Υποχρεώσεις Εργοδοτών για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

Περίοδος

26/02/2019

Διάρκεια

3 ώρες

Κόστος

150€

Σε ποιούς απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Επιχειρηματίες, Τεχνικούς Ασφαλείας και Συμβούλους, Διευθυντές και Προϊσταμένους τμημάτων και Εργοδηγούς σε κάθε κλάδο επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Στόχος του σεμιναρίου

Το σεμινάριο έχει ως σκοπό να εφοδιάσει στους συμμετέχοντες με όλες τις βασικές γνώσεις σχετικά με τα θεμελιώδη ζητήματα Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας (στο εξής ΥΑΕ) που αφορούν τις κάθε είδους ελληνικές επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα και το εκπαιδευτικό υλικό έχει καταρτιστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να ενημερώνει για τις βασικές υποχρεώσεις των εργοδοτών και τις πρόνοιες του νομοθέτη και παράλληλα να αναλύσει θέματα που ενδιαφέρουν όλους τους εμπλεκομένους με τις ασφαλείς συνθήκες εργασίας. 

Περιγραφή των θεμάτων που παρουσιάζονται

 • Νομοθετικό πλαίσιο για την ΥΑΕ
 • Υποχρεώσεις εργοδοτών
  - Παροχή υπηρεσιών προστασίας – πρόληψης
  - Γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου
  - Λήψη μέτρων
  - Συνεργασία εργοδοτών στον ίδιο χώρο
  - Διαβούλευση – συμμετοχή εργαζομένων
  - Ενημέρωση εργαζομένων
  - Εκπαίδευση εργαζομένων
  - Πρώτες βοήθειες
  - Πυρασφάλεια
  - Εκκένωση χώρων
  - Ενέργειες σε περίπτωση κινδύνου
  - Ειδικές Υποχρεώσεις
 • Διοικητικές – Ποινικές κυρώσεις
 • Υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης
  - Κατηγορίες επιχειρήσεων
  - Απαιτούμενα προσόντα ΤΑ
  - Χρόνος απασχόλησης ΤΑ και ΓΑ
  - Παραδείγματα υπολογισμού χρόνου απασχόλησης ΤΑ και ΓΑ
  - Υπηρεσίες ΤΑ από τον εργοδότη: απαιτούμενα προσόντα – υποχρεώσεις
 • Τεχνικός Ασφαλείας
  - Δικαιώματα 
  - Υποχρεώσεις
 • Γιατρός Εργασίας
  - Δικαιώματα
  - Υποχρεώσεις
 • Εργαζόμενοι
  - Δικαιώματα
  - Υποχρεώσεις
  - Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΥΑΕ)
 • Πηγές πληροφόρησης για θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία
 • Χρήσιμα έντυπα
 • Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία: Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης

Εισηγητής

Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος, Μηχανολόγος Μηχανικός

Ώρες διεξαγωγής

18.00 – 21:15

Τόπος πραγματοποίησης

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (Είσοδος από οδό Κόδρου)

 

Τιμολόγηση

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

Επιδότηση

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24)

Εγγραφή αν είστε...

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: