Υποβολή Δηλώσεων ΦΠΑ με στοιχεία My Data, για περιόδους από 1/1/2024 - Απόφαση Α 1020/2024

Ημερομηνία: 23 Απριλίου 2024

Διάρκεια: 2 ώρες

Ώρες: 17:00 - 19:00

Το σεμινάριο

Το σεμινάριο έχει ως σκοπό να παρουσιάσει θέματα ΦΠΑ σε ότι αφορά την υποβολή δηλώσεων και τον προσδιορισμό του φόρου από τη διαβίβαση δεδομένων από 1-1-2024, στην πλατφόρμα My Data της ΑΑΔΕ. Σημειώνεται ότι η σχετική υποχρέωση για την υποβολή της Δήλωσης ΦΠΑ καταλαμβάνει φορολογικές περιόδους από 1.1.2024

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

  • Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν από ειδικούς εισηγητές, για τις νέες υποχρεώσεις που προκύπτουν, σύμφωνα με την Απόφαση Α 1020 (ΦΕΚ 8, 865/ 6-2-2024), σε ότι αφορά την υποβολή δηλώσεων και τον προσδιορισμό του ΦΠΑ, από τη διαβίβαση δεδομένων από 1-1-2024, στην πλατφόρμα My Data της ΑΑΔΕ.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Σε Φοροτεχνικούς, Λογιστές, Ορκωτούς Λογιστές, Δικηγόρους, Οικονομικούς Διευθυντές εταιρειών, στελέχη επιχειρήσεων κ.λπ..

Περιεχόμενο

1. Συνέπειες από την διαβίβαση δεδομένων στο mydata στη Δήλωση ΦΠΑ – έναρξη ισχύος

2. Κανόνας Εσόδων

3. Κανόνας εξόδων

4. Όριο ανεκτών αποκλίσεων

5. Προσυμπλήρωση εκροών

-Τι αφορά η προσυμπλήρωση;

-Ποιες παρεκκλίσεις/αλλαγές επιτρέπονται

-Αντικειμενική δυσκολία διόρθωσης των ποσών

6. Παρουσίαση κωδικών στήλης εκροών

7. Προσυμπλήρωση εισροών

-Τι αφορά η προσυμπλήρωση;

-Ποιες παρεκκλίσεις/αλλαγές επιτρέπονται

-Αντικειμενική δυσκολία διόρθωσης των ποσών

-Ετεροχρονισμός – χρόνος άσκησης δικαιώματος έκπτωσης

8. Παρουσίαση κωδικών στήλης εισροών

9. Τα πεδία της περιοδικής ΦΠΑ που ελέγχονται κατά την υποβολή για συμφωνία με τα δεδομένα Mydata

10. Οντότητες που εξαιρούνται από το «κλείδωμα» των περιοδικών ΦΠΑ

11. Τεχνικές Λεπτομέρειες σε θέματα My Data

12. Αλλαγές στην έκπτωση ΦΠΑ και στην έκπτωση δαπανών αρ.15 Α ΚΦΔ

13. Δυσχέρεια συσχέτισης δεδομένων Mydata στην περιοδική ΦΠΑ και οι λύσεις που προβλέπει η Α1020/2024.

14. Πιστωτικές Συναλλαγές ετεροχρονισμού εξόδων και Mydata

15. Χρήση της ειδικής φόρμας καταχώρησης από όλες τις επιχειρήσεις σε περίπτωση δυσχέρειας συσχέτισης δεδομένων Mydata περιοδικής ΦΠΑ

16. Νέες εκτυπώσεις Mydata με τα δεδομένα ανά κωδικό της περιοδικής ΦΠΑ

Εισηγητές

  • Ειρήνη Πλάνη: Στέλεχος ΑΑΔΕ – Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας / Τμήμα Α’ ΦΠΑ

  • Γιάννη Τριανταφύλλου: Σύμβουλος επιχειρήσεων, Ειδικός σε θέματα My Data

Κόστος

  • €60 (Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ)

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: