Cơ sở hạ tầng, chính phủ và tiện ích

Đem lại giá trị trong những giao dịch giữa nhà nước và tư nhân

Đội ngũ chuyên gia về Cơ sở hạ tầng, Chính phủ và Tiện ích (IGU) làm việc trong các lĩnh vực có tài sản giá trị lớn và chịu sự quản lý chặt chẽ của luật. Chúng tôi tư vấn cho quý công ty về chuỗi giá trị tài chính cho toàn bộ dự án, bao gồm các dự án hợp tác nhà nước và nhân dân cùng làm (PPP), các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng và các dự án xây dựng tài sản trọng yếu. Là một phần của Bộ phận Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp, chúng tôi sử dụng một tư duy và phương pháp tiếp cận áp dụng trong mua bán và sáp nhập doanh nghiệp cho các giao dịch liên quan đến IGU.

Là một nhà tư vấn độc lập, chúng tôi làm việc với các chính phủ để giúp định hình chính sách của các quốc gia, phát triển các khuôn khổ pháp lý và thực hiện các giao dịch. Chúng tôi cũng giúp các khách hàng là các nhà thầu gia nhập thị trường mới và phát triển các cấu trúc cạnh tranh, truy cập vào các quỹ đầu tư địa phương và quốc tế.

Chúng tôi cung cấp các giải pháp tài trợ xây dựng đường giao thông mới, xây dựng nhà máy điện mới, nâng cấp nhà cửa, xây dựng trường học, hiện đại hóa và xây dựng các bệnh viện, nâng cấp đường sắt và các dịch vụ vận tải khác và tái tạo lập cộng đồng, dưới hình thức tăng vốn, hay cấu trúc nguồn vốn tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng, hoặc tìm kiếm các đối tác thuộc khu vực tư nhân cho các khách hàng thuộc khu vực nhà nước của chúng tôi. Là một nhà tư vấn độc lập, chúng tôi thiết kế một quy trình đấu thầu cạnh tranh thực sự.

Khách hàng cũng có thể tận dụng đội ngũ tư vấn kinh tế của chúng tôi, một đội ngũ có thể cung cấp các phân tích sâu sắc về kinh tế vĩ mô và kinh tế vi mô. Chúng tôi làm việc trong mối quan hệ đối tác với các khách hàng trong cả khu vực tư nhân và công cộng để cung cấp các giải pháp chắc chắn và thực tế từ một quan điểm độc lập và khách quan.

 

Có phải quý công ty ở trong các tình huống sau: 

  • thiếu kinh nghiệm trong việc đánh giá và quản lý một quy trình thực hiện giao dịch?
  • không có công cụ chính xác để đánh giá các cơ hội mới?
  • đang gặp khó khăn khi thỏa thuận với các đối tác tiềm năng?
  • không biết làm thế nào để xác định các khu vực tăng trưởng / các thỏa thuận mới?
  • gặp khó khắn khi định hướng các vấn đề pháp lý?
  • cần tìm kiếm nguồn tài trợ với chi phí cạnh tranh?
  • muốn gia tăng giá trị cổ đông?
  • đang tìm phương pháp để thực hiện phân tích và quyết định về các rủi ro?
  • cần phải đánh giá tác động kinh tế vĩ mô lên một dự án?
  • muốn xác định và hiểu ý nghĩa kinh tế và tài chính đầy đủ lên lựa chọn thoái vốn / đầu tư của quý công ty?

Chúng tôi đang giúp các khách hàng của chúng tôi trong các vấn đề sau:

Tài trợ dự án

Cho dù quý công ty là từ khu vực tư nhân và đang đấu thầu cho một dự án của chính phủ hoặc từ khu vực công nhằm tạo ra một quan hệ đối tác có hiệu quả, chúng tôi đã độc lập tư vấn cho nhiều dự án PPP hơn bất kỳ các tổ chức dịch vụ chuyên nghiệp khác và có kiến thức đặc thù trong các lĩnh vực như bất động sản, năng lượng, nước và chất thải, công nghệ thông tin, giao thông vận tải, giáo dục, y tế, và xây dựng.

Tìm hiểu thêm

Nghiên cứu khả thi

Chúng tôi tiến hành khảo sát thị trường, các cuộc điều tra đối thủ cạnh tranh, phân tích yếu tố thành công quan trọng và vị trí chiến lược. Chúng tôi cũng hỗ trợ khách hàng trong việc phát triển các ý định đầu tư và chuẩn bị hồ sơ dự thầu. Mỗi dự án có các yếu tổ trọng yếu, có thể đảm bảo sự thành công hay thất bại của dự án đầu tư. Chúng tôi xác định các yếu tố đó và tư vấn cho khách hàng của chúng tôi nên quyết định đầu tư hay thoái vốn.

Tìm hiểu thêm

Lập mô hình / cấu trúc tài chính

Chúng tôi làm việc với các khách hàng của chúng tôi để hiểu và phân tích các nhân tố tài chính và thương mại quan trọng của một doanh nghiệp, và sau đó thiết kế và xây dựng các mô hình tài chính vững chắc và linh hoạt, có thể tạo ra được các kết quả sát thực và có ý nghĩa, để giúp các khách hàng của chúng tôi hiểu được tác động khác nhau của các giả thuyết tài chinh và thương mại lên vị thế tiền mặt, thuế, lợi nhuận hoặc cơ cấu tài chính.

Tìm hiểu thêm

Tư vấn huy động vốn

Các doanh nghiệp có thể có nhiều lựa chọn khi có nhu cầu huy động vốn, nhưng để có được lựa chọn tối ưu là một thách thức. Cho dù huy động vốn thông qua một thị trường công hay tư nhân, thông qua các công cụ vốn hay nợ, kinh nghiệm sâu rông của chúng tôi trong nhiều hoàn cảnh và sự độc lập của chúng tôi cũng có nghĩa là chúng tôi tập trung vào việc xác định và cơ cấu nguồn tài chính tốt nhất cho các khách hàng của chúng tôi. Hơn nữa, thông qua mạng lưới toàn cầu của chúng tôi, chúng tôi có thể tiếp cận các nhà đầu tư cơ sở hạ tầng và các nhà cung cấp dịch vụ tài chính phù hợp với yêu cầu của quý công ty.

Tìm hiểu thêm

Dịch vụ tư vấn kinh tế

Chúng tôi đưa ra những lời khuyên dựa trên các bằng chứng xác thực, đó là kết quả của việc sử dụng phương pháp phân tích vững chắc để hiểu thị trường và cách thức thị trường vận hành. Chúng tôi có hiểu biết sâu sắc về các lĩnh vực kinh doanh, thị trường, chính phủ và các quy trình pháp luật, được thông tin bởi những kinh nghiệm và kiến thức của chúng tôi về kỹ thuật, kinh tế, các ngành nghề, các tổ chức và các quá trình, và triển vọng kinh tế vĩ mô trong nước và quốc tế.

Tìm hiểu thêm

Bằng cách đăng kí email, bạn đã công nhận rằng bạn đã đọc Cam kết quyền riêng tư và bạn đã đồng ý với việc chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn theo như cam kết trong Cam kết quyền riêng tư (bao gồm cả chuyển dữ liệu quốc tế). Nếu bạn thay đổi ý kiến vào bất kì lúc nào về nhu cầu nhận thông tin từ chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi sử dụng trang Liên hệ.

Liên hệ

Johnathan Ooi Siew Loke

Phó Tổng Giám đốc, Tư vấn thương vụ, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Hide