Δηλωτικές υποχρεώσεις ΦΠΑ

Αναλυτική παρουσίαση της Δήλωσης ΦΠΑ – Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών – Intrasta

Έναρξη: 25 Νοεμβρίου 2020
Διάρκεια: 4 ώρες
Ώρες: 17:00 - 21:15

Το σεμινάριο

Μέσω της δήλωσης ΦΠΑ πραγματοποιείται η απόδοση στο δημόσιο ή / και ασκείται το δικαίωμα έκπτωσης ή επιστροφής του φόρου. Η ορθή και ακριβής συμπλήρωση και υποβολή της επομένως καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική για τα υπόχρεα πρόσωπα.

Tο Κέντρο διά Βίου Μάθησης της PwC χορηγεί Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Η ημερίδα έχει ως σκοπό την αναλυτική παρουσίαση όλων των κωδικών της Δήλωσης ΦΠΑ καθώς και των ειδικών δηλωτικών υποχρεώσεων που προβλέπονται για όσους πραγματοποιούνε ενδοκοινοτικές συναλλαγές (Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες, Intrastat κ.λπ.). Στα πλαίσια της παρουσίασης θα γίνει επίσης σύντομη αναφορά στις σχετικές διατάξεις που είναι απαραίτητες για την ορθή συμπλήρωση των δηλώσεων αυτών (π.χ. Pro Rata και διακανονισμοί του δικαιώματος έκπτωσης του ΦΠΑ, ειδικό καθεστώς που ισχύει για την αγορά tablet, κινητών, laptop κ.λπ., ενδοκοινοτικές συναλλαγές, τριγωνικές συναλλαγές, πράξεις λήπτη κ.λπ.).
 

Σε ποιους απευθύνεται

Σε Λογιστές, Φοροτεχνικούς, Ορκωτούς Ελεγκτές, Δικηγόρους που ασχολούνται με τα φορολογικά θέματα, Στελέχη Επιχειρήσεων και Επιχειρηματίες.

Περιεχόμενο

Ποιοι είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ;

Κάθε πότε υποβάλλεται η δήλωση ΦΠΑ (φορολογική περίοδος) από τους υπόχρεους;

Ποιες είναι οι σχετικές προθεσμίες υποβολής της δήλωσης και καταβολής του φόρου;

Ποια πρόστιμα και προσαυξήσεις προβλέπονται σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης ΦΠΑ;

Ποια πρόστιμα και προσαυξήσεις προβλέπονται σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης ΦΠΑ ή μη καταβολής του φόρου; Πως υποβάλλεται η δήλωση ΦΠΑ;

Πως συμπληρώνεται η δήλωση ΦΠΑ; Πως δηλώνονται οι «δύσκολες» περιπτώσεις όπως οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές, οι τριγωνικές συναλλαγές, οι πράξεις λήπτη, οι ειδικές απαλλαγές κ.λπ.

Πως δηλώνονται οι διακανονισμοί που προβλέπονται για την έκπτωση του ΦΠΑ (pro rata, διακανονισμοί παγίων κ.λπ.)

Σε ποιες περιπτώσεις υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση ΦΠΑ;

Σε ποιες περιπτώσεις υποβάλλεται δήλωση με επιφύλαξη;

Ποιες άλλες υποχρεώσεις έχουν όσοι πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές;

Ποιες πρόσθετες υποχρεώσεις έχουν όσοι πραγματοποιούν «ενδοκοινοτικές συναλλαγές»;

Σε ποιές περιπτώσεις υποβάλλονται ανακεφαλαιωτικοί πίνακες ενδοκοινοτικών συναλλαγών;

Σε ποιές περιπτώσεις υποβάλλονται δηλώσεις Intrastat;

Πότε παραγράφεται το δικαίωμα έκπτωσης ή επιστροφής του ΦΠΑ;

Αναλυτικά Παραδείγματα

 

Εισηγητές

Λεωνίδας Κορρές: Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' τάξης, Φορολογικός Σύμβουλος με εξειδίκευση σε θέματα Φ.Π.Α., είναι πιστοποιημένος από το Chartered Institute of Taxation (CIOT) του Ηνωμένου Βασιλείου στον Φ.Π.Α. και στις Αρχές της Διεθνούς Φορολογίας στα πλαίσια του διπλώματος ADIT (Advanced Diploma in International Taxation).

Κόστος

  • 150€
  • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)
  • Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ, Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: