Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στις Δημόσιες Συμβάσεις (B2G) και Θέματα Διασύνδεση POS

Ημερομηνία: 27 Νοεμβρίου 2023

Διάρκεια: 4 ώρες

Ώρες: 17:00 - 21:00

 

 

Το σεμινάριο

H PwC ανακοινώνει την παρουσίαση ενός νέου ενημερωτικού σεμιναρίου με θέμα την ηλεκτρονική τιμολόγηση για συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ Ελλήνων Προμηθευτών και Δημοσίου (Κεντρική Διοίκηση και Λοιπούς
Φορείς και Ο.Τ.Α.). Λεπτομέρειες και χρόνος έναρξης εφαρμογής, αναφέρονται στην Κ.Υ.Α. με αριθμό 52445/ 4-4-2023 (ΦΕΚ 2385Β / 12-4-2023)

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

  • Το νέο σεμινάριο έχει ως στόχο την πλήρη και αναλυτική ενημέρωση των συμμετεχόντων για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση για συναλλαγές με το Δημόσιο καθώς και θέματα που αφορούν τη διασύνδεση των POS. Το σεμινάριο θα δώσει στους συμμετέχοντες μια σαφή και αναλυτική εικόνα για το νέο σύστημα ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Θα επισημανθούν όλες οι ενέργειες που χρειάζεται να γίνουν από τις επιχειρήσεις για την έγκαιρη προετοιμασία τους.

 

Σε ποιους απευθύνεται

  • Σε Φοροτεχνικούς, Λογιστές, Ορκωτούς Ελεγκτές, Δικηγόρους που ασχολούνται με τα φορολογικά θέματα, Στελέχη επιχειρήσεων, επιχειρηματίες

 

Περιεχόμενο

1) Υποχρεωτική Ηλεκτρονική Τιμολόγηση του Δημοσίου από τους
προμηθευτές του. Η απόφαση 52445 ΕΞ 2023 που θεσπίζει την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς (προμηθευτές δημοσίου).
2) Τι περιλαμβάνει ο Εθνικός Μορφότυπος Ηλεκτρονικού Τιμολογίου Δημοσίων Συμβάσεων.
3) Έναρξη ηλεκτρονικής τιμολόγησης από τους προμηθευτές για ορισμένους φορείς του Δημοσίου από Σεπτέμβριο 2023 (Ν.4972/2022)
4) Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τους υπόλοιπους φορείς του Δημοσίου
5) Η έννοια του ηλεκτρονικού τιμολογίου. Τι είναι και τι δεν είναι ηλεκτρονικό τιμολόγιο.
6) Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο Β2Β
7) Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο B2G και οι διαφορές του από το ηλεκτρονικό τιμολόγιο για συναλλαγές χονδρικής ιδιωτικών επιχειρήσεων (Β2Β)
8) Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και οι διατάξεις για το ηλεκτρονικό τιμολόγιο
9) Πάροχοι Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (ΥΠΑΗΕΣ)
10) Φορολογικά Κίνητρα για την Ηλεκτρονική τιμολόγηση
11) Το εθνικό πρότυπο ηλεκτρονικού τιμολογίου για τιμολόγια που
εκδίδονται στο πλαίσιο Δημοσίων Συμβάσεων. (αρ.149 Ν.4601/2019)
12) Τα υποχρεωτικά και μη υποχρεωτικά πεδία που περιέχει ένα ηλεκτρονικό τιμολόγιο για συναλλαγές B2G
13) PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online): Πανευρωπαϊκό ανοικτό τεχνολογικό πρότυπο για τα ηλεκτρονικά τιμολόγια
14) Το δίκτυο διακίνησης των ηλεκτρονικών τιμολογίων δημοσίων συμβάσεων και το ενιαίο Σημείο Πρόσβασης του Δημοσίου, το οποίο
υποδέχεται, ελέγχει τεχνικά, αποθηκεύει και δρομολογεί το ηλεκτρονικό τιμολόγιο.
15) Διακίνηση ηλεκτρονικών τιμολογίων μέσω των πιστοποιημένων σημείων Πρόσβασης του Δικτύου διακίνησης των ηλεκτρονικών τιμολογίων δημοσίων συμβάσεων
16) Το πληροφοριακό υποσύστημα ΕΔΗΤ
17) Κατάσταση τιμολογίου. Τι σημαίνουν τα μηνύματα της ΓΓΠΣ προς τον προμηθευτή του δημοσίου
18) Χρόνος διατήρησης των ηλεκτρονικών τιμολογίων από το Δημόσιο
19) Υποχρέωση καθολικής έκδοσης όλων των τιμολογίων μέσω παρόχων για όσους έχουν συναλλαγές Β2G
20) Ηλεκτρονικό Μητρώο για Αναθέτουσες Αρχές Δημοσίου
21) Διαδικασία έκδοσης ενός ηλεκτρονικού τιμολογίου B2G
22) Κωδικοί CPV και ηλεκτρονική τιμολόγηση αγαθών και υπηρεσιών
23) Ηλεκτρονική τιμολόγηση λιανικής, τι προβλέπουν τα ΕΛΠ
24) Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα πληροφοριών για τις Πληρωμές (Central Electronic System of Payments information - “CESOP”. H νέα ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση του ΦΠΑ με ισχύ από 1/1/24
25) Φορολογικό Μητρώο POS
26) Τι ισχύει για POS από τράπεζες άλλων χωρών
27) Τι σημαίνει η διασύνδεση ΦΗΜ και POS
28) Ποινές για μη διασύνδεση ΦΗΜ με POS
29) POS και διασύνδεση στην εστίαση
30) POS σε χρήση από οντότητες που δεν έχουν υποχρέωση χρήσης ΦΗΜΑΣ

Εισηγητές

  • Γιάννης Τριανταφύλλου: Οικονομολόγος και σύμβουλος επιχειρήσεων
    ειδικευμένος σε φορολογικά θέματα

 

Κόστος

  • 110 € ανά συμμετοχή. Για όσους έχουν ήδη συμμετάσχει σε προηγούμενες διοργανώσεις της PwC για το My Data (Αναλυτική παρουσίαση ή Επικαιροποιημένο πρόγραμμα), η αμοιβή ορίζεται στο ποσό των 90€

 

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: