Αλλαγές στην Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων

και στα φορολογικά έντυπα, για το φορολογικό έτος 2021

Έναρξη: 26 Μαΐου 2022
Διάρκεια: 18:00 - 21:30
 


Το σεμινάριο

Αντικείμενο της ενημερωτικής εσπερίδας είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων με τις αλλαγές που επήλθαν πρόσφατα στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και η παρουσίαση του εντύπου Ν για τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2021 που θα υποβληθεί εντός του 2022.

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των συμμετεχόντων με τις αλλαγές που επήλθαν πρόσφατα στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και η παρουσίαση του εντύπου Ν φορολογικού έτους 2021

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Φοροτεχνικούς, Λογιστές, Στελέχη λογιστηρίων και φορολογικών τμημάτων, Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές, Δικηγόρους και σε όσους ασχολούνται με φορολογικά θέματα (κυρίως των νομικών προσώπων)

Περιεχόμενο

Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος με βάση τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε
 
 • Αφορολόγητα έσοδα και ενισχύσεις από έκτακτα γεγονότα 
 • Φορολογική μεταχείριση αφορολόγητων εσόδων κατά τη διανομή τους, εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 του Κ.Φ.Ε 
 • Πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις αναφορικά με τις εκπιπτόμενες και μη δαπάνες 

Παρουσίαση των δαπανών που οδηγούν σε προσαυξημένη έκπτωση

 • Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας (άρθρο 22 Α) 
 •  Δαπάνες μίσθωσης εταιρικών επιβατικών αυτοκινήτων (άρθρο 22 Β) 
 • Δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης σημείων φόρτισης αυτοκινήτων μηδενικών και χαμηλών ρύπων (άρθρο 22 Β) 
 • Προσαυξημένες δαπάνες διαφήμισης (άρθρο 22 Γ) 
 •  Προσαυξημένες αποσβέσεις 
 • Δαπάνη για την εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης 
 • Πρακτικά παραδείγματα υπολογισμού τους-Απεικόνιση στο Έντυπο Φορολογίας Εισοδήματος 

Σχηματισμός προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων-Αλλαγές που επήλθαν με βάση τις διατάξεις του ν.4646/2019

Φορολογική Μεταχείριση Μερισμάτων-Πρακτικά Παραδείγματα Εισοδήματα αλλοδαπής

 • Φορολογική μεταχείριση ζημιών 
 • Συμψηφισμός φόρου αλλοδαπής 

Παρουσίαση αλλαγών στα έντυπα φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2021-Πρακτικά Παραδείγματα Συμπλήρωσης τους

Εισηγητές

 

 

 • Ματθαίος Χαπίδης, Στέλεχος της Δ/νσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας-ΑΑΔΕ
 •  

   

  Κόστος

  • 130€

  Contact us

  Aristides Panolaridis

  Senior Manager, PwC Greece

  Tel: +30 210 6874559

  Follow us on: