Λογιστικά 

Μισθοδοσία στη Πράξη

Ημερομηνία Έναρξης: 05/10/2015

Διάρκεια: 42 ώρες

Κόστος: €600             

Παροχές σε Είδος 

e-learning

  • Παροχές σε είδος
  • Εξαιρέσεις της φορολόγησης παροχής σε είδος
  • Φορολογικός συντελεστής 
  • Μείωση του φόρου εισοδήματος 
  • Παρακράτηση φόρου εισοδήματος για παροχές μέχρι 31/12/2014 και από 01/01/2015

Ημερολόγιο

Όλα τα προγράμματα
Βρείτε τα εδώ

Σεμινάρια Οκτωβρίου
Βρείτε τα εδώ

Σεμινάρια Νοεμβρίου
Βρείτε τα εδώ

Σεμινάρια Δεκεμβρίου
Βρείτε τα εδώ