Έναρξη 24 Σεπτεμβρίου 2015
 
 

Λογιστικά

Λογιστική για Νέους Λογιστές

Ημερομηνία έναρξης: 28/09/2015
Διάρκεια:  225 ώρες
Κόστος: €3500 εταιρείες / €2900 ιδιώτες
               


 

 

Παροχές σε είδος

e-learning

  • Παροχές σε είδος
  • Εξαιρέσεις της φορολόγησης παροχής σε είδος
  • Φορολογικός συντελεστής
  • Μείωση του φόρου εισοδήματος
  • Παρακράτηση φόρου εισοδήματος για παροχές μέχρι 31-12-2014 και από 1-1-2015
 

Ημερολόγιο