Quản trị công ty

Tăng cường tính bền vững của doanh nghiệp

Quản trị công ty đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững của mỗi doanh nghiệp, thông qua việc nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường khả năng tiếp cận vốn và xây dựng những mối quan hệ bền chặt với các bên có lợi ích liên quan dựa trên uy tín và sự tin tưởng lẫn nhau.

Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty – Hướng tới các thông lệ quốc tế tốt nhất

"Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty theo thông lệ tốt nhất” đầu tiên cho các công ty đại chúng và niêm yết Việt Nam đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) công bố vào tháng 8/2019.

Với các chuẩn mực cao hơn yêu cầu tối thiểu theo quy định pháp luật hiện hành, Bộ Nguyên tắc được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao chất lượng quản trị công ty tại Việt Nam lên mức ngang bằng với các thị trường top đầu ASEAN.

Đội ngũ chuyên gia của PwC Việt Nam trân trọng giới thiệu Bản tin PwC Việt Nam nhằm chia sẻ cái nhìn toàn cảnh về bộ nguyên tắc này. Tài liệu gồm 3 phần chính: (A) Giới thiệu, (B) Các nội dung nổi bật của bộ nguyên tắc (C) Một số đề xuất triển khai.

Tài tài liệu


{{filterContent.facetedTitle}}

Liên hệ

Hoàng Hùng

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Kiểm toán, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3946 2246

Trần Hồng Kiên

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Kiểm toán, PwC Việt Nam

ĐT: +84 24 3946 2246

Kết nối với chúng tôi