Đội ngũ chuyên gia

Shoichi

Shoichi Fukunaga (福永 彰一)

Trưởng phòng cao cấp, Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản
(シニアマネージャー、ジャパンビジネスデスク)

日本において、主に製造業を中心に、サービス業、情報通信事業、小売業等の多岐に亘る業種の多国籍企業の財務諸表監査、内部統制監査、US Soxの監査経験を有する。

また、上場支援業務、IFRS導入支援業務の他、会計方針作成業務、業務プロセス改善支援、内部統制支援業務等の会計アドバイザリー業務の経験も有している。

ジャパンビジネスサービスメンバーとして、ローカル専門家と日系企業マネジメントの窓口を担当し、経営者の課題、懸念事項の解決に対応する。

Fukunaga từng nắm giữ vị trí lãnh đạo trong bộ phận kiểm toán cho các công ty niêm yết thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau: Sản xuất chế tạo, dịch vụ, thông tin và truyền thông, bán lẻ… Ông có kinh nghiệm áp dụng các đạo luật J-Sox và SOX tại Nhật Bản. 

Ông cũng từng tham gia tư vấn kế toán cho các dự án IPO, chuyển đổi báo cáo tài chính sang IFRS, xây dựng chính sách kế toán, cải thiện hoạt động kinh doanh và tư vấn kiểm soát nội bộ.

Tại PwC, ông phụ trách dịch vụ Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhật Bản. Ông là cầu nối liên lạc giữa ban quản lý và nhóm dự án trong những vấn đề liên quan. Ông còn hỗ trợ Ban quản lý cấp cao trực tiếp giải quyết những khúc mắc của họ. 

Shimpei Imai (今井 慎平)

Trưởng phòng cao cấp, Dịch vụ Tư vấn thuế
(シニアマネージャー)

日本、ベトナムの監査法人にて、米国・日本上場会社本社、特殊法人等の会計監査、民営化アドバイザリー、財務デューデリジェンス、企業価値評価業務、移転価格アドバイザリー等のプロジェクトに従事。また、大手石油商社ロンドン法人の経理財務コントローラー経験を有する。

移転価格アドバイザリーメンバーとして、日系の大手製薬会社、総合商社、製造会社向けに、二国間APA、国内APA、タックスプランニング、移転価格調査対応、相互協議サポート、移転価格ポリシー構築、移転価格文書化サポート等の業務に従事している。

Imai đã làm việc trong dịch vụ kiểm toán, thẩm định giao dịch, tư vấn, định giá doanh nghiệp và tư vấn giá chuyển giao tại Nhật Bản và Việt Nam. Khách hàng của ông bao gồm các doanh nghiệp lớn, các công ty con của công ty không phải của Nhật và các tổ chức chính phủ. Ông cũng đã từng tham gia vào quản lý tài chính và kế toán cho một doanh nghiệp kinh doanh dầu khí ở Anh.

Trong mảng dịch vụ tư vấn giá chuyển giao, ông có kinh nghiệm trong kiểm toán thuế, thỏa thuận trước về cách xác định giá tính thuế song phương và đơn phương, báo cáo về chính sách giá, thiết lập lập chính sách giá chuyển giao toàn cầu và cung cấp dịch vụ tư vấn cho các công ty dược phẩm lớn, công ty thương mại (bao gồm cả Sogo-shosha), và các nhà sản xuất khác.

Liên hệ

Shoichi Fukunaga

Trưởng phòng cao cấp, Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796, máy lẻ: 1027

Shimpei Imai

Trưởng phòng Cao cấp, Dịch vụ Tư vấn thuế, PwC Việt Nam

ĐT: +84 24 3946 2246, máy lẻ: 1508

Kết nối với chúng tôi