IFRS az alapoktól e-learning sorozat

Bevezetés az IFRS világába, IAS 1 Pénzügyi kimutatások prezentálása

E-learning képzésünk a PwC Könyvvizsgáló Kft. által készített e-learning képzéssorozat részét képezi, melynek legfőbb célja, hogy a számvitellel és pénzüggyel foglalkozó szakembereknek, akik alapvető (magyar) számviteli ismeretekkel rendelkeznek, átfogó képet nyújtson adott IFRS (IAS) standard alkalmazásáról.

A tananyag szakmai összeállítását gyakorló IFRS szakembereink, oktatóink végezték, követve az IFRS Keretelvek és az érvényben lévő IAS 1 Pénzügyi kimutatások prezentálása szabvány pontjait, azokat számos gyakorlati példa, közbenső tudásfelmérő tesztek segítségével tették még érthetőbbé, segítve az ismeretek feldolgozását és elsajátítását.

A tananyag részét képezi a PwC Könyvvizsgáló Kft. által publikált IFRS konszolidált illusztratív pénzügyi kimutatások elnevezésű kiadványa.

E-learningünk a következő témaköröket érinti:

 • Mi az IFRS?
 • IFRS Keretelvek
 • IAS 1 Pénzügyi kimutatások prezentálása
 

45 perc (3 modul)

 

Nyelv: angol, magyar, orosz

 

Kreditek: 1 | Mérlegképes könyvelő (Számvitel, IFRS)

 

Az e-learningek árairól itt tájékozódhat

 

Demo videó

Előzetes regisztráció

Több

IAS 2 Készletek, IAS 38 Immateriális javak

E-learning képzésünk a PwC Könyvvizsgáló Kft. által készített e-learning képzéssorozat részét képezi, melynek legfőbb célja, hogy a számvitellel és pénzüggyel foglalkozó szakembereknek, akik alapvető (magyar) számviteli ismeretekkel rendelkeznek, átfogó képet nyújtson adott IFRS (IAS) standard alkalmazásáról.

A tananyag szakmai összeállítását gyakorló IFRS szakembereink, oktatóink végezték, követve az érvényben lévő IAS 2 Készletek és az IAS 38 Immateriális javak szabványok pontjait, azokat számos gyakorlati példa, közbenső tudásfelmérő tesztek segítségével teszik még érthetőbbé, segítve a tudásellenőrzést. A tananyag egy tesztkérdés sorozattal zárul

A tananyag részét képezi a PwC Könyvvizsgáló Kft. által publikált IFRS konszolidált illusztratív pénzügyi kimutatások elnevezésű kiadványa.

E-learningünk a következő témaköröket érinti:

 • Bevezetés
 • Fogalmak: IAS 2 hatóköre, készletfajták
 • Elszámolás: készletre vétel könyvelése, elábé könyvelése
 • Értékelés nettó realizálható érték, standard költség, súlyozott átlagos bekerülési érték, FIFO érték, készlet leírás, visszaírás
 • Bevezetés az immateriális javakba
 • Elszámolás: immateriális javak főbb kategóriái és elszámolásuk
 • Értékelés: kezdeti és későbbi értékelés
 • Közzétételek
 • Tesztelje tudását
 

46 perc

 

Nyelv: angol, magyar

 

Kreditek: 1 | Mérlegképes könyvelő (Számvitel, IFRS)

 

Az e-learningek árairól itt tájékozódhat

 

Demo videó

Előzetes regisztráció

Több

IAS 7 Cash flow kimutatások

E-learning képzésünk a PwC Könyvvizsgáló Kft. által készített e-learning képzéssorozat részét képezi, melynek legfőbb célja, hogy a számvitellel és pénzüggyel foglalkozó szakembereknek, akik alapvető (magyar) számviteli ismeretekkel rendelkeznek, átfogó képet nyújtson adott IFRS (IAS) standard alkalmazásáról.

A tananyag szakmai összeállítását gyakorló IFRS szakembereink, oktatóink végezték, követve az érvényben lévő IAS 7 Cash flow kimutatások szabvány pontjait, azokat számos gyakorlati példa, közbenső tudásfelmérő tesztek segítségével tették még érthetőbbé, segítve a tudásellenőrzést. A tananyag egy tesztkérdés sorozattal zárul.

A tananyag részét képezi a PwC Könyvvizsgáló Kft. által publikált IFRS konszolidált illusztratív pénzügyi kimutatások elnevezésű kiadványa.

E-learningünk a következő témaköröket érinti:

 • Bevezetés
 • Fogalmak: A cash flow kimutatás célja, alapelvei, fogalmak, besorolás; Pénzeszköz-egyenértékes; Működési tevékenységekből származó pénzáramlások, direkt és indirekt módszer;
 • Befektetési tevékenységekből származó pénzáramlások
 • Finanszírozási tevékenységekből származó pénzáramlások
 • Egyéb speciális pénzáramlások: adózás, társult és közös vállalkozások, kamat és osztalék
 • Közzétételek
 • Tesztelje tudását
 

45 perc (8 modul)

 

Nyelv: angol, magyar, orosz

 

Kreditek: 1 | Mérlegképes könyvelő (Számvitel, IFRS)

  Az e-learningek árairól itt tájékozódhat
 

Demo videó

Előzetes regisztráció

Több

IAS 8 - Számviteli politikák, a számviteli becslések változásai és hibák

A modul elvégzését követően Ön fel tudja ismerni, hogy mely helyzetekben használatosak a számviteli becslések, különbséget tud tenni a számviteli politikák változásai és a számviteli becslések változásai között, fel tudja ismerni a jövőre néző vagy visszamenőleges alkalmazást igénylő helyzeteket, valamint mindkét modell esetében meg tudja határozni a megfelelő számviteli kezelést.

A képzés minden fejezet után ellenőrző kérdéseket tartalmaz. A kérdések a mélyebb megértést segítik. Az ellenőrző kérdésekre adott válaszok nem számítanak bele a teszt végeredményébe.

E-learningünk a következő témaköröket érinti:

 • Cél és hatókör: Fogalmak
 • Számviteli politikák forrásai: Kiválasztás/Alkalmazás
 • A számviteli politika változásai: Visszamenőleges alkalmazás, Átmeneti rendelkezés
 • A számviteli becslések változásai: Forgatókönyvek
 • Hibák: Hibák javítása
 • Közzétételek
 • Teszt
 

45 perc

 

Nyelv: angol, magyar

   

Előzetes regisztráció

Több

IAS 10 - A beszámolási időszak vége utáni események

A modul elvégzését követően Ön meg tudja határozni, hogy egy adott esemény az IAS 10 standard hatókörébe tartozik-e és a beszámolási időszak vége utáni eseménynek tekinthető-e, különbséget tud tenni a módosító és a nem módosító események között, és mindkét esetben meg tudja határozni a megfelelő számviteli kezelést vagy közzétételt.

A képzés minden fejezet után ellenőrző kérdéseket tartalmaz. A kérdések a mélyebb megértést segítik. Az ellenőrző kérdésekre adott válaszok nem számítanak bele a teszt végeredményébe.

E-learningünk a következő témaköröket érinti:

 • Cél és hatókör: A standard háttere, A vállalkozás folytatása, Jóváhagyás időpontja
 • A beszámolási időszak vége utáni módosító események: Példák módosító eseményekre
 • A beszámolási időszak vége utáni nem módosító események: Példák nem módosító eseményekre
 • A vállalkozás folytatása
 • Közzétételek: PwC Illusztratív
 • Tesztelje tudását
 

45 perc

 

Nyelv: angol, magyar

   

Előzetes regisztráció

Több

IAS 12 Jövedelemadók

Tényleges adók: elszámolás

Halasztott adók keletkezése: definíció és cél, különbözetek, elhatárolt veszteségek, a keletkezés szintjei

Megjelenítés: halasztott adókötelezettségek, halasztott adókövetelések, a megjelenítés alóli kivételek, goodwill

Értékelés: kezdeti értékelés, a teljes adókulcs meghatározása, a halasztott adókövetelések megtérülése

Elszámolás: áttekintés, az eredményben megjelenített tételek, az egyéb átfogó jövedelemben megjelenített tételek, a saját tőkében megjelenített tételek, bemutatás, a beszámításra vonatkozó tiltás

Közzététel, összefoglalás

Végső kvíz

 

45 perc 

 

Nyelv: angol, magyar

 

Kreditek: 1 | Mérlegképes könyvelő (Számvitel, IFRS)

 

Az e-learningek árairól itt tájékozódhat

 

Demo videó

Előzetes regisztráció

Több

IAS 16 Ingatlanok, gépek és berendezések

E-learning képzésünk a PwC Könyvvizsgáló Kft. által készített e-learning képzéssorozat részét képezi, melynek legfőbb célja, hogy a számvitellel és pénzüggyel foglalkozó szakembereknek, akik alapvető (magyar) számviteli ismeretekkel rendelkeznek, átfogó képet nyújtson adott IFRS (IAS) standard alkalmazásáról.

A tananyag szakmai összeállítását gyakorló IFRS szakembereink, oktatóink végezték, követve az érvényben lévő IAS 16 Ingatlanok, gépek és berendezésekről szóló szabvány pontjait, azokat számos gyakorlati példa, közbenső tudásfelmérő tesztek segítségével teszik még érthetőbbé, segítve a tudásellenőrzést. A tananyag egy tesztkérdés sorozattal zárul.

A tananyag részét képezi a PwC Könyvvizsgáló Kft. által publikált IFRS konszolidált illusztratív pénzügyi kimutatások elnevezésű kiadványa.

E-learningünk a következő témaköröket érinti:

 • Bevezetés
 • Fogalmak: az ingatlanok, gépek és berendezések fogalma, kategóriái – telkek és épületek, járművek és gépek, egyéb berendezések, befejezetlen beruházás
 • Elszámolás: az elszámolás típusainak bemutatása – alkotórészek szerinti és összevont érték
 • Értékelés: kezdeti értékelés – közvetlenül hozzárendelhető költségek, üzembe helyezési költségek hitelfelvételi költségek, minősített eszköz; későbbi értékelés menete; utólagosan felmerülő ráfordítások, értékcsökkenés, hasznos élettartam, maradványérték, használaton kívüli ingatlanok, gépek, berendezések, értékesítésen felmerült veszteség
 • Közzétételek
 • Tesztelje tudását
 

45 perc (6 modul)

 

Nyelv: angol, magyar, orosz

 

Kreditek: 1 | Mérlegképes könyvelő (Számvitel, IFRS)

 

Az e-learningek árairól itt tájékozódhat

 

Demo videó

Előzetes regisztráció

Több

IAS 36 Eszközök értékvesztése

E-learning képzésünk a PwC Könyvvizsgáló Kft. által készített e-learning képzéssorozat részét képezi, melynek legfőbb célja, hogy a számvitellel és pénzüggyel foglalkozó szakembereknek, akik alapvető (magyar) számviteli ismeretekkel rendelkeznek, átfogó képet nyújtson adott IFRS (IAS) standard alkalmazásáról.

A tananyag szakmai összeállítását gyakorló IFRS szakembereink, oktatóink végezték, követve az érvényben lévő IAS 36 Eszközök értékvesztéséről szóló szabvány pontjait, azokat számos gyakorlati példa, közbenső tudásfelmérő tesztek segítségével te még érthetőbbé, segítve a tudásellenőrzést. A tananyag egy tesztkérdés sorozattal zárul.

A tananyag részét képezi a PwC Könyvvizsgáló Kft. által publikált IFRS konszolidált illusztratív pénzügyi kimutatások elnevezésű kiadványa.

E-learningünk a következő témaköröket érinti:

 • Bevezetés
 • Fogalmak: az értékvesztés fogalma, elszámolásának célja; IAS 36 szabvány hatóköre
 • Elszámolás: döntési fa az értékvesztéshez, az elszámolás és megjelenítés fogalmának tisztázása; értékvesztésre utaló jel vizsgálata, értékvesztési teszt célja, megtérülő érték fogalmának bemutatása
 • Értékelés: használati érték, értékesítési költségekkel csökkentett valós érték, megtérülő érték számítása egyedi eszköz alapján; pénztermelő egység fogalma, az értékvesztés miatti veszteség visszaírása, korlátozása, példák
 • Közzétételek
 • Tesztelje tudását

Több

IAS 37 Céltartalékok, függő kötelezettségek és függő követelések

E-learning képzésünk a PwC Könyvvizsgáló Kft. által készített e-learning képzéssorozat részét képezi, melynek legfőbb célja, hogy a számvitellel és pénzüggyel foglalkozó szakembereknek, akik alapvető (magyar) számviteli ismeretekkel rendelkeznek, átfogó képet nyújtson adott IFRS (IAS) standard alkalmazásáról.

A tananyag szakmai összeállítását gyakorló IFRS szakembereink, oktatóink végezték, követve az érvényben lévő IAS 37 Céltartalékok, függő kötelezettségek és függő követelésekről szóló szabvány pontjait, azokat számos gyakorlati példa, közbenső tudásfelmérő tesztek segítségével tették még érthetőbbé, segítve a tudásellenőrzést. A tananyag egy tesztkérdés sorozattal zárul.

A tananyag részét képezi a PwC Könyvvizsgáló Kft. által publikált IFRS konszolidált illusztratív pénzügyi kimutatások elnevezésű kiadványa.

E-learningünk a következő témaköröket érinti:

 • Bevezetés
 • Fogalmak: céltartalékok, függő kötelezettségek, függő követelések IFRS szerinti definíciója, bemutatása; hogyan tegyünk különbséget a kötelezettségek között? – szállítók, időbeli elhatárolások, céltartalékok, függő kötelezettségek
 • Elszámolás: céltartalékok elszámolása – kritériumok; kötelmet keletkeztető események definíciói; a függő kötelezettségek és követelések számviteli kezelése, azok összehasonlítása; céltartalékok típusai - speciális céltartalékok bemutatása
 • Értékelés: a céltartalékok értékelése - diszkontálás, feloldás
 • Közzétételek
 • Tesztelje tudását
 

45 perc (6 modul)

 

Nyelv: angol, magyar, orosz

 

Kreditek: 1 | Mérlegképes könyvelő (Számvitel, IFRS)

 

Az e-learningek árairól itt tájékozódhat

 

Demo videó

Előzetes regisztráció

Több

IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok

Bevezetés: áttekintés, tartalom, definíciók, adósságinstrumentumok, tőkeinstrumentumok

Besorolás és értékelés: döntési fa, figyelembe veendő tényezők, üzleti modell, SPPI teszt, pénzügyi eszközök és források, származékok

Értékvesztés: 3 szakaszos megközelítés, a várható hitelezési veszteség kiszámítása, céltartalék-mátrix számítások

Végső kvíz

 

45 perc 

 

Nyelv: angol, magyar

 

Kreditek: 2 | Mérlegképes könyvelő (Számvitel, IFRS)

 

Az e-learningek árairól itt tájékozódhat

 

Demo videó

Előzetes regisztráció

Több

IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok nem pénzintézetek részére

Bevezetés: áttekintés, tartalom, definíciók, adósságinstrumentumok, tőkeinstrumentumok

Besorolás és értékelés: döntési fa, figyelembe veendő tényezők, üzleti modell, SPPI teszt, pénzügyi eszközök és források, származékok

Értékvesztés: 3 szakaszos megközelítés, a várható hitelezési veszteség kiszámítása, céltartalék-mátrix számítások

Végső kvíz

 

45 perc 

 

Nyelv: angol, magyar

 

Kreditek: 1 | Mérlegképes könyvelő (Számvitel, IFRS)

 

Az e-learningek árairól itt tájékozódhat

 

Demo videó

Előzetes regisztráció

Több

IFRS 10 Konszolidált pénzügyi kimutatások

E-learning képzésünk a PwC Könyvvizsgáló Kft. által készített e-learning képzéssorozat részét képezi, melynek legfőbb célja, hogy a számvitellel és pénzüggyel foglalkozó szakembereknek, akik alapvető (magyar) számviteli ismeretekkel rendelkeznek, átfogó képet nyújtson adott IFRS (IAS) standard alkalmazásáról.

A tananyag szakmai összeállítását gyakorló IFRS szakembereink, oktatóink végezték, követve az érvényben lévő IFRS 10 Konszolidált pénzügyi kimutatásokról szóló szabvány pontjait, azokat számos gyakorlati példa, közbenső tudásfelmérő tesztek segítségével tették még érthetőbbé, segítve a tudásellenőrzést. A tananyag egy tesztkérdés sorozattal zárul.

A tananyag részét képezi a PwC Könyvvizsgáló Kft. által publikált IFRS konszolidált illusztratív pénzügyi kimutatások elnevezésű kiadványa.

E-learningünk a következő témaköröket érinti:

 • Bevezetés a konszolidációba: miért van szükség konszolidációra? konszolidált pénzügyi kimutatások meghatározása; befektetések - Konszolidálás módjának meghatározása, ellenőrzés gyakorlása
 • Konszolidációs módosító tételek - példák
 • Csoporton belüli tranzakciók és egyenlegek – példák
 • Közzétételek
 • Tesztelje tudását
 

45 perc (5 modul)

 

Nyelv: angol, magyar, orosz

 

Kreditek: 1 | Mérlegképes könyvelő (Számvitel, IFRS)

 

Az e-learningek árairól itt tájékozódhat

 

Demo videó

Előzetes regisztráció

Több

IFRS 15 Vevői szerződések árbevétele

Bevezetés: tartalom

Az öt lépéses megközelítés:

 1. LÉPÉS - A vevői szerződések azonosítása
 2. LÉPÉS - A szerződésben szereplő teljesítési  kötelezettség(ek) azonosítása
 3. LÉPÉS - Az ellenérték meghatározása
 4. LÉPÉS - Az ellenérték allokálása
 5. LÉPÉS - Az árbevétel elszámolása

Végső kvíz

 

45 perc 

 

Nyelv: angol, magyar

 

Kreditek: 1 | Mérlegképes könyvelő (Számvitel, IFRS)

 

Az e-learningek árairól itt tájékozódhat

 

Demo videó

Előzetes regisztráció

Több

IFRS 16 Lízingek

Bevezetés:tartalom

Definíció: lízing azonosítása, a szerződés összetevőinek elkülönítése, szerződések kombinációja

Számviteli elszámolás a lízingbe vevő szempontjából: lízing kötelezettség, használatijog-eszköz

Számviteli elszámolás a lízingbe adó szempontjából: operatív és pénzügyi lízingek, a besorolásra utaló jellemzők

A lízing futamideje, mentességek, allízing

Végső kvíz

 

45 perc 

 

Nyelv: angol, magyar

 

Kreditek: 1 | Mérlegképes könyvelő (Számvitel, IFRS)

 

Az e-learningek árairól itt tájékozódhat

 

Demo videó

Előzetes regisztráció

Több

Kapcsolat

Szilágyi Katalin

PwC's Academy vezető, PwC Hungary

Kövessen minket!