(Key) Account Management - Διαχείριση Εταιρικών Πελατών

Ημερομηνίες: 01, 03, 08 & 10 Απριλίου 2024
Διάρκεια: 12 ώρες
Ώρες: 18:00-21:00
Χορήγηση πιστοποιητικών παρακολούθησης

Το σεμινάριο

Οι εταιρικοί και επιχειρησιακοί πελάτες κάθε οργανισμού, έχουν στρατηγική σημασία και χρειάζονται ειδική διαχείριση μέσω εξειδικευμένων Account Managers. Κάτω από τις σημερινές συνθήκες έντονου ανταγωνισμού, είναι επιτακτικό η σχέση με τους σημαντικούς πελάτες μιας επιχείρησης να διαχειρίζεται από ομάδες υψηλών επιδόσεων με ευθυγραμμισμένους στόχους, συνεργατικές συμπεριφορές, ευελιξία και υπευθυνότητα. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να επιτευχθεί το στρατηγικό πλάνο του οργανισμού με ανταπόκριση στις προσδοκίες κάθε σημαντικού πελάτη ή τμήματος αγοράς, να διατηρούνται και αναπτύσσονται οι σχέσεις με υφιστάμενους αλλά να αποκτώνται και νέοι πελάτες. Το σεμινάριο έχει στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων για την αποτελεσματική διαχείριση εταιρικών πελατών (B2B), επικεντρώνοντας στα κοινά χαρακτηριστικά της αγοραστικής διαδικασίας επιχειρήσεων, σε τεχνικές και εργαλεία πωλήσεων και διαχείρισης εταιρικών πελατών, και στις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την αποδοτικότητα του ρόλου ενός Account Manager.

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

 • Απόκτηση τεχνικών γνώσεων και δεξιοτήτων στην Διαχείριση Εταιρικών Πελατών
 • Ενημέρωση γύρω από τις πρόσφατες τάσεις στο χώρο των Πωλήσεων B2B
 • Γνωριμία με σύγχρονες μεθοδολογίες, πλατφόρμες, συστήματα διαχείρισης
 • Πρακτικά παραδείγματα μέσα από αληθινές εμπειρίες στελεχών
 • Απόκτηση πιστοποιητικού παρακολούθησης

 

 

 

Σε ποιους απευθύνεται

 • Πωλητές, Account Managers, Σύμβουλοι Εξυπηρέτησης Πελατών B2B με καθόλου ή σχετικά μικρή εμπειρία (1-2 έτη)
 • Ενδιαφερόμενοι για ξεκίνημα ή αλλαγή καριέρας στο χώρο των πωλήσεων ή της Διαχείρισης Εταιρικών Πελατών
 • Ιδιοκτήτες ή Στελέχη Διοίκησης μικρών επιχειρήσεων ή startups που τους ενδιαφέρει η ανάπτυξη και σωστή διαχείριση του πελατολογίου B2B.
  .

Περιεχόμενο

1. Τμηματοποίηση πελατών

 • Κριτήρια διαχωρισμού και οργάνωση πελατολογίου
 • Iδιαιτερότητες διαφορετικών κατηγοριών πελατών


2. Ο κύκλος της Πώλησης B2B (απόκτηση-διατήρηση-ανάπτυξη)

 • Αγοραστική Διαδικασία Πελάτη (Procurement, RFQ, RFI, RFP κλπ)
 • Είδη Προσφορών και Βασικές Αρχές Διαγωνισμών και Συμβάσεων Έργων Ιδιωτικού/Δημοσίου Τομέα
 • Σύνθετα Σχήματα (Υπεργολαβίες, Ενώσεις εταιρειών κλπ.)
 • Παρακολούθηση ανταγωνισμού, διαπραγμάτευση, κλείσιμο σύμβασης
 • Συμβόλαια Επιπέδου Εξυπηρέτησης (SLA)
 • Η σημασία του Contract Management


3. (Κ)ΑΜ: Καθήκοντα, αρμοδιότητες, προτεραιότητες, κανόνες, εγκριτική ροή

 • Συνεργασία του (Κ)ΑΜ με άλλες ομάδες εντός της εταιρίας Presales, Αfter Sales Support, Project Managers, Marketing & Communication, Νομικό Τμήμα, Λογιστήριο κλπ: διακριτικά όρια, κοινοί στόχοι, αλληλοκαλύψεις.
 • Διοίκηση ομάδων πωλήσεων
 • Κινητρα, εργαλεία παρακολούθησης απόδοσης στοχοθεσίας και συστήματα ανταμοιβής (Κ)ΑΜ
 • Εξέλιξη ενός (K)AM στην εταιρία (career path)


4. Πλαίσιο Στρατηγικής Πωλήσεων (Pursuit Framework)

 • Στρατηγικό Πλάνο Ανάπτυξης Πελάτη/Στρατηγικός Προγραμματισμός Πωλήσεων
 • Οργάνωση Account Planning Workshops
 • Μελέτη Αγοράς και Ανταγωνισμού
 • Account Maturity Model
 • Καθορισμός ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων, διαχωρισμός κατηγοριών εσόδων, στοχοθεσία
 • Παρακολούθηση Πλάνων Ενεργειών
 • Παρακολούθηση sales funnel/μετατροπή leads σε opportunities
 • Bid/no bid decision, Bid Management
 • Μarketing plan, campaign management, event & social media strategy.
 • Κατηγοριοποίηση και διαχείριση κύριων ενδιαφερόμενων μερών (Stakeholders mapping)
 • Εναλλακτικοί Τρόποι συνεργασίας, Αμοιβαία Επωφελείς Σχέσεις, Συνέργειες
 • Έρευνες Ικανοποίησης Πελατών


5. Δεξιότητες Πωλήσεων και Επικοινωνίας (Hard Skills/Soft Skills)

 • Τι είναι η Συμβουλευτική Πώληση και πώς διαφοροποιείται από την απλή πώληση
 • Βασικές Τεχνικές Προσφορών και Παρουσιάσεων
 • Βασικές Αρχές Διαπραγματεύσεων, Διαχείριση Αντιρρήσεων
 • Ανθρώπινος Παράγοντας - Συναισθηματική νοημοσύνη - Τεχνικές Επικοινωνίας (Γλώσσα Σώματος, λεκτική/μη λεκτική επικοινωνία, ενεργή ακρόαση, ανοιχτές ερωτήσεις)


6. Customer Relationship Management

 • Customer Relationship Management Συστήματα και Εφαρμογές
 • Προγράμματα Πιστότητας (Loyalty)
 • Δείκτες Αποδοτικότητας Πελατών (KPIs)


7. Συμπληρωματικά

 • Μονο Σημειακή Αναφορά με υποστηρικτικές δομές
 • Διαχείριση κινδύνων
 • Πρακτικές Εφαρμογές (Case Studies)

Εισηγητές

 • Άννα Ταμπακιάν, PwC Greece, Senior Manager, Clients & Markets

 

Κόστος

 • € 380

 

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: