Μακροχρόνιο Λογιστικό Πρόγραμμα

Έναρξη: 09 Οκτωβρίου 2024
Διάρκεια: 140 ώρες
'Ωρες: 18:00 - 21:00
Χορήγηση πιστοποιητικού παρακολούθησης 


Το σεμινάριο 

To Λογιστικό πρόγραμμα της PwC’s Academy, σας βοηθάει να κατανοήσετε πλήρως τις βασικές λειτουργίες της Λογιστικής και τις καίριες αρμοδιότητες της Οικονομικής Διεύθυνσης.

Εξετάζοντας συνδυαστικά και θέματα Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης, Ανάλυσης Οικονομικών Καταστάσεων και Ταμειακών Ροών, θα μπορέσετε να διαμορφώσετε μία ολοκληρωμένη εικόνα, αποκτώντας όχι μόνο θεωρητικές αλλά και πρακτικές γνώσεις!

Με εισηγητές, διακεκριμένα στελέχη της PwC με πολυετή εμπειρία, δημιουργείται η απαραίτητη αξία ώστε οι συμμετέχοντες, πέραν των τεχνικών γνώσεων, να εκπαιδευτούν στην αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων του ρόλου του Λογιστή, μέσα απο προσομοιώσεις λειτουργίας Οικονομικών Διευθύνσεων, case studies και χρήση πληροφοριακών συστημάτων, δίνοντας έμφαση στο Διοικητικό ρόλο του Λογιστή.

Για όλες τις παρουσιαζόμενες θεματικές ενότητες δίνονται ως εκπαιδευτικό υλικό, αναλυτικές παρουσιάσεις και σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή.
 

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

 • Σύγχρονη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στη Λογιστική, στις βασικές τεχνικές και εργαλεία της Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης, καθώς και στην Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων και Ταμειακών Ροών
 • Τεχνικές γνώσεις και ανάπτυξη κριτηρίων αξιολόγησης επί Λογιστικών και Χρηματοοικονομικών θεμάτων

 • Εκπαίδευση στην αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων, με έμφαση στον Διοικητικό ρόλο ενός σύγχρονου Λογιστή

Σε ποιους απευθύνεται

Σε στελέχη που θέλουν να καταρτιστούν στις βασικές λειτουργίες της Λογιστικής, με παράλληλη εξέταση και φορολογικών θεμάτων.

Περιεχόμενο

Εισαγωγή-Γνωριμία με το πρόγραμμα (2 ώρες)
 
Γενική Λογιστική κατά ΕΛΠ (42 ώρες)
 

- Βασικές έννοιες Λογιστικής

- Οντότητες κατά ΕΛΠ

- Λογιστικά Αρχεία

- Αποθέματα (Απογραφή, Αγορά, Εισαγωγή, Πώληση κ.λ.π.)

- Διακίνηση και Τιμολόγηση - Επιμέτρηση - Ενσώματα και Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

- Επενδύσεις, Συμμετοχές, Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις

- Απαραίτητες Χρηματοοικονομικές Γνώσεις για εφαρμογή των ΕΛΠ

- Εμπορικές Απαιτήσεις και Επισφάλειες

- Ο Πιστωτικός Έλεγχος

- Έξοδα και παρακολούθηση

- Χρηματικά Διαθέσιμα

Λογιστική και Τεχνολογία (15 ώρες)

- Μηχανογραφημένη Γενική Λογιστική

- Excel για Λογιστές

- Πρακτικές εφαρμογές

- Οργάνωση Λογιστηρίου

 - Βέλτιστες Πρακτικές

Οικονομικές Καταστάσεις (27 ώρες)

- Προετοιμασία για Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων με υποδείγματα

- Διάθεση Αποτελέσματος και η επίδραση στην Καθαρή θέση

- Καταστάσεις Ταμειακών Ροών

- Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων

Φορολογική συμμόρφωση Νομικών Προσώπων (36 ώρες)

- Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων

- Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων

- Λογιστική των Παρακρατούμενων Φόρων

- Τεκμηρίωση Ενδοομιλικών Συναλλαγών (Transfer Pricing)

- ΦΠΑ (Βασικές Έννοιες, Δηλώσεις, Λογιστική του ΦΠΑ)

- Νομοθεσία για εμπορικές Εταιρείες - My Data

- Νέα Πλατφόρμα ΑΑΔΕ - Σύσταση Εταιρειών

- Θέματα ΓΕΜΗ

Budgeting & Reporting για λογιστές (12 ώρες)

- Budgeting

- Management Reporting

- Best Practices

IFRS VS ΕΛΠ - Διαφορές (3 ώρες)


Τελική Αξιολόγηση (3 ώρες)

Εισηγητές

 • Ευάγγελος Μαυρογιάννης, Director PwC
 • Αριστείδης Πανολαρίδης, Senior Manager PwC
 • Νίκος Γεωργακόπουλος, Manager PwC 
 • Σμαρώ Τσίχλα, Manager PwC
 • Άγγελος Αφράτης: Πιστοποιημένος ελεγκτής-λογιστής (FCCA) από το 2004, εκπαιδευτής στα ΔΠΧΑ και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Προϋπολογισμοί

 

Κόστος

 • Εταιρείες, Ιδιώτες (εξ' αποστάσεως παρακολούθηση): 2.400€
 • Λογιστικά γραφεία (εξ' αποστάσεως παρακολούθηση): 2.000€
 • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

Στον πρώτο επιτυχόντα του προγράμματος παρέχεται δωρεάν μια συμμετοχή στο πρόγραμμα “Φορολογία Εισοδήματος - Ν.4172/2013” αξίας €900!
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ανάλυση business case που παρουσιάζεται σε επιτροπή αξιολόγησης και ολοκληρώνεται με τελική γραπτή εξέταση.
Χορηγείται πιστοποίηση παρακολούθησης σε όλους τους συμμετέχοντες

Δηλώσεις συμμετεχόντων προηγούμενης διοργάνωσης: 

Πρόκειται για ένα σεμινάριο το οποίο καταφέρνει να παρουσιάσει όλες τις πτυχές της λογιστικής επιστήμης, ακονίζοντας τα αδύνατα σημεία του καθενός συμμετέχοντα. Προσωπικά θεωρώ πως αποτελεί ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο για όσους επιθυμούν, είτε να λάβουν μια συνοπτική εικόνα της λογιστικής, είτε να “φρεσκάρουν” κάποιες ενότητες & να εμβαθύνουν σε συγκεκριμένα θέματα.

Grigoris Filippopoulos, Accounting & Tax Local Compliance Manager, P&G Hellas

Το Μακροχρόνιο Λογιστικό Πρόγραμμα της PwC είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο πραγματοποιείται από Καταξιωμένο Στελεχιακό Δυναμικό της εταιρείας PwC. Αυτό είναι και το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα. Υπάρχει διαρκής ενημέρωση και ανανέωση της ύλης και παρουσιάζεται με τους πιο σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας. Αξίζει τον κόπο και τον χρόνο που θα διαθέσετε για την παρακολούθηση του και σίγουρα θα βελτιώσει την καθημερινότητα σας ή όποιες άλλες επαγγελματικές σας επιδιώξεις.

Γιάννης Πράσινος, Διεύθυνση Λογιστικής, Τμήμα Λογιστηρίου, ΕΛΠΕ

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: