Глобално проучване на стопанската престъпност 2011: Акценти

View this page in: English
  • Кибер престъпленията вече са сред четирите най-разпространени вида стопански престъпления.
  • Според 40% от участниците накърняването на фирмената репутация е най-сериозната вреда от кибер престъпленията.
  • 56% от участниците посочват, че най-голямата измама, на която са ставали жертва, е била извършена от „вътрешен човек“.
  • Организациите, които са направили оценка на риска от измами, са разкрили повече измами.
  • Всяка 10-а жертва на измами е претърпяла загуби за повече от 5 млн. долара.
  • През 2011 г. 34% от участниците са признали, че са били жертва на стопански престъпления (спрямо 30% през 2009 г.).
  • Участниците продължават да подценяват риска от бъдещи измами.


За пълния доклад натиснете тук