Transfer Pricing - מחירי העברה

מחלקת מחירי ההעברה של PwC Israel הינה חלק מרשת גלובלית המונה למעלה מ-3,100 אנשי מקצוע ב-93 מדינות. אנו מספקים שירותי מחירי העברה המותאמים לשווקים המשתנים במהירות בהם פועלים תאגידים רב לאומיים. המחלקה מספקת ייעוץ בכל הקשור לפיתוח וייעול מבני מס בכדי לקדם את השגת המטרות העסקיות של הלקוח בסביבה הגלובלית והדינמית של היום.

הניסיון שנצבר, הן על ידי מחלקת מחירי ההעברה של PwC Israel והן על ידי הרשת הגלובלית, מאפשר לנו לתמוך ביעילות בכל פרויקט מחירי העברה גלובלי וליצור פתרונות שעומדים בדרישות הגלובליות, וכן להתאים וליישם את הפתרונות ברמה המקומית.

ברשותנו כלים, נוכחות מקומית וידע מעודכן לגבי החקיקה, כך שנוכל לסייע לכל סוג עסק לצעוד קדימה בעולם מחירי ההעברה.

 

השירותים שלנו:

  • פיתוח ותיעוד מותאם גלובלית בהתאם לדרישות התיעוד החדשות הנובעות מ Action 13-של פרויקט ה-("OECD Base Erosion and Profit Shifting ("BEPS, כולל דו"חות Master File &  Local Fileוכן דו"ח Country-by-country 
  •  ביצוע ניתוח שרשרת הערך -Actions 8-10, BEPS : חקר הפונקציות, הסיכונים והנכסים המניעים את עסקי הקבוצה
  • סיוע לישויות רב לאומיות בתכנון ויישום מדיניות מחירי העברה מקומית וגלובלית
  • ניתוח כלכלי לכל סוגי העסקאות הבין-חברתיות כולל נכסים מוחשיים, בלתי מוחשיים ועסקאות פיננסיות
  •  ליווי ישויות רב לאומיות בביקורת מחירי העברה מול רשויות מס מקומיות וזרות - הובלת פתרונות לדיונים גלובליים עם  רשויות מס
  •    ליווי וניהול משא ומתן לקבלת הסכמים מקדמיים (APA) עם מס הכנסה
  •  הערכת הפרשות לצורך חשיפות מס בנושא מחירי העברה (כדוגמת FIN48)

ליצירת קשר

ורד קירשנר

ורד קירשנר

שותפת מסים , PwC Israel

Tel +972 3 7954849

בן בלומנפלד

בן בלומנפלד

שותף מסים, PwC Israel

Tel +972 3 7954429

אלי קנטי

אלי קנטי

דירקטור מסים, PwC Israel

Tel +972 3 7954689

מיקול צרור

מיקול צרור

מנהלת מסים בכירה , PwC Israel

Tel +972 3 7954766

ליאור בן פורת

ליאור בן פורת

מנהל מסים בכיר, PwC Israel

Tel +972 3 7954586

מרינה קאיים

מרינה קאיים

מנהלת מסים בכירה, PwC Israel

Tel +972 3 7954724

זהרית בן שושן

זהרית בן שושן

מנהלת מסים, PwC Israel

Tel +972 3 7955095

עקבו אחרינו