Τα Χρηματοοικονομικά της Ναυτιλίας


Έναρξη
 08/05/2019
Διάρκεια 15 ώρες
Χορήγηση πιστοποιητικών παρακολούθησης


Το σεμινάριο 

Στο σεμινάριο παρουσιάζονται οι βασικές χρηματοοικονομικές εφαρμογές για τα στελέχη των ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Οι συμμετέχοντες του σεμιναρίου έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν στις βασικές τεχνικές και εργαλεία της χρηματοοικονομικής διαχείρισης των εμπορικών πλοίων, καθώς και στις πρακτικές αξιολόγησης των επενδυτικών αποφάσεων και χρηματοδότησης στον χώρο της εμπορικής ναυτιλίας.

Παράλληλα, επιδιώκεται η εξοικείωση των στελεχών με χρήσιμα εργαλεία της χρηματοοικονομικής διοίκησης των επιχειρήσεων και η εφαρμογή τους, μέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων των ηλεκτρονικών υπολογιστών, στο χρηματοοικονομικό management των ναυτιλιακών εταιρειών.

Σε ποιους απευθύνεται

σε Διοικητικά και Οικονομικά Στελέχη Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

Περιεχόμενο


1. Δομή και Οικονομική Λειτουργία των Ναυτιλιακών Αγορών – Ο μηχανισμός ανάλυσης της Προσφοράς και Ζήτησης Ναυτιλιακών Μεταφορών - Ναυλαγορά και Ναυλοδείκτες - Ο ρόλος της Προθεσμιακής Ναυλαγοράς στη Διαχείριση των Ναυτιλιακών Κινδύνων - Η Αγορά των Μεταχειρισμένων – Η Αγορά Scrap.
Workshop: Ναυλοδείκτες και Ναυτιλιακά Παράγωγα.

2. Τα Οικονομικά της Μονοβάπορης Ναυτιλιακής Εταιρείας – Ανάλυση Χρηματοοικονομικής Λειτουργίας Εμπορικού Πλοίου – Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων – Οι ταμιακές ροές ως εργαλείο τιμολογιακής πολιτικής, στρατηγικής και οικονομικής διαχείρισης.
Workshop Αξιολόγηση Ανταγωνιστικότητας - Οι αριθμοδείκτες κλειδιά

3. Η Επενδυτική Απόφαση: Μεθοδολογίες Αποτίμησης της Αξίας Εμπορικών Πλοίων – Ο ρόλος του κόστους τραπεζικού δανεισμού και του κόστους επενδυτικών κεφαλαίων – Μέθοδος Αμβούργου
Workshop: Αξιολόγηση αγοράς εμπορικού πλοίου ( case study)

4. Πηγές Χρηματοδότησης - Τα τραπεζικά κριτήρια δανειοδότησης – Covenants και Εξασφαλίσεις – Ομολογιακά Δάνεια – Κεφαλαιαγορά και άλλες πηγές κεφαλαίων – Ο ρόλος των Rating Agencies και των κανόνων της Βασιλείας.
Workshop: Εφαρμογές στα Τραπεζικά και Ομολογιακά Δάνεια

Εισηγητές

Αριστογείτων Καπερώνης, Οικονομολόγος, πρώην στέλεχος Τράπεζας, MA, PhD

Κόστος

  • 400€
  • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)
  • Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ, Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%

Required fields are marked with an asterisk(*)

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: