Λογιστικά

Κλείσιμο χρήσης 31-12-2015 με νέα Ε.Λ.Π. και Προσδιορισμός Φορολογικών Αποτελεσμάτων με Ν. 4172/2013

Ημερομηνία Έναρξης: 09/02/2016

Διάρκεια: 24 ώρες

Κόστος: €400         

Παροχές σε Είδος 

e-learning

  • Παροχές σε είδος
  • Εξαιρέσεις της φορολόγησης παροχής σε είδος
  • Φορολογικός συντελεστής 
  • Μείωση του φόρου εισοδήματος 
  • Παρακράτηση φόρου εισοδήματος για παροχές μέχρι 31/12/2014 και από 01/01/2015

Ημερολόγιο

Όλα τα προγράμματα
Βρείτε τα εδώ

Σεμινάρια Φεβρουαρίου 2016
Βρείτε τα εδώ

Σεμινάρια Μαρτίου 2016
Βρείτε τα εδώ

Σεμινάρια Απριλίου 2016
Βρείτε τα εδώ