Έναρξη 20 Απριλίου
 
 

Human Capital

Εργατικό Δίκαιο στην καθημερινότητα του Μάνατζερ

Ημερομηνία έναρξης: 20/04/2015
Διάρκεια: 7 ώρες
Κόστος: 380€
               


 

 

Παροχές σε είδος

e-learning

  • Παροχές σε είδος
  • Εξαιρέσεις της φορολόγησης παροχής σε είδος
  • Φορολογικός συντελεστής
  • Μείωση του φόρου εισοδήματος
  • Παρακράτηση φόρου εισοδήματος για παροχές μέχρι 31-12-2014 και από 1-1-2015
 

Ημερολόγιο