Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων

Περίοδος

30/5 & 3/6/2019

Διάρκεια

6 ώρες

Κόστος

220€


Σύντομη περιγραφή

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Δικηγόρους ή Νομικούς, Φοροτεχνικούς, Λογιστές, Συμβούλους επιχειρήσεων, Στελέχη Υπουργείου Οικονομικών καθώς και σε επιχειρηματίες. Έχει ως στόχο την ενημέρωση των συμμετεχόντων, στο σημαντικό  θέμα  της είσπραξης δημοσίων εσόδων, τη διαδικαστική λειτουργία των θεσμών του ΚΕΔΕ και τη δικαστική προστασία.


Διδακτέα ύλη

 • Φύση ΚΕΔΕ, γενικές αρχές και φιλοσοφία του
 • Πεδίο εφαρμογής – σχέση με άλλα νομοθετήματα (ΚΦΔ, Δημόσιο Λογιστικό, ΚΔΔ, ΚΔΔιαδ)

1. Προϋποθέσεις εκτελέσεως
     α. Νόμιμος τίτλος και συναφείς έννοιες
        - Έννοια και είδη νομίμων τίτλων, έννοια βεβαίωσης
        - Ατομική ειδοποίηση
        - Τίτλοι του Κ.Φ.Δ.

     β. Ο νόμιμος τίτλος εκτελέσεως και η παραγωγή του
        - Όργανα και διαδικασία παραγωγής του νομίμου τίτλου
        - Συνέπειες εκδόσεως

     γ. Η άρση του νόμιμου τίτλου και η παρεμπόδιση εκτελέσεως
        - Παραγραφή δικαιωμάτων του Δημοσίου
        - Συμψηφισμός

2. Διαδικασία εκτελέσεως
     α. Κατάσχεση κινητών (Διαδικαστικά ζητήματα, Ακατάσχετα, Συνέπειες)
     β. Κατάσχεση ακινήτων  (Διαδικαστικά ζητήματα, Συνέπειες)
     γ. Ειδικά η κατάσχεση εις χείρας τρίτων
     δ. Πλειστηριασμός (Διαδικασία πλειστηριασμού, Διανομή εκπλειστηριάσματος)

 • Ένδικα βοηθήματα στον ΚΕΔΕ
       α. Ανακοπή άρθ. 72 και ανακοπή άρθ. 217 Κ.Δ.Δ.
       β. Διάκριση από ενδικοφανή προσφυγή  άρθ. 63 ΚΦΔ και προσφυγή ΚΔΔ
 • Προσωρινή δικαστική προστασία


Μέθοδος παρουσίασης

 • Κείμενο σημειώσεων
 • Διαφάνειες
 • Βιβλιογραφία
 • Συγκριτικό δίκαιο, Ε.Ε., ΕΣΔΑ
 • Ανάπτυξη ενοτήτων: Διάταξη, κρίσιμα ερμηνευτικά ζητήματα, νομολογία, απάντηση ερωτήσεων, σύνοψη

Εισηγητής

Γιώργος Φουφόπουλος: Δικηγόρος παρ´ Αρείω, διδάκτορας φορολογικού δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών

 

View more

Τόπος πραγματοποίησης

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (Είσοδος από οδό Κόδρου). 

View more

Τιμολόγηση

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Άρθρο 19, Νόμος 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).

View more

Επιδότηση

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24)

View more

Εγγραφή αν είστε...

Contact us

Αριστείδης Πανολαρίδης

Senior Manager, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Αγγέλικα Κοργιοπούλου

Administration, PwC Greece

Tel: + 30 210 8114256

Follow us on: