Η φορολόγηση των υπηρεσιών από πλευράς ΦΠΑ

Έναρξη: 24 Φεβρουαρίου 2020
Διάρκεια: 4 ώρες
Ώρες: 17:00 - 21:15

Το σεμινάριο

Ένα από τα πιο δύσκολα θέματα, που απασχολεί διαχρονικά τους εμπλεκόμενους με τον Φ.Π.Α. είναι η διακρίβωση του τόπου παροχής των υπηρεσιών. Που δηλαδή θεωρείται ότι παρέχεται μία υπηρεσία και επομένως που αυτή θα πρέπει αυτή να φορολογηθεί από πλευράς ΦΠΑ. Οι σχετικοί με τον τόπο παροχής των υπηρεσιών κανόνες περιλαμβάνονται στην εσωτερική μας νομοθεσία στο άρθρο 14 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000).

Tο Κέντρο διά Βίου Μάθησης της PwC χορηγεί Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Η ημερίδα έχει ως σκοπό την ανάλυση και την ερμηνεία των κανόνων του τόπου παροχής υπηρεσιών και μέσα από τη χρήση πρακτικών παραδειγμάτων την πλήρη κατανόηση από τους συμμετέχοντες της εφαρμογής αυτών στην πράξη.
 

Σε ποιους απευθύνεται

 • Σε Λογιστές, Φοροτεχνικούς, Ορκωτούς Ελεγκτές, Δικηγόρους που ασχολούνται με τα φορολογικά θέματα, Στελέχη Επιχειρήσεων και
 • Επιχειρηματίες.

 

 

Περιεχόμενο

 • Γενικοί κανόνες τόπου παροχής των υπηρεσιών (B2B και B2C) 
 • Υποκείμενος στο φόρο και μη υποκείμενος στο φόρο
 • Έννοια της έδρας της οικονομικής δραστηριότητας
 • Έννοια της μόνιμης εγκατάστασης 
 • Έννοια της μόνιμης κατοικία ή της συνήθους διαμονής
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες, λογιστικές, νομικές κ.λπ. -
 • Πράξεις λήπτη
 • Εξαιρέσεις Υπηρεσίες σχετικές με ακίνητα Υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών
 • Δικαίωμα πρόσβασης σε πολιτιστικές, αθλητικές, εκπαιδευτικές κ.λπ. δραστηριότητες 
 • Παροχή υπηρεσιών εστιατορίου και εστίασης Βραχυχρόνια μίσθωση μεταφορικών μέσων 
 • ΜΗ βραχυχρόνια μίσθωση μεταφορικών μέσων
 • Υπηρεσίες μεσαζόντων Υπηρεσίες μεταφοράς αγαθών 
 • Υπηρεσίες παρεπόμενες της μεταφοράς 
 • Πραγματογνωμοσύνες ή εργασίες που αφορούν ενσώματα κινητά αγαθά
 • Παροχή πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών κ.λπ. δραστηριοτήτων 
 • Ορισμένες υπηρεσίες που παρέχονται σε πρόσωπα εγκατεστημένα εκτός Κοινότητας 
 • Τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές και ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες 
 • Κανόνας χρήσης και εκμετάλλευσης Υποχρεώσεις των υποκειμένων στον φόρο και υπόχρεοι σε απόδοση του ΦΠΑ 
 • Δηλωτικές υποχρεώσεις - Παραδείγματα συμπλήρωσης δήλωσης ΦΠΑ, ανακεφαλαιωτικοί πίνακες κ.λπ

 

Εισηγητές

 • Εξειδικευμένος Εισηγητής

Κόστος

 • 120€
 • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)
 • Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ, Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: