Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων

Έναρξη: 20/05/2020
Ημερομηνίες: 28/5, 1/6, 3/6, 4/6
Διάρκεια: 6 ώρες
Χορήγηση πιστοποιητικού παρακολούθησης  


Το σεμινάριο 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Δικηγόρους ή Νομικούς, Φοροτεχνικούς, Λογιστές, Συμβούλους επιχειρήσεων, Στελέχη Υπουργείου Οικονομικών καθώς και σε επιχειρηματίες. Έχει ως στόχο την ενημέρωση των συμμετεχόντων, στο σημαντικό  θέμα  της είσπραξης δημοσίων εσόδων, τη διαδικαστική λειτουργία των θεσμών του ΚΕΔΕ και τη δικαστική προστασία.

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Δικηγόρους ή Νομικούς, Φοροτεχνικούς, Λογιστές, Συμβούλους επιχειρήσεων, Στελέχη Υπουργείου Οικονομικών καθώς και σε επιχειρηματίες. Έχει ως στόχο την ενημέρωση των συμμετεχόντων, στο σημαντικό  θέμα  της είσπραξης δημοσίων εσόδων, τη διαδικαστική λειτουργία των θεσμών του ΚΕΔΕ και τη δικαστική προστασία.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Δικηγόρους ή Νομικούς, Φοροτεχνικούς, Λογιστές, Συμβούλους επιχειρήσεων, Στελέχη Υπουργείου Οικονομικών καθώς και σε επιχειρηματίες. Έχει ως στόχο την ενημέρωση των συμμετεχόντων, στο σημαντικό  θέμα της είσπραξης δημοσίων εσόδων, τη διαδικαστική λειτουργία των θεσμών του ΚΕΔΕ και τη δικαστική προστασία.

Περιεχόμενο

  • Διαδικαστική Λειτουργία θεσμών ΚΕΔΕ Parsys
  • Διαδικαστική Προστασία

Εισηγητές

 

Γιώργος Φουφόπουλος: Δικηγόρος παρ´ Αρείω, διδάκτορας φορολογικού δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών

 

Κόστος

  • 220€
  • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Άρθρο 19, Νόμος 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).
  • Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24)

Contact us

Αριστείδης Πανολαρίδης

Senior Manager, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Αγγέλικα Κοργιοπούλου

Administration, PwC Greece

Tel: + 30 210 8114256

Follow us on: