Kreditpontos továbbképzések

 

Megszerezhető kreditpontok

 

Programcsomag díja

 

 

 

1 kredit (e-learning képzések)

 

4 900 Ft + Áfa *

 

Előzetes regisztráció

 

2 kredit (e-learning képzések vagy PwC IFRS kiadvány)

 

8 900 Ft + Áfa *

 

Előzetes regisztráció

 

4 kredit (e-learning képzések e-learning képzések vagy PwC IFRS kiadvány)

 

14 900 Ft + Áfa *

 

Előzetes regisztráció

 

8 kredit (e-learning képzések + PwC IFRS kiadvány)

 

28 900 Ft +Áfa*

 

Előzetes regisztráció

 

8 kredit (4 órás tantermi képzés** és e-learning képzések + PwC IFRS kiadvány)

 

28 900 Ft +Áfa*

 

Előzetes regisztráció

 

16 kredit (8 órás tantermi képzés** és
e-learningek + PwC IFRS kiadvány)

 

54 900 Ft +Áfa*

 

Előzetes regisztráció

*60 napos hozzáférés/ e-learning a PwC’s Academy E-learning Portálon 
** PwC's Academy 2018. őszi nyílt mérlegképes könyvelői továbbképzései

Választható e-learning képzéseink

 

 

Mérleg-
képes kredit

 

E-learning képzéseink

 

Időtartam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Számvitel témakör/
IFRS szakterület

 

1

 

Bevezetés az IFRS világába - IAS 1 Pénzügyi kimutatások prezentálása 

 

45 perc

 

Előzetes regisztráció

 

1

 

IAS 37 Céltartalékok, függő kötelezettségek 
és függő követelések

 

47 perc

 

Előzetes regisztráció

 

1

 

IFRS 10 Konszolidált pénzügyi kimutatások

 

45 perc

 

Előzetes regisztráció

 

1

 

IAS 36 Eszközök értékvesztése

 

45 perc

 

Előzetes regisztráció

 

1

 

IAS 7 Cash flow kimutatások

 

45 perc

 

Előzetes regisztráció

 

1

 

IAS 16 Ingatlanok, gépek és berendezések

 

45 perc

 

Előzetes regisztráció

 

1

 

IAS 2 Készletek és IAS 38 Immateriális javak

 

61 perc

 

Előzetes regisztráció

 

2

 

IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok 
(2 adókredit + 1 MKVK kredit is adható)

 

104 perc

 

Előzetes regisztráció

 

2

 

Amortizált bekerülési érték és IFRS 7 Pénzügyi instrumentumok közzététele 
(2 adókredit + 1 MKVK kredit is adható)

 

100 perc

 

Előzetes regisztráció

 

E-learningekről bővebben itt olvashat

 

 

 

 

 

 

Nem számviteli/
Vállalkozási szakterület

 

2

 

Transzferárazás a gyakorlatban
(2 adókredit + 1 MKVK kredit is adható) 

 

115 perc

 

Előzetes regisztráció

 

3

 

Nemzetközi foglalkoztatási formák 
(3 adókredit + 1 MKVK kredit is adható)

 

165 perc

 

Előzetes regisztráció

 

2

 

Az Uniós Vámkódexről röviden 
(2 adókredit +1 MKVK kredit is adható) 
Az e-learning nem része a kreditpontos csomagajánlatnak, díja 19 000 Ft+Áfa.

 

90 perc

 

Előzetes regisztráció

 

1

 

Tűzvonalban - A vezetői felelősség egyes kérdései

 

45 perc

 

Előzetes regisztráció

 

E-learningekről bővebben itt olvashat

 

PwC IFRS kiadvány

 

2

 

IFRS egyedi illusztratív pénzügyi kimutatások a 2016-ben kezdődő 
üzleti évekre

 

8 900 Ft+Áfa

 

Előzetes regisztráció

Aktuális tantermi képzéseink regisztrált mérlegképes könyvelők részére

1. Képzés - Számviteli kérdések, aktualitások

2017. december 11. (BETELT!) vagy 2018. ősz.

Témakör: Számvitel
Szakterület: Vállalkozási szakterület
Kreditpont: 8
Időtartam: 9.00-16.30
Részvételi díj: 29 000 Ft+Áfa/ fő

Tematika:

 • Magyar számviteli törvény változásai:
  • Módosító jogszabályok és hatálybalépés
  • Mérleggel kapcsolatos változások
  • Eredménykimutatással kapcsolatos változások
  • A kiegészítő melléklettel és az üzleti jelentéssel kapcsolatos változások
  • Az IFRS-ek szerinti éves beszámolóval kapcsolatos változások
  • Egyéb változások
  • A vállalkozásokat és mérlegképes könyvelőket érintő számviteli kormányrendeletek 2017. évi változásai
  • Követelésekkel kapcsolatos elszámolások különös tekintettel a jogszabályváltozásokra
 • Devizás tételek értékelése, devizás áttérés
 • Cash-flow készítés gyakorlati buktatói

Több

2. Képzés - Aktuális adózási ismeretek

2017. december 12. (BETELT!) vagy 2018. ősz.

Témakör: Nem számvitel
Szakterület: Vállalkozási szakterület
Kreditpont: 4
Időtartam: 9.00-12.15
Részvételi díj: 19 500 Ft+Áfa/ fő*

Tematika

 • Személyi jövedelemadó és szociális hozzájárulási adó változások
 • Társasági adó változások
 • Általános forgalmi adó változások

Több

3. Képzés - IFRS – nemzetközi számviteli aktualitások

 2017. december 12. (BETELT!) vagy 2018. ősz.

Témakör: Számvitel
Szakterület: IFRS
Kreditpont: 4
Időtartam: 13:15-16:30
Részvételi díj: 19 500 Ft+Áfa/ fő*

Tematika

 • Nyereségadók és halasztott adó az IFRS világában
  • adók besorolásának általános szabályai
  • a halasztott adó koncepciója és bemutatásának szükségessége
  • halasztott adó számításának módszere
  • átmeneti különbözetek fogalma, típusai és azonosítása
  • eszközök és kötelezettségek adóértékének meghatározása
  • alkalmazandó adókulcs meghatározása
  • halasztott adó elszámolása
  • elhatárolt veszteségek halasztott adó hatása, kapcsolódó szabályok bemutatása
  • halasztott adó esettanulmány bemutatása
 • Hatályos pénzügyi instrumentum standardokról röviden (IAS32, IAS 39, IFRS 7)
  • standardok hatályának bemutatása
  • pénzügyi instrumentumok azonosítása, pénzügyi eszközök és kötelezettségek fogalma
  • pénzügyi eszközök típusai, besorolásának alapvető szabályai, értékelésük példákon keresztül történő bemutatása
  • kötelezettség és tőke megkülönböztetése, kapcsolódó szabályok bemutatása
  • pénzügyi kötelezettségek típusai, értékelésük szabályai
  • amortizált bekerülési érték bemutatása példákon keresztül
  • értékvesztés az IAS 39 szabályai szerint
  • pénzügyi instrumentumokhoz kapcsolódó közzétételi kötelezettségek rövid ismertetése

Több

4. Képzés - Pénzintézeteket, biztosítókat érintő törvényi szabályozások aktuális kérdései, jogszabályi változások

2017. december 13. vagy 2018. ősz.

Témakör: Nem számviteli
Szakterület: Pénzügyi
Kreditpont: 4
Időtartam: 9.00-12.15
Részvételi díj: 19 500 Ft+Áfa/ fő*

Tematika:

 • Jogszabályváltozások áttekintése
  • Bankszektort érintő jogszabályváltozások áttekintése
  • A 2017. január 1-től hatályos Ügyfél- és partnerminősítés, valamint a fedezetértékelés prudenciális követelményeiről szóló MNB rendelet részletes ismertetése
  • A 2017. január 1-től hatályos Nem teljesítő kitettségre és az átstrukturált követelésre vonatkozó prudenciális követelményekről szóló MNB rendelet részletes ismertetése
  • IFRS 9 standardon alapuló új konszolidált szintű FINREP adatszolgáltatás tervezetének ismertetése
 • IFRS 9 szerinti besorolás kritériumai – Szerződésből eredő olyan cash flow-k, amelyek kizárólag a tőke és a kint levő tőkeösszeg után járó kamat kifizetéseit tartalmazzák
  • IFRS 9 SPPI kritériumainak részletes ismertetése
  • Mely szerződéses cash flow-k felelnek meg a „kizárólag tőke és kint levő tőkeösszeg után járó kamat kifizetései” feltételeknek
  • SPPI kritérium alkalmazása speciális banki termékek esetén
 • A biztosítókat érintő törvényi változások

*Amennyiben a Számviteli kérdések, aktualitások 2017. című képzésen is részt vesz (október 16. vagy december 11. napokon) úgy a képzés díja: 15 500 Ft+Áfa/fő.

Több

Általános tudnivalók

Könyvvizsgálók továbbképzése

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara továbbképzési szabályzata előírja a kamarai tagok számára, hogy minimálisan évente 16 kredit pontot kell gyűjteniük.
Az éves kreditszámból 4 kreditet (egy napot) - kötelező jelleggel - központi szervezésű általános továbbképzésen (kötelező továbbképzésen) kell megszerezni, míg a további 12 kredit (2-4 nap) kamarai szervezet által vagy annak részvételével, illetve a kamara által elfogadott társaság, intézmény által szervezett továbbképzéseken, valamint hazai és nemzetközi konferencián a kamara által elfogadott képzésen, a kamara által elismert témakörökben szerezhető meg.
A PwC's Academy kreditponttal beszámítható szakmai rendezvényeket szervező intézménynek minősül, így képzéseinken kamarai pontok gyűjthetők.

Adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők továbbképzése

Az adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők nyilvántartásában szereplő személy szakmai továbbképzésen köteles részt venni azon a szakterületen, amely tevékenység szerinti nyilvántartásban szerepel.
A továbbképzésre kötelezettnek egy 5 éves továbbképzési időszak alatt összesen legalább 100 kreditpontot kell teljesítenie úgy, hogy a továbbképzési időszak legalább három naptári évében részt vesz valamilyen, a 26/2008. (VIII. 30.) PM rendeletben felsorolt továbbképzésen, azaz a 100 kreditpontot legalább 3, legfeljebb 5 év alatt kell összegyűjteni.
A résztvevők a PwC’s Academy képzési palettáján szereplő, az Adótanácsadói és Okleveles Adószakértői, valamint az Adószakértői Bizottság által minősített továbbképzési programokon szerezhetnek kreditpontokat.

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzése

A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. Kormányrendelet alapján a regisztrált mérlegképes könyvelők kötelező szakmai továbbképzésen vesznek részt minden évben 16 órás képzés keretében. A hatályos vonatkozó szabályok tervezett módosítása alapvetően változtatja meg a mérlegképes könyvelők továbbképzési rendszerét.

Kapcsolat

László Ilona
PwC's Academy, Pénzügy és számvitel, Adó és jog
Tel: +36 1 461 9464
E-mail

Kövessen minket!