισμάτων καθώς και τις διάφορες κατηγορίες των cryptoassets.
 • Θα γνωρίζουν, τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να πραγματοποιηθούν συναλλαγές ή άντληση κεφαλαίων μέσω του blockchain.
 • Θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τον τρόπο άντλησης κεφαλαίων στην Κρυπτοοικονομία.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με στόχο να περιγράψει τις βασικές και εισαγωγικές έννοιες του κόσμου των κρυπτονομισμάτων, με απλό τρόπο, χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες οικονομικές ή χρηματοοικονομικές γνώσεις, ώστε το περιεχόμενο των μαθημάτων να είναι εύκολα κατανοητό σε ένα ευρύ κοινό, ανεξαρτήτως μαθησιακoύ ή επαγγελματικού ιστορικού.
  Αναμένεται ωστόσο να επωφεληθούν ιδιαίτερα οι εξής κατηγορίες καταρτιζομένων:
 • Σύμβουλοι επιχειρήσεων στον τομέα των χρηματοοικονομικών
 • Στελέχη συμβουλευτικών επιχειρήσεων
 • Στελέχη επιχειρήσεων με έμφαση την καινοτομία
  Τραπεζικά στελέχη
 • Στελέχη χρηματιστηριακών επιχειρήσεων
 • Στελέχη ασφαλιστικών εταιριών
 • Στελέχη και ιδρυτές νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups)

Περιεχόμενο

 • Παραδοσιακή Οικονομία vs. Κρυπτοοικονομία
 • Εισαγωγή στην Τεχνολογία Blockchain
 • Ψηφιακά Νομίσματα και Κρυπτονομίσματα
 • Κρυπτοοικονομία και Άντληση Κεφαλαίων

Εισηγητές

 • Δρ. Νίκος Δασκαλάκης, Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο.
 • Παναγιωτης Γεωργιτσέας, Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, Πάντειο Πανεπιστήμιο.
 • Νίκος Ζωάννος, Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήματος Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιά.

Κόστος

 • 100€

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: