Διοίκηση της Απόδοσης: Βασικές Έννοιες, Πρακτικές και Εργαλεία

Περίοδος: 26 Μαρτίου 2023

Διάρκεια: 28 ώρες

Σύντομη Περιγραφή

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση και εξοικείωση των στελεχών των επιχειρήσεων με τη διαδικασία και τα οφέλη της Διοίκησης της Απόδοσης, η παρουσίαση των σύγχρονων τάσεων και η περιγραφή των σημαντικότερων εργαλείων που έχει στη διάθεσή της η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού: Σύστημα Διοίκησης της Απόδοσης, Κέντρα Αξιολόγησης και Ανάπτυξης και Έρευνες Δέσμευσης και Ικανοποίησης Εργαζομένων.

Οφέλη

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να: 

 • αντιληφθούν τον τρόπο αποτελεσματικής εφαρμογής ενός συστήματος Διοίκησης της Απόδοσης και την αξία του τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τον οργανισμό στο σύνολό του
 • σχεδιάσουν ένα Σύστημα Διοίκησης της Απόδοσης 
 • εντοπίσουν τις προκλήσεις που μπορεί να προκύψουν κατά τη διαδικασία Διοίκησης της Απόδοσης
 • αναγνωρίσουν τα οφέλη των Κέντρων Αξιολόγησης και Ανάπτυξης και να κατανοήσουν τον τρόπο σχεδιασμού και υλοποίησής τους
 • γνωρίσουν τα οφέλη και τον τρόπο διεξαγωγής των Ερευνών Ικανοποίησης και Δέσμευσης και να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματά τους για τη βελτίωση του οργανισμού

Σε ποιους απευθύνεται

 • Σε όλα τα στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού και άλλων τομέων, που επιθυμούν να αποκτήσουν μια πλήρη εικόνα των διαδικασιών, σύγχρονων πρακτικών και εργαλείων που χρησιμοποιούνται στον τομέα της διοίκησης της απόδοσης στις σύγχρονες επιχειρήσεις.

Περιεχόμενο

 • Ορισμός, βασικές αρχές και στόχοι Διοίκησης της Απόδοσης
 • Σχεδιασμός και διεξαγωγή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διοίκησης της Απόδοσης
 • Ορισμός, βασικές αρχές και στόχοι των Κέντρων Αξιολόγησης και Ανάπτυξης
 • Τρόπος υλοποίησης των Κέντρων Αξιολόγησης και Ανάπτυξης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων 
 • Σχεδιασμός, διεξαγωγή και ανάλυση των αποτελεσμάτων Ερευνών Δέσμευσης και Ικανοποίησης Εργαζομένων

Εισηγητές

 • Εξειδικευμένη Εισηγήτρια

 

Κόστος

 • € 700

Εγγραφή αν είστε...

Contact us

Ioannis Oikonomidis

Senior Associate, Advisory, PwC Greece

Tel: +30 21 0687 4678, +30 695 180 2061

Follow us on: