Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων


Περίοδος Διάρκεια Κόστος Εγγραφή
Αν είστε...
Θα ανακοινωθεί 6 ώρες 220€ Ιδιώτης Εταιρεία

Σύντομη περιγραφή:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Δικηγόρους ή Νομικούς, Φοροτεχνικούς, Λογιστές, Συμβούλους επιχειρήσεων, Στελέχη Υπουργείου Οικονομικών καθώς και σε επιχειρηματίες. Έχει ως στόχο την ενημέρωση των συμμετεχόντων, στο σημαντικό  θέμα  της είσπραξης δημοσίων εσόδων, τη διαδικαστική λειτουργία των θεσμών του ΚΕΔΕ και τη δικαστική προστασία.

Διδακτέα ύλη:

Α. Εισαγωγή

- Φύση ΚΕΔΕ, γενικές αρχές και φιλοσοφία του
- Πεδίο εφαρμογής – σχέση με άλλα νομοθετήματα (ΚΦΔ, Δημόσιο Λογιστικό, ΚΔΔ, ΚΔΔιαδ)

Β. Διαδικαστική λειτουργία του των θεσμών ΚΕΔΕ

1. Προϋποθέσεις εκτελέσεως
     α. Νόμιμος τίτλος και συναφείς έννοιες
        - Έννοια και είδη νομίμων τίτλων, έννοια βεβαίωσης
        - Ατομική ειδοποίηση
        - Τίτλοι του Κ.Φ.Δ.

     β. Ο νόμιμος τίτλος εκτελέσεως και η παραγωγή του
        - Όργανα και διαδικασία παραγωγής του νομίμου τίτλου
        - Συνέπειες εκδόσεως

     γ. Η άρση του νόμιμου τίτλου και η παρεμπόδιση εκτελέσεως
        - Παραγραφή δικαιωμάτων του Δημοσίου
        - Συμψηφισμός

2. Διαδικασία εκτελέσεως
     α. Κατάσχεση κινητών (Διαδικαστικά ζητήματα, Ακατάσχετα, Συνέπειες)
     β. Κατάσχεση ακινήτων  (Διαδικαστικά ζητήματα, Συνέπειες)
     γ. Ειδικά η κατάσχεση εις χείρας τρίτων
     δ. Πλειστηριασμός (Διαδικασία πλειστηριασμού, Διανομή εκπλειστηριάσματος)

Γ. Δικαστική προστασία
     - Ένδικα βοηθήματα στον ΚΕΔΕ
     α. Ανακοπή άρθ. 72 και ανακοπή άρθ. 217 Κ.Δ.Δ.
     β. Διάκριση από ενδικοφανή προσφυγή  άρθ. 63 ΚΦΔ και προσφυγή ΚΔΔ
    - Προσωρινή δικαστική προστασία

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

  • Κείμενο σημειώσεων
  • Διαφάνειες
  • Βιβλιογραφία
  • Συγκριτικό δίκαιο, Ε.Ε., ΕΣΔΑ
  • Ανάπτυξη ενοτήτων: Διάταξη, κρίσιμα ερμηνευτικά ζητήματα, νομολογία, απάντηση ερωτήσεων, σύνοψη

Εισηγητής:

Γιώργος Φουφόπουλος: Δικηγόρος παρ´ Αρείω, διδάκτορας φορολογικού δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών

Ώρες διεξαγωγής:

18:00 – 21:15

Τόπος πραγματοποίησης:

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (Είσοδος από οδό Κόδρου).

Τιμολόγηση:

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Άρθρο 19, Νόμος 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015). 


Τα σεμινάρια επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24).