Εισαγωγή στην Ελληνική Φορολογία

Απευθύνεται σε νέους επαγγελματίες και στελέχη της αγοράς που επιθυμούν να εξοικειωθούν με την Ελληνική Φορολογία

Περίοδος

05/10/2017

Διάρκεια

280 ώρες

Κόστος

2.800€ [Εταιρείες]
2.200€ [Ιδιώτες]


Σύντομη περιγραφή

Το σεμινάριο έχει ως σκοπό να παρουσιάσει την πολύπλοκη φορολογική νομοθεσία σε Οικονομολόγους, Λογιστές και Δικηγόρους που δεν διαθέτουν επαρκή εμπειρία στα φορολογικά αντικείμενα και επιθυμούν να λάβουν τις σωστές και έγκυρες βάσεις και γνώσεις.

Το πρόγραμμα είναι πλήρως επικαιροποιημένο με τις τελευταίες εξελίξεις στη φορολογική νομοθεσία, καθώς και με οποιαδήποτε αλλαγή πραγματοποιηθεί στις διδασκόμενες ενότητες μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος (Ιούνιος 2018).

Στην ύλη περιλαμβάνονται όλες οι κύριες φορολογίες και παράλληλα παρουσιάζονται θεματολογίες που ήδη ενδιαφέρουν άμεσα τις ελληνικές επιχειρήσεις, Φοροτεχνικούς και Δικηγόρους όπως:

 • Transfer Pricing (Ενδοομιλικές συναλλαγές)
 • Thin Capitalisation Rules (Κανόνες υποκεφαλαιοδότησης)
 • Συνεργαζόμενα (και μή) κράτη
 • Kράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς
 • Επικαιροποιημένα θέματα νέων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
 • Ενδικοφανής Προσφυγή

Στόχος

 • Η κατάρτιση φοροτεχνικών (Στελεχών επιχειρήσεων, Οργανισμών, Ελεύθερων Επαγγελματιών και Δικηγόρων) που επιθυμούν να λάβουν τις απαραίτητες γνώσεις της φορολογικής νομοθεσίας
 • Η πλήρης και ολοκληρωμένη γνώση των πολύπλοκων αντικειμένων της φορολογικής νομοθεσίας
 • H δυνατότητα χάραξης κατάλληλου σχεδιασμού (tax planning) φυσικών και νομικών προσώπων
 • Η απόκτηση τεχνικής κατάρτισης υψηλού επιπέδου στα φορολογικά αντικείμενα 


Διδακτέα ύλη

 • Φορολογία Εισοδήματος Νόμος 4172/2013 (Φυσικών και Νομικών Προσώπων, Ανάλυση κατά κατηγορία εισοδήματος)
 • Δηλώσεις, έντυπα Ε1, Ε2, Ε3, κλπ
 • Δηλώσεις Ο.Ε. - Ε.Ε., ΕΠΕ, Α.Ε. 
 • Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Νόμος 4308/2014)  
 • Φορολογικά Στοιχεία
 • Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
 • Φορολογικός Έλεγχος 
 • Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Νόμος 4174/2013)
 • Transfer Pricing (Ενδοομιλικές Συναλλαγές) και Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης
 • ΕΝΦΙΑ - Έντυπο Ε9
 • Φ.Π.Α. και Τελωνειακά θέματα – Ηλεκτρονικό Τελωνείο
 • Φορολογία Χαρτοσήμου 
   

Ώρες διεξαγωγής

18:00 – 21:15

View more

Τόπος πραγματοποίησης

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (Είσοδος από οδό Κόδρου). 

View more

Χορήγηση πιστοποιητικών

Στη διάρκεια του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες καλούνται ενώπιον ακροατηρίου, να παρουσιάζουν μελέτες επί συγκεκριμένων φορολογικών θεμάτων που θα τους ανατίθενται από τους εισηγητές των ενοτήτων του προγράμματος.

Στους επιτυχόντες σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα, το Κέντρο διά Βίου Μάθησης της PwC χορηγεί Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

View more

Τιμολόγηση

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Άρθρο 19, Νόμος 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).

View more

Επιδότηση

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24)

View more

Εγγραφή αν είστε...

Contact us

Αριστείδης Πανολαρίδης
Senior Manager
Tel: +30 210 6874559
Email

Αγγέλικα Κοργιοπούλου
Administration
Tel: + 30 210 6874256
Email

Follow us on: