Transfer Pricing - מחירי העברה

מחלקת מחירי ההעברה של PwC Israel הינה חלק מרשת גלובלית המונה למעלה מ-3,100 אנשי מקצוע ב-93 מדינות. אנו מספקים שירותי מחירי העברה המותאמים לשווקים המשתנים במהירות בהם פועלים תאגידים רב לאומיים. המחלקה מספקת ייעוץ בכל הקשור לפיתוח וייעול מבני מס בכדי לקדם את השגת המטרות העסקיות של הלקוח בסביבה הגלובלית והדינמית של היום.

הניסיון שנצבר, הן על ידי מחלקת מחירי ההעברה של PwC Israel והן על ידי הרשת הגלובלית, מאפשר לנו לתמוך ביעילות בכל פרויקט מחירי העברה גלובלי וליצור פתרונות שעומדים בדרישות הגלובליות, וכן להתאים וליישם את הפתרונות ברמה המקומית.

ברשותנו כלים, נוכחות מקומית וידע מעודכן לגבי החקיקה, כך שנוכל לסייע לכל סוג עסק לצעוד קדימה בעולם מחירי ההעברה.

 

השירותים שלנו:

  • פיתוח ותיעוד מותאם גלובלית בהתאם לדרישות התיעוד החדשות הנובעות מ Action 13-של פרויקט ה-("OECD Base Erosion and Profit Shifting ("BEPS, כולל דו"חות Master File &  Local Fileוכן דו"ח Country-by-country 
  •  ביצוע ניתוח שרשרת הערך -Actions 8-10, BEPS : חקר הפונקציות, הסיכונים והנכסים המניעים את עסקי הקבוצה
  • סיוע לישויות רב לאומיות בתכנון ויישום מדיניות מחירי העברה מקומית וגלובלית
  • ניתוח כלכלי לכל סוגי העסקאות הבין-חברתיות כולל נכסים מוחשיים, בלתי מוחשיים ועסקאות פיננסיות
  •  ליווי ישויות רב לאומיות בביקורת מחירי העברה מול רשויות מס מקומיות וזרות - הובלת פתרונות לדיונים גלובליים עם  רשויות מס
  •    ליווי וניהול משא ומתן לקבלת הסכמים מקדמיים (APA) עם מס הכנסה
  •  הערכת הפרשות לצורך חשיפות מס בנושא מחירי העברה (כדוגמת FIN48)

Contact us

ורד קירשנר
שותפת מסים
Tel +972 3 7954849
Email

אלי קנטי
מנהל מסים בכיר
Tel +972 3 7954689
Email

מיקול צרור
מנהלת מסים בכירה
Tel +972 3 7954766
Email

בן בלומנפלד
מנהל מסים בכיר
Tel +972 3 7954429
Email

ליאור בן פורת
מנהל מיסים
Tel +972 3 7954586
Email

עקבו אחרינו