Ηγεσία - Leadership Skills

Έναρξη: 4 Φεβρουαρίου 2025
Διάρκεια: 3 ώρες
Χορήγηση πιστοποιητικού παρακολούθησης  


Το σεμινάριο 

Στόχος του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση και η πρακτική εφαρμογή σύγχρονων μοντέλων ηγεσίας και διοίκησης ομάδων που χρησιμοποιούνται σε σύγχρονους οργανισμούς και επιχειρήσεις για την αποτελεσματική καθοδήγηση και ανάπτυξη εργαζομένων.


Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • Να συνειδητοποιήσουν την αλλαγή του επαγγελματικού τους ρόλου από ατομική συνεισφορά στη διαχείριση ομάδων
 • Να ενισχύσουν τις απαραίτητες δεξιότητες που σχετίζονται με τη διαχείριση ομάδων υψηλής απόδοσης
 • Να κατανοήσουν θεμελιώδη μοντέλα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού
 • Να εξοικειωθούν με εργαλεία που μπορούν να εφαρμόσουν πρακτικά στην καθημερινότητα τους 

Σε ποιους απευθύνεται

 • Σε έμπειρα ή νέα στελέχη επιχειρήσεων ή στελέχη τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού που διοικούν ομάδες κι επιθυμούν να αποκτήσουν μια σύγχρονη γνώση σε θέματα ηγεσίας και διοίκησης ομάδων, καθώς και να αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του ρόλου τους.

Περιεχόμενο

 • Ορισμός, χαρακτηριστικά και στυλ αποτελεσματικής ηγεσίας
 • Ανακαλύπτοντας το ρόλο και την καθημερινότητα του manager/leader
 • Ανάλυση & πρακτική εφαρμογή του μοντέλου Περιστασιακής Ηγεσίας
 • Δίνοντας σαφείς οδηγίες
 • Αναθέτοντας αποτελεσματικά 

Εισηγητές

 • Μαρίνα Κουλουράκη, Senior Associate PwC

 

Κόστος

 • 150 €
 • Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ, Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,06%
 • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: