Αναπτυξιακός Νόμος (ν.4887/2022) - Ενεργά Καθεστώτα

Έναρξη: 04 Ιουλίου 2023

Διάρκεια: 3 ώρες

Ώρες: 17:30 - 20:00

Χορήγηση πιστοποιητικών παρακολούθησης

 

Το σεμινάριο

Σκοπός της εκπαίδευσης αυτής είναι η απόκτηση της αναγκαίας γνώσης για την αξιοποίηση ενισχύσεων από τα προαναφερθέντα δύο Καθεστώτα Ενίσχυσης του Αναπτυξιακού Νόμου Ν. 4887/2022.

Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστεί η δομή των δύο καθεστώτων, οι προϋποθέσεις και οι απαιτήσεις τους, καθώς και οι τρόποι βελτιστοποίησης της βαθμολογίας των αιτήσεων υπαγωγής.

Επιπλέον, θα γίνει εξειδικευμένη ενημέρωση για την ορθή συμπλήρωση των αιτήσεων υποβολής και αναφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στην πράξη, καθώς και στις μεθόδους πρόληψης και επίλυσης τους

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

  • Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για το αντικείμενο και τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στους Β κύκλους υποβολής των Καθεστώτων Ενίσχυσης της «Μεταποίησης και Εφοδιαστικής αλυσίδας» και «Ενίσχυσης Τουριστικών Επενδύσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου Ν.4887/2022, για ενισχύσεις με ποσοστό έως 75% και μέγιστο ποσό ενίσχυσης έως 5.000.000 €

 

Σε ποιους απευθύνεται

Σε στελέχη επιχειρήσεων, Οικονομικούς και Διοικητικούς Διευθυντές, Μετόχους Επιχειρήσεων και μέλη ΔΣ, Δικηγόρους, Ορκωτούς Λογιστές-Ελεγκτές, Επιχειρηματίες και σε όσους ασχολούνται με θέματα που άπτονται σε όλο το φάσμα του Αναπτυξιακού Νόμου (πχ. εκπόνηση πρότασης, διαχείριση πρότασης, έλεγχοι επενδύσεων, κλπ)

Περιεχόμενο

  • Υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στους Β κύκλους υποβολής των Καθεστώτων Ενίσχυσης της «Μεταποίησης και Εφοδιαστικής αλυσίδας» και «Ενίσχυσης Τουριστικών Επενδύσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου Ν.4887/2022, για ενισχύσεις με ποσοστό έως 75% και μέγιστο ποσό ενίσχυσης έως 5.000.000 €.

  • Μεταποίηση και Εφοδιαστική αλυσίδα

  • Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 1/6 - 29/9/2023

  • Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων

  • Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 12/6 - 13/10/2023

Εισηγητές

Ματίνα Μυκωνιάτη, Manager International Business PwC

Κόστος

  • 100€ ανά συμμετοχή
  • Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,06%)

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: