Skip to content Skip to footer
Keresés

Loading Results

IFRS az alapoktól e-learning sorozat

Választható e-learning modulok

Bevezetés az IFRS világába, IAS 1 Pénzügyi kimutatások prezentálása

E-learning képzésünk a PwC Könyvvizsgáló Kft. által készített e-learning képzéssorozat részét képezi, melynek legfőbb célja, hogy a számvitellel és pénzüggyel foglalkozó szakembereknek, akik alapvető (magyar) számviteli ismeretekkel rendelkeznek, átfogó képet nyújtson adott IFRS (IAS) standard alkalmazásáról.

A tananyag szakmai összeállítását gyakorló IFRS szakembereink, oktatóink végezték, követve az IFRS Keretelvek és az érvényben lévő IAS 1 Pénzügyi kimutatások prezentálása szabvány pontjait, azokat számos gyakorlati példa, közbenső tudásfelmérő tesztek segítségével tették még érthetőbbé, segítve az ismeretek feldolgozását és elsajátítását.

A tananyag részét képezi a PwC Könyvvizsgáló Kft. által publikált IFRS konszolidált illusztratív pénzügyi kimutatások elnevezésű kiadványa.

Nyelv: angol, magyar, orosz , horvát, olasz
Kreditek: 1 | Mérlegképes könyvelő (Számvitel, IFRS), NASBA CPE

Az e-learningek árairól itt tájékozódhat 

Demo videó

Előzetes regisztráció

E-learningünk a következő témaköröket érinti:

 • Mi az IFRS?
 • IFRS Keretelvek
 • IAS 1 Pénzügyi kimutatások prezentálása

IAS 2 Készletek

E-learning képzésünk a PwC Könyvvizsgáló Kft. által készített e-learning képzéssorozat részét képezi, melynek legfőbb célja, hogy a számvitellel és pénzüggyel foglalkozó szakembereknek, akik alapvető (magyar) számviteli ismeretekkel rendelkeznek, átfogó képet nyújtson adott IFRS (IAS) standard alkalmazásáról. A tananyag célja, hogy segítséget nyújtson az IAS 2 Készletek szabvány által előírt számviteli alapelvek megértésében és alkalmazásában. A tananyag részét képezi a PwC Könyvvizsgáló Kft. által publikált IFRS konszolidált illusztratív pénzügyi kimutatások elnevezésű kiadványa.

Időtartam: 45 perc
Nyelv: angol, magyar 
Kreditek: 1 | NASBA CPE         

Az e-learningek árairól itt tájékozódhat

Demo videó

Előzetes regisztráció

E-learningünk a következő témaköröket érinti:

 • Bevezetés
 • Fogalmak: IAS 2 hatóköre, készletfajták
 • Elszámolás: készletre vétel könyvelése, elábé könyvelése
 • Értékelés nettó realizálható érték, standard költség, súlyozott átlagos bekerülési érték, FIFO érték, készlet leírás, visszaírás        

IAS 7 Cash flow kimutatások

E-learning képzésünk a PwC Könyvvizsgáló Kft. által készített e-learning képzéssorozat részét képezi, melynek legfőbb célja, hogy a számvitellel és pénzüggyel foglalkozó szakembereknek, akik alapvető (magyar) számviteli ismeretekkel rendelkeznek, átfogó képet nyújtson adott IFRS (IAS) standard alkalmazásáról.

A tananyag szakmai összeállítását gyakorló IFRS szakembereink, oktatóink végezték, követve az érvényben lévő IAS 7 Cash flow kimutatások szabvány pontjait, azokat számos gyakorlati példa, közbenső tudásfelmérő tesztek segítségével tették még érthetőbbé, segítve a tudásellenőrzést. A tananyag egy tesztkérdés sorozattal zárul.

A tananyag részét képezi a PwC Könyvvizsgáló Kft. által publikált IFRS konszolidált illusztratív pénzügyi kimutatások elnevezésű kiadványa.

Időtartam: 45 perc (8 modul)
Nyelv: angol, magyar, orosz
Kreditek: 1 | Mérlegképes könyvelő (Számvitel, IFRS), NASBA CPE

Az e-learningek árairól itt tájékozódhat

Demo videó

Előzetes regisztráció

E-learningünk a következő témaköröket érinti:

 • Bevezetés
 • Fogalmak: A cash flow kimutatás célja, alapelvei, fogalmak, besorolás; Pénzeszköz-egyenértékes; Működési tevékenységekből származó pénzáramlások, direkt és indirekt módszer;
 • Befektetési tevékenységekből származó pénzáramlások
 • Finanszírozási tevékenységekből származó pénzáramlások
 • Egyéb speciális pénzáramlások: adózás, társult és közös vállalkozások, kamat és osztalék
 • Közzétételek
 • Tesztelje tudását     

IAS 8 - Számviteli politikák, a számviteli becslések változásai és hibák

A modul elvégzését követően Ön fel tudja ismerni, hogy mely helyzetekben használatosak a számviteli becslések, különbséget tud tenni a számviteli politikák változásai és a számviteli becslések változásai között, fel tudja ismerni a jövőre néző vagy visszamenőleges alkalmazást igénylő helyzeteket, valamint mindkét modell esetében meg tudja határozni a megfelelő számviteli kezelést.

A képzés minden fejezet után ellenőrző kérdéseket tartalmaz. A kérdések a mélyebb megértést segítik. Az ellenőrző kérdésekre adott válaszok nem számítanak bele a teszt végeredményébe.

Időtartam: 45 perc         
Nyelv: angol, magyar         
Kreditek: 1 | Mérlegképes könyvelő (Számvitel, IFRS), NASBA CPE

Az e-learningek árairól itt tájékozódhat

Előzetes regisztráció

E-learningünk a következő témaköröket érinti:

 • Cél és hatókör: Fogalmak
 • Számviteli politikák forrásai: Kiválasztás/Alkalmazás
 • A számviteli politika változásai: Visszamenőleges alkalmazás, Átmeneti rendelkezés
 • A számviteli becslések változásai: Forgatókönyvek
 • Hibák: Hibák javítása
 • Közzétételek
 • Teszt        

IAS 10 - A beszámolási időszak vége utáni események

A modul elvégzését követően Ön meg tudja határozni, hogy egy adott esemény az IAS 10 standard hatókörébe tartozik-e és a beszámolási időszak vége utáni eseménynek tekinthető-e, különbséget tud tenni a módosító és a nem módosító események között, és mindkét esetben meg tudja határozni a megfelelő számviteli kezelést vagy közzétételt.

A képzés minden fejezet után ellenőrző kérdéseket tartalmaz. A kérdések a mélyebb megértést segítik. Az ellenőrző kérdésekre adott válaszok nem számítanak bele a teszt végeredményébe.

Időtartam: 45 perc         
Nyelv: angol, magyar     
Kreditek: 1 | NASBA CPE

Az e-learningek árairól itt tájékozódhat

Előzetes regisztráció

E-learningünk a következő témaköröket érinti:

 • Cél és hatókör: A standard háttere, A vállalkozás folytatása, Jóváhagyás időpontja
 • A beszámolási időszak vége utáni módosító események: Példák módosító eseményekre
 • A beszámolási időszak vége utáni nem módosító események: Példák nem módosító eseményekre
 • A vállalkozás folytatása
 • Közzétételek: PwC Illusztratív
 • Tesztelje tudását

IAS 12 Jövedelemadók

A modul témája a nyereségadó. A fizetendő nyereségadó kiszámítása az adóköteles nyereség alapján történik. Mi történik abban az esetben, ha az adóköteles nyereség eltér az IFRS szerinti pénzügyi kimutatásokban szereplő nyereség alapján számított eredménytől? A fizetendő adók túl magas vagy túl alacsony összegben kerülnek közzétételre az IFRS szerinti pénzügyi kimutatásokban? Nem, ebben az esetben halasztott adókról beszélhetünk. Ebben a modulban megtudhatja, hogy pontosan mit takar a halasztott adók fogalma és mikor merül fel halasztott adó.

Időtartam: 45 perc         
Nyelv: angol, magyar    
Kreditek:
1 | Mérlegképes könyvelő (Számvitel, IFRS), NASBA CPE

Az e-learningek árairól itt tájékozódhat

Demo videó

Előzetes regisztráció

E-learningünk a következő témaköröket érinti:

 • Tényleges adók: elszámolás
 • Halasztott adók keletkezése: definíció és cél, különbözetek, elhatárolt veszteségek, a keletkezés szintjei
 • Megjelenítés: halasztott adókötelezettségek, halasztott adókövetelések, a megjelenítés alóli kivételek, goodwill
 • Értékelés: kezdeti értékelés, a teljes adókulcs meghatározása, a halasztott adókövetelések megtérülése
 • Elszámolás: áttekintés, az eredményben megjelenített tételek, az egyéb átfogó jövedelemben megjelenített tételek, a saját tőkében megjelenített tételek, bemutatás, a beszámításra vonatkozó tiltás
 • Közzététel, összefoglalás
 • Végső kvíz

IAS 16 Ingatlanok, gépek és berendezések

E-learning képzésünk a PwC Könyvvizsgáló Kft. által készített e-learning képzéssorozat részét képezi, melynek legfőbb célja, hogy a számvitellel és pénzüggyel foglalkozó szakembereknek, akik alapvető (magyar) számviteli ismeretekkel rendelkeznek, átfogó képet nyújtson adott IFRS (IAS) standard alkalmazásáról.

A tananyag szakmai összeállítását gyakorló IFRS szakembereink, oktatóink végezték, követve az érvényben lévő IAS 16 Ingatlanok, gépek és berendezésekről szóló szabvány pontjait, azokat számos gyakorlati példa, közbenső tudásfelmérő tesztek segítségével teszik még érthetőbbé, segítve a tudásellenőrzést. A tananyag egy tesztkérdés sorozattal zárul.

A tananyag részét képezi a PwC Könyvvizsgáló Kft. által publikált IFRS konszolidált illusztratív pénzügyi kimutatások elnevezésű kiadványa.

Időtartam: 45 perc (6 modul)
Nyelv: angol, magyar, orosz
Kreditek:
1 | Mérlegképes könyvelő (Számvitel, IFRS), NASBA CPE

Az e-learningek árairól itt tájékozódhat

Demo videó

Előzetes regisztráció

E-learningünk a következő témaköröket érinti:

 • Bevezetés
 • Fogalmak: az ingatlanok, gépek és berendezések fogalma, kategóriái – telkek és épületek, járművek és gépek, egyéb berendezések, befejezetlen beruházás
 • Elszámolás: az elszámolás típusainak bemutatása – alkotórészek szerinti és összevont érték
 • Értékelés: kezdeti értékelés – közvetlenül hozzárendelhető költségek, üzembe helyezési költségek hitelfelvételi költségek, minősített eszköz; későbbi értékelés menete; utólagosan felmerülő ráfordítások, értékcsökkenés, hasznos élettartam, maradványérték, használaton kívüli ingatlanok, gépek, berendezések, értékesítésen felmerült veszteség
 • Közzétételek
 • Tesztelje tudását

IAS 36 Eszközök értékvesztése

E-learning képzésünk a PwC Könyvvizsgáló Kft. által készített e-learning képzéssorozat részét képezi, melynek legfőbb célja, hogy a számvitellel és pénzüggyel foglalkozó szakembereknek, akik alapvető (magyar) számviteli ismeretekkel rendelkeznek, átfogó képet nyújtson adott IFRS (IAS) standard alkalmazásáról.

A tananyag szakmai összeállítását gyakorló IFRS szakembereink, oktatóink végezték, követve az érvényben lévő IAS 36 Eszközök értékvesztéséről szóló szabvány pontjait, azokat számos gyakorlati példa, közbenső tudásfelmérő tesztek segítségével te még érthetőbbé, segítve a tudásellenőrzést. A tananyag egy tesztkérdés sorozattal zárul.

A tananyag részét képezi a PwC Könyvvizsgáló Kft. által publikált IFRS konszolidált illusztratív pénzügyi kimutatások elnevezésű kiadványa.

Időtartam: 45 perc (6 modul)
Nyelv: angol, magyar, orosz
Kreditek: Kreditek: 1 | NASBA CPE

Az e-learningek árairól itt tájékozódhat

Demo videó

Előzetes regisztráció

E-learningünk a következő témaköröket érinti:

 • Bevezetés
 • Fogalmak: az értékvesztés fogalma, elszámolásának célja; IAS 36 szabvány hatóköre
 • Elszámolás: döntési fa az értékvesztéshez, az elszámolás és megjelenítés fogalmának tisztázása; értékvesztésre utaló jel vizsgálata, értékvesztési teszt célja, megtérülő érték fogalmának bemutatása
 • Értékelés: használati érték, értékesítési költségekkel csökkentett valós érték, megtérülő érték számítása egyedi eszköz alapján; pénztermelő egység fogalma, az értékvesztés miatti veszteség visszaírása, korlátozása, példák
 • Közzétételek
 • Tesztelje tudását

IAS 37 Céltartalékok, függő kötelezettségek és függő követelések

E-learning képzésünk a PwC Könyvvizsgáló Kft. által készített e-learning képzéssorozat részét képezi, melynek legfőbb célja, hogy a számvitellel és pénzüggyel foglalkozó szakembereknek, akik alapvető (magyar) számviteli ismeretekkel rendelkeznek, átfogó képet nyújtson adott IFRS (IAS) standard alkalmazásáról.

A tananyag szakmai összeállítását gyakorló IFRS szakembereink, oktatóink végezték, követve az érvényben lévő IAS 37 Céltartalékok, függő kötelezettségek és függő követelésekről szóló szabvány pontjait, azokat számos gyakorlati példa, közbenső tudásfelmérő tesztek segítségével tették még érthetőbbé, segítve a tudásellenőrzést. A tananyag egy tesztkérdés sorozattal zárul.

A tananyag részét képezi a PwC Könyvvizsgáló Kft. által publikált IFRS konszolidált illusztratív pénzügyi kimutatások elnevezésű kiadványa.

Időtartam: 45 perc (6 modul)
Nyelv: angol, magyar, orosz
Kreditek:
1 | Mérlegképes könyvelő (Számvitel, IFRS), NASBA CPE

Az e-learningek árairól itt tájékozódhat

Demo videó

Előzetes regisztráció

E-learningünk a következő témaköröket érinti:

 • Bevezetés
 • Fogalmak: céltartalékok, függő kötelezettségek, függő követelések IFRS szerinti definíciója, bemutatása; hogyan tegyünk különbséget a kötelezettségek között? – szállítók, időbeli elhatárolások, céltartalékok, függő kötelezettségek
 • Elszámolás: céltartalékok elszámolása – kritériumok; kötelmet keletkeztető események definíciói; a függő kötelezettségek és követelések számviteli kezelése, azok összehasonlítása; céltartalékok típusai - speciális céltartalékok bemutatása
 • Értékelés: a céltartalékok értékelése - diszkontálás, feloldás
 • Közzétételek
 • Tesztelje tudását

IAS 38 Immateriális javak

E-learning képzésünk a PwC Könyvvizsgáló Kft. által készített e-learning képzéssorozat részét képezi, melynek legfőbb célja, hogy a számvitellel és pénzüggyel foglalkozó szakembereknek, akik alapvető (magyar) számviteli ismeretekkel rendelkeznek, átfogó képet nyújtson adott IFRS (IAS) standard alkalmazásáról. A tananyag szakmai összeállítását gyakorló IFRS szakembereink, oktatóink végezték, követve az érvényben lévő IAS 2 Készletek és az IAS 38 Immateriális javak szabványok pontjait, azokat számos gyakorlati példa, közbenső tudásfelmérő tesztek segítségével teszik még érthetőbbé, segítve a tudásellenőrzést. A tananyag egy tesztkérdés sorozattal zárul A tananyag részét képezi a PwC Könyvvizsgáló Kft. által publikált IFRS konszolidált illusztratív pénzügyi kimutatások elnevezésű kiadványa.

Időtartam: 45 perc 
Nyelv: angol, magyar
Kreditek: 1 | NASBA CPE

Az e-learningek árairól itt tájékozódhat

Demo videó

Előzetes regisztráció

E-learningünk a következő témaköröket érinti:

 • Elszámolás: immateriális javak főbb kategóriái és elszámolásuk
 • Értékelés: kezdeti és későbbi értékelés
 • Közzétételek 
 • Tesztelje tudását

IFRS 9 bankok számára

A modul a pénzügyi instrumentumokkal kapcsolatos alap koncepciókkal foglalkozik. Bevezetést ad a pénzügyi instrumentumokba, bemutatja az IFRS 9 standard besorolási, értékelési, illetve értékvesztési követelményeit, a pénzügyi instrumentumokra vonatkozó kivezetési kritériumokat valamint az adósság- vagy tőkeinstrumentumként történő besorolást az IAS 32 standard szerint.

Időtartam: 70 perc 
Nyelv: angol, magyar
Kreditek: 1 | NASBA CPE

Az e-learningek árairól itt tájékozódhat

Demo videó

IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok nem pénzintézetek részére

 • Bevezetés: áttekintés, tartalom, definíciók, adósságinstrumentumok, tőkeinstrumentumok
 • Besorolás és értékelés: döntési fa, figyelembe veendő tényezők, üzleti modell, SPPI teszt, pénzügyi eszközök és források, származékok
 • Értékvesztés: 3 szakaszos megközelítés, a várható hitelezési veszteség kiszámítása, céltartalék-mátrix számítások
 • Végső kvíz

Időtartam: 45 perc 
Nyelv: angol, magyar
Kreditek: 1 | NASBA CPE

Az e-learningek árairól itt tájékozódhat

Demo videó

IFRS 10 Konszolidált pénzügyi kimutatások

E-learning képzésünk a PwC Könyvvizsgáló Kft. által készített e-learning képzéssorozat részét képezi, melynek legfőbb célja, hogy a számvitellel és pénzüggyel foglalkozó szakembereknek, akik alapvető (magyar) számviteli ismeretekkel rendelkeznek, átfogó képet nyújtson adott IFRS (IAS) standard alkalmazásáról.

A tananyag szakmai összeállítását gyakorló IFRS szakembereink, oktatóink végezték, követve az érvényben lévő IFRS 10 Konszolidált pénzügyi kimutatásokról szóló szabvány pontjait, azokat számos gyakorlati példa, közbenső tudásfelmérő tesztek segítségével tették még érthetőbbé, segítve a tudásellenőrzést. A tananyag egy tesztkérdés sorozattal zárul.

A tananyag részét képezi a PwC Könyvvizsgáló Kft. által publikált IFRS konszolidált illusztratív pénzügyi kimutatások elnevezésű kiadványa.

Időtartam: 45 perc (5 modul)
Nyelv: angol, magyar, orosz
Kreditek: 1 | NASBA CPE

Az e-learningek árairól itt tájékozódhat

Demo videó

Előzetes regisztráció

E-learningünk a következő témaköröket érinti:

 • Bevezetés a konszolidációba: miért van szükség konszolidációra? konszolidált pénzügyi kimutatások meghatározása; befektetések - Konszolidálás módjának meghatározása, ellenőrzés gyakorlása
 • Konszolidációs módosító tételek - példák
 • Csoporton belüli tranzakciók és egyenlegek – példák
 • Közzétételek
 • Tesztelje tudását

IFRS 15 Vevői szerződések árbevétele

Az IFRS 15 standard alapelve, hogy a gazdálkodó egységnek olyan összegű bevételt kell megjelenítenie, amely azt az ellenértéket tükrözi, amelyre a gazdálkodó egység várakozása szerint jogosultságot szerez. A tananyag célja, hogy segítséget nyújtson az öt lépéses modell számviteli alapelveinek megértésében és alkalmazásában.

Időtartam: 45 perc
Nyelv: angol, magyar
Kreditek:
1 | Mérlegképes könyvelő (Számvitel, IFRS), NASBA CPE

Az e-learningek árairól itt tájékozódhat

Demo videó

Előzetes regisztráció

 • Az öt lépéses megközelítés:
 1. LÉPÉS - A vevői szerződések azonosítása
 2. LÉPÉS - A szerződésben szereplő teljesítési  kötelezettség(ek) azonosítása
 3. LÉPÉS - Az ellenérték meghatározása
 4. LÉPÉS - Az ellenérték allokálása
 5. LÉPÉS - Az árbevétel elszámolása
 • Végső kvíz

IFRS 16 Lízingek

AZ IFRS 16 standard definíciója szerint a lízing olyan szerződés vagy szerződésrész, amely egy időszak tekintetében ellenérték fejében átadja egy eszköz (a mögöttes eszköz) használati jogát. A tananyag célja, hogy segítséget nyújtson a lízingbe vevő és a lízingbe adó általi elszámolás megértésében és alkalmazásában, emellett bevezeti a lízing fogalmát.

Időtartam: 45 perc 
Nyelv: angol, magyar
Kreditek:
1 | Mérlegképes könyvelő (Számvitel, IFRS), NASBA CPE

Az e-learningek árairól itt tájékozódhat

Demo videó

Előzetes regisztráció

 • Definíció: lízing azonosítása, a szerződés összetevőinek elkülönítése, szerződések kombinációja
 • Számviteli elszámolás a lízingbe vevő szempontjából: lízing kötelezettség, használatijog-eszköz
 • Számviteli elszámolás a lízingbe adó szempontjából: operatív és pénzügyi lízingek, a besorolásra utaló jellemzők
 • A lízing futamideje, mentességek, allízing
 • Végső kvíz

Kapcsolat

Szilágyi Katalin

PwC's Academy vezető, PwC Hungary

Kövessen minket!