Πρακτικό παράδειγμα συμπλήρωσης δήλωσης ΦΠΑ

και ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών

Έναρξη: 26 Νοεμβρίου 2020

Το σεμινάριο

Μέσω της δήλωσης ΦΠΑ πραγματοποιείται η απόδοση στο δημόσιο ή / και ασκείται το δικαίωμα έκπτωσης ή επιστροφής του φόρου. Η ορθή και ακριβής συμπλήρωση και υποβολή της επομένως καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική για τα υπόχρεα πρόσωπα.

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Το σεμινάριο έχει ως στόχο την ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις διατάξεις του νέου ψηφισθέντος Νόμου που αφορούν στα φορολογικά θέματα του νέου νόμου.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε Λογιστές, Φοροτεχνικούς, Ορκωτούς Ελεγκτές, Δικηγόρους που ασχολούνται με τα φορολογικά θέματα, Στελέχη Επιχειρήσεων και Επιχειρηματίες

Περιεχόμενο

Συναλλαγές που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 39α Κώδικα ΦΠΑ (laptop, tablet, κινητά κ.λπ.)

Συναλλαγές που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 39β Κώδικα ΦΠΑ (καταβολή ΦΠΑ με την είσπραξη)

Ενδοκοινοτικές συναλλαγές (παραδόσεις – αποκτήσεις, παροχές – λήψεις υπηρεσιών)

Τριγωνικές συναλλαγές

Παραδόσεις αγαθών σε νησιά του Αιγαίου όπου ισχύουν οι ειδικοί συντελεστές (Χίος, Λέσβος, Κως, Σάμος, Λέρος)

Είσπραξη ενοικίων και τόκων απαλλασσόμενων από τον ΦΠΑ

Αυτοπαραδόσεις

Πώληση αγαθών με απαλλαγή ΦΠΑ βάση της Π. 2869/87

Είσπραξη επιδοτήσεων

Πωλήσεις εξ αποστάσεως (e-shop) κ.λπ.

Υπολογισμός Pro Rata και πόσου ΦΠΑ κοινών εισροών που πρέπει να μειωθεί βάσει αυτού κ.λπ.

Πρόσθετες υποχρεώσεις για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές

Εισηγητές

Λεωνίδας Κορρές: Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' τάξης, Φορολογικός Σύμβουλος με εξειδίκευση σε θέματα Φ.Π.Α., είναι πιστοποιημένος από το Chartered Institute of Taxation (CIOT) του Ηνωμένου Βασιλείου στον Φ.Π.Α. και στις Αρχές της Διεθνούς Φορολογίας στα πλαίσια του διπλώματος ADIT (Advanced Diploma in International Taxation).

Κόστος

  • 120 Ευρώ

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: