Εισαγωγή στην Ελληνική Φορολογία

Απευθύνεται σε νέους επαγγελματίες και στελέχη της αγοράς που επιθυμούν να εξοικειωθούν με την Ελληνική Φορολογία

Έναρξη: 27 Σεπτεμβρίου 2021
Διάρκεια: 276 ώρες
Χορήγηση πιστοποιητικού παρακολούθησης  
 

Το σεμινάριο 

Το σεμινάριο έχει ως σκοπό να παρουσιάσει την πολύπλοκη φορολογική νομοθεσία σε Οικονομολόγους, Λογιστές και Δικηγόρους που δεν διαθέτουν επαρκή εμπειρία στα φορολογικά αντικείμενα και επιθυμούν να λάβουν τις σωστές και έγκυρες βάσεις και γνώσεις.

Το πρόγραμμα είναι πλήρως επικαιροποιημένο με τις τελευταίες εξελίξεις στη φορολογική νομοθεσία, καθώς και με οποιαδήποτε αλλαγή πραγματοποιηθεί στις διδασκόμενες ενότητες μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος (Μάιος 2022).

Στην ύλη περιλαμβάνονται όλες οι κύριες φορολογίες και παράλληλα παρουσιάζονται θεματολογίες που ήδη ενδιαφέρουν άμεσα τις ελληνικές επιχειρήσεις, Φοροτεχνικούς και Δικηγόρους όπως:

 • Transfer Pricing (Ενδοομιλικές συναλλαγές)
 • Thin Capitalisation Rules (Κανόνες υποκεφαλαιοδότησης)
 • Συνεργαζόμενα (και μή) κράτη
 • Kράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς
 • Επικαιροποιημένα θέματα νέων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
 • Ενδικοφανής Προσφυγή
   

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

 • Η κατάρτιση φοροτεχνικών (Στελεχών επιχειρήσεων, Οργανισμών, Ελεύθερων Επαγγελματιών και Δικηγόρων) που επιθυμούν να λάβουν τις απαραίτητες γνώσεις της φορολογικής νομοθεσίας
 • Η πλήρης και ολοκληρωμένη γνώση των πολύπλοκων αντικειμένων της φορολογικής νομοθεσίας
 • H δυνατότητα χάραξης κατάλληλου σχεδιασμού (tax planning) φυσικών και νομικών προσώπων
 • Η απόκτηση τεχνικής κατάρτισης υψηλού επιπέδου στα φορολογικά αντικείμενα 

Σε ποιους απευθύνεται

 • Οικονομολόγους
 • Λογιστές 
 • Δικηγόρους 

που δεν διαθέτουν επαρκή εμπειρία στα φορολογικά αντικείμενα και επιθυμούν να λάβουν τις σωστές και έγκυρες βάσεις και γνώσεις

Περιεχόμενο

 • Φορολογία Εισοδήματος Νόμος 4172/2013 (Φυσικών και Νομικών Προσώπων, Ανάλυση κατά κατηγορία εισοδήματος)
 • Δηλώσεις, έντυπα Ε1, Ε2, Ε3, κλπ
 • Δηλώσεις Ο.Ε. - Ε.Ε., ΕΠΕ, Α.Ε. 
 • Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Νόμος 4308/2014)  
 • Φορολογικά Στοιχεία
 • Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
 • Φορολογικός Έλεγχος 
 • Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Νόμος 4174/2013)
 • Transfer Pricing (Ενδοομιλικές Συναλλαγές) και Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης
 • ΕΝΦΙΑ - Έντυπο Ε9
 • Φ.Π.Α. και Τελωνειακά θέματα – Ηλεκτρονικό Τελωνείο
 • Φορολογία Χαρτοσήμου 

Εισηγητές

 • Ανώτερα στελέχη της PwC Ελλάδος
 • Εξειδικευμένοι συνεργάτες, με πιστοποιημένη διδακτική και συμβουλευτική εμπειρία

Κόστος

Εταιρείες (εξ' αποστάσεως παρακολούθηση): 2.800€ Λογιστικά γραφεία (εξ' αποστάσεως παρακολούθηση): 2.200€ Δικηγόροι (εξ' αποστάσεως παρακολούθηση): 2.200€ Ιδιώτες (εξ' αποστάσεως παρακολούθηση): 2.100€ Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ, Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,06%

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: