Điều tra gian lận

Gian lận là một vấn đề khó giải quyết mà nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam phải đối mặt, cho dù doanh nghiệp thuộc ngành nghề kinh doanh nào, quy mô bao lớn hay cấu trúc sở hữu như thế nào. Ví dụ về các vấn đề gian lận và/hoặc hành vi phi pháp mà chúng tôi đã gặp tại Việt Nam gồm lại quả, xung đột lợi ích liên quan đến hoạt động mua sắm và hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan, gian lận trong yêu cầu hoàn trả chi phí, thất thoát vật tư, tiền mặt và tài sản và không tuân thủ yêu cầu hợp đồng.

Các hành vi gian lận đó làm tăng chi phí hoạt động, làm sa ngã lực lượng lao động và đòi hỏi ban lãnh đạo phải quan tâm xử lý các cáo buộc gian lận, tội phạm tài chính và sai phạm khác thay vì tập trung vào việc điều hành doanh nghiệp.

Chúng tôi có một đội ngũ 20 kế toán viên điều tra làm việc toàn thời gian và các chuyên viên kỹ thuật tại Việt Nam, Malaysia và Thái Lan và hơn 800 chuyên gia làm việc toàn thời gian trên toàn cầu. Mạng lưới Dịch vụ điều tra của PwC hỗ trợ khách hàng, bảo vệ giá trị thương hiệu cũng như uy tín cá nhân của chuyên viên và bảo toàn doanh thu và tài sản. Các chuyên viên điều tra của chúng tôi chuyên ngăn chặn, phát hiện, điều tra và khắc phục gian lận.

Các vấn đề phổ biến

 • Các cáo buộc hay các vụ nghi ngờ biển thủ tài sản công ty / quỹ
 • Báo cáo tài chính gian lận hoặc trình bày sai
 • Các sự cố liên quan đến máy tính chẳng hạn như truy cập trái phép, giao dịch đáng ngờ, các hoạt động đáng ngờ trên hệ thống hoặc các cuộc tấn công hướng mục tiêu, hoặc các vấn đề cấp giấy phép với khách hàng
 • Quý công ty cần phải đảm bảo tuân thủ các quy định chống rửa tiền, Luật chống tham nhũng ở nước ngoài (FCPA) và pháp luật về chống hối lộ khác
 • Quý công ty cần sự hỗ trợ về điều tra gian lận tại Việt Nam để hỗ trợ đội điều tra tại trụ sở chính của quý công ty
 • Quý công ty đang có tranh chấp, tranh tụng về hoạt động hoặc hợp đồng
 • Quý công ty muốn giảm rủi ro xảy ra gian lận hoặc không tuân thủ pháp luật hiện hành

Hỗ trợ của chúng tôi

Theo kinh nghiệm chuyên môn của chúng tôi, chỉ riêng hệ thống kiểm soát là không đủ vì chính văn hóa doanh nghiệp mới làm nên sự khác biệt. Do đó, để giúp quý công ty chống gian lận mạnh mẽ hơn, chúng tôi sẽ giúp quý công ty kết hợp sức mạnh của hệ thống kiểm soát, nhân sự và văn hóa vì:

 • Các cơ chế phòng chống và phát hiện gian lận sẽ có hiệu quả hơn rất nhiều khi có được sự hỗ trợ thích hợp của văn hóa doanh nghiệp, và
 • Một nền văn hóa đạo đức lành mạnh không chỉ được xác lập bằng quy định mà phần nhiều được quyết định bởi “phong cách của lãnh đạo”.

Chúng tôi có thể hỗ trợ quý công ty thiết kế các chính sách liên quan đến phòng chống gian lận, thiết lập “phong cách của lãnh đạo” chính xác, thiết kế những chương trình kiểm soát và quản lý phù hợp, hỗ trợ xác định các nguồn lực phù hợp, thiết kế các chính sách và cơ chế báo cáo gian lận, thiết kế các khuôn khổ thiết thực để quản lý các giao dịch với các bên liên quan và sự xung đột lợi ích.

 

Đội ngũ các chuyên gia về dịch vụ điều tra của chúng tôi tại Việt Nam cung cấp nhiều dịch vụ để giải quyết các vấn đề trên:

Chúng tôi sẽ phân tích và chẩn đoán các vấn đề gian lận bên trong quý công ty, xem xét các sự cố hệ thống kiểm soát nội bộ để trình bày cho quý công ty một bức tranh rõ ràng về các vấn đề của quý công ty.

Trên khía cạnh điều tra, các chuyên gia của chúng tôi có thể phác họa, bảo vệ và phân tích các dữ liệu điện tử từ một loạt các hệ thống máy tính bao gồm máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy chủ, thiết bị hỗ trợ cá nhân và điện thoại di động. Sử dụng các công cụ độc quyền, chúng tôi có thể tổ chức và kiểm tra một khối lượng lớn các dữ liệu thường được tìm thấy trong môi trường doanh nghiệp, bao gồm các thư điện tử trong hệ thống thư của công ty, các máy chủ lưu tập tin và các dữ liệu tài chính tiềm ẩn bên trong hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP).

Chúng tôi có thể phân tích một số lượng lớn các dữ liệu để xác định các khuôn mẫu bất thường, lỗi, và các chỉ số gian lận.

Chúng tôi có thể tiến hành soát xét tình hình tuân thủ Luật chống tham nhũng ở nước ngoài (FCPA) hoặc soát xét tình hình tuân thủ các quy định chống hối lộ khác và soát xét tình hình tuân thủ pháp luật chống rửa tiền.

Chúng tôi có thể giúp quý công ty hiểu các quy định và hệ thống pháp luật của địa phương, các thông lệ kinh doanh và văn hóa Việt Nam.

Chúng tôi sẽ giúp quý công ty bằng cách phân tích tranh chấp và hỗ trợ tranh tụng bằng cách đầu tiên chúng tôi sẽ tiến hành một cuộc đánh giá sơ bộ về các lợi ích về tài chính, kinh tế và kinh doanh của một vụ khiếu nại hoặc biện hộ (trong đó chúng tôi có thể làm việc chặt chẽ với chuyên viên tư vấn pháp lý của quý công ty), hỗ trợ quy trình phát hiện, soạn lập và đánh giá các yêu cầu bồi thường tổn thất lợi nhuận và các thiệt hại khác; cung cấp thông tin để hỗ trợ đàm phán giải quyết, lập báo cáo chuyên gia để sử dụng trong quá trình tranh chấp; lập các báo cáo để đáp lại các chuyên gia đại diện cho các bên khác trong vụ kiện; và xuất hiện tại tòa với tư cách là một nhân chứng chuyên môn.

Chúng tôi có thể hỗ trợ soát xét và thiết kế các chính sách và thủ tục ngăn chặn gian lận để đảm bảo quý công ty giảm rủi ro gian lận một cách hiệu quả, cải thiện các quy trình kiểm soát và giám sát, cũng như tuân thủ quy định và pháp luật hiện hành. Điều này sẽ bao gồm một số hoặc tất cả các thành phần được nêu sau đây:

Sơ đồ quy trình quản lý rủi ro gian lận của chúng tôi

Lợi ích mang đến cho quý công ty

 • Phát hiện sớm các sai sót hoặc gian lận
 • Một đội ngũ chuyên viên điều tra gian lận có kinh nghiệm quốc tế sẽ hỗ trợ quý công ty trong quá trình tranh tụng
 • Làm thấm nhuần tư duy chống gian lận cho nội bộ của quý công ty
 • Các thông lệ quản lý gian lận tốt hơn
 • Tuân thủ tốt hơn pháp luật nhà nước
 • Giảm các tệ trạng gian lận trong nội bộ quý công ty
 • Giảm các chi phí phát sinh do gian lận mà quý công ty phải chịu

Các trường dấu là bắt buộc(*)

Bằng cách đăng kí email, bạn đã công nhận rằng bạn đã đọc Cam kết quyền riêng tư và bạn đã đồng ý với việc chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn theo như cam kết trong Cam kết quyền riêng tư (bao gồm cả chuyển dữ liệu quốc tế). Nếu bạn thay đổi ý kiến vào bất kì lúc nào về nhu cầu nhận thông tin từ chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi sử dụng trang Liên hệ.

Liên hệ

Hide