Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Khảo sát Doanh nghiệp gia đình 2021 - Góc nhìn Việt Nam

Từ niềm tin đến tầm ảnh hưởng

Tại sao doanh nghiệp gia đình (DNGĐ) cần hành động ngay nhằm đảm bảo di sản tương lai

Những diễn biến bất ổn, chưa có tiền lệ đã xảy ra trong năm vừa qua là phép thử đặc biệt về khả năng phục hồi cho hầu hết các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp gia đình.

Chúng ta nhận thấy rằng khả năng phục hồi như một phần bản năng của các doanh nghiệp gia đình được sinh ra để giúp họ đương đầu thử thách. Như trong bất kỳ cuộc khủng hoảng nào, các chủ doanh nghiệp gia đình đã đoàn kết và thể hiện cam kết với doanh nghiệp mình đồng thời tạo nên tiếng nói chung. Dựa trên nền tảng vững chắc từ các cam kết về giá trị, tư duy dài hạn, vận dụng những đòn bẩy đúng đắn, các doanh nghiệp gia đình đã gửi đi những thông điệp mạnh mẽ đến nhân viên, đối tác kinh doanh và cộng đồng.

Các doanh nghiệp gia đình chỉ có thể củng cố thêm lòng tin và thiện chí kinh doanh khi họ chứng minh được sự cam kết kinh doanh bền vững bằng những hành động đúng đắn và cụ thể.

Báo cáo này nằm trong Khảo sát Doanh nghiệp Gia đình Toàn cầu lần thứ 10. Chúng tôi đã tìm hiểu suy nghĩ về hiện tại và triển vọng tương lai của hơn 2800 nhà lãnh đạo doanh nghiệp gia đình trên 87 vùng lãnh thổ, trong đó có 33 đại diện đến từ Việt Nam trong các lĩnh vực kinh doanh ngành nghề khác nhau. Lần đầu tiên, các doanh nghiệp gia đình Việt Nam chia sẻ quan điểm và ý kiến ​​về những vấn đề mà họ đang quan tâm.

 

Playback of this video is not currently available

1:10

Ra mắt Khảo sát Doanh nghiệp gia đình 2021

Kết quả khảo sát

So sánh kết quả của Việt Nam với mức trung bình toàn cầu

 

Thanh màu xám biểu thị mức trung bình toàn cầu để so sánh

Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng như thế nào đến doanh số bán hàng?

Trước đại dịch

55% Tăng trưởng doanh số

55% Giảm doanh số

Tác động của đại dịch

55% Tăng trưởng doanh số

55% Giảm doanh số

Thanh màu xám biểu thị mức trung bình toàn cầu

Đâu là những lĩnh vực ưu tiên hàng đầu của công ty trong hai năm tới?

55% Mở rộng / Đa dạng hóa

55% Kỹ thuật số, Đổi mới, Công nghệ

55% Phát triển / Tư duy mới

55% Tính bền vững / Cộng đồng địa phương

Thanh màu xám biểu thị mức trung bình toàn cầu

Các ưu tiên và phát triển về năng lực số của DNGĐ Việt Nam?

55% Mạnh mẽ, không còn là ưu tiên

55% Mạnh mẽ và
vẫn là ưu tiên

55% Không mạnh nhưng là ưu tiên

55% Không mạnh và không phải là ưu tiên

Khối màu xám biểu thị mức trung bình toàn cầu

Những câu nào dưới đây mô tả rõ nhất cách bạn cảm nhận về vai trò của doanh nghiệp gia đình ngày nay?

Mang đến các hoạt động kinh doanh bền vững

55% Chúng tôi muốn dẫn đầu

55% Chúng tôi khó có thể đi đầu nhưng chúng tôi vẫn sẽ hoàn thành tốt vai trò của mình khi được yêu cầu

Mang đến nhiều lợi ích cho hành tinh và xã hội

55% Chúng tôi muốn dẫn đầu

55% Đó nên là vai trò của chính phủ

Phân đoạn màu xám biểu thị mức trung bình toàn cầu

Bạn đang sử dụng các chính sách quản trị công ty nào sau đây?

55% Thỏa thuận cổ đông

55% Chính sách cổ tức

55% Di chúc/ Di nguyện cuối cùng

55% Hiến pháp hoặc giao thức gia đình

55% Chính sách làm việc gia đình

Thanh màu xám biểu thị mức trung bình toàn cầu
Explore the data behind our survey and customise your view by country and region
Questions and Answers Toàn cầu Việt Nam Châu Á Thái Bình Dương
Q10. Looking back over the last financial year BEFORE THE COVID-19 PANDEMIC would you say your sales have been
Sales growth 55% 33% 51%
Sales reduction 19% 24% 21%
Q11. And what do you think the impact of the COVID-19 pandemic will be on your sales?
Sales growth 28% 24% 26%
Sales reduction 46% 42% 48%
Q21. Which, if any, of the following are the company's TOP FIVE priorities for the next two years?
NET: Expansion/Diversification 82% 79% 82%
NET: Digital, innovation, technology 80% 82% 77%
NET: Evolving/new thinking 65% 67% 66%
NET: Sustainability/local community 39% 21% 30%
Q28.SUM. We have strong digital capabilities
Digital strong and no longer a priority 19% 9% 18%
Digital strong and still a priority 19% 21% 16%
Digital not strong but a priority 33% 21% 31%
Digital not strong and not a priority 29% 48% 35%
Q33a. Which of the statements below best describes the way you feel about the role of your family business today?
There is an opportunity for family businesses like ours to lead the way in sustainable business practices 55% 45% 52%
Các DNGĐ như chúng tôi khó có thể đi đầu nhưng chúng tôi vẫn sẽ hoàn thành tốt vai trò của mình khi được yêu cầu 36% 45% 38%
Q33c. Which of the statements below best describes the way you feel about the role of your family business today?
In order to succeed going forward, our business is going to need to deliver greater benefits for the planet and human society 53% 30% 52%
We will play our part, but it is the role of government not businesses like ours to deliver greater benefits for the planet and human society 30% 55% 31%
Q15. Which of the following policies and procedures, if any, do you have in place?
Shareholders’ agreement 47% 39% 39%
Dividend policy 37% 18% 30%
Testament/last will 34% 6% 22%
Family constitution or protocol 28% 21% 16%
Family employment policy 23% 12% 11%

{{filterContent.facetedTitle}}

Nếu Quý vị có bất kì câu hỏi hay yêu cầu nào, xin vui lòng điền vào các trường bên dưới và gửi cho chúng tôi

Các trường dấu là bắt buộc(*)

Bằng cách đăng kí email, bạn đã công nhận rằng bạn đã đọc Cam kết quyền riêng tư và bạn đã đồng ý với việc chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn theo như cam kết trong Cam kết quyền riêng tư (bao gồm cả chuyển dữ liệu quốc tế). Nếu bạn thay đổi ý kiến vào bất kì lúc nào về nhu cầu nhận thông tin từ chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi sử dụng trang Liên hệ.

Liên hệ

Đinh Thị Quỳnh Vân

Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn thuế, PwC Việt Nam

ĐT: +84 24 3946 2246

Johnathan Ooi Siew Loke

Phó Tổng Giám đốc, Lãnh đạo Dịch vụ doanh nghiệp gia đình và tư nhân, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Hoàng Việt Cường

Giám đốc, Dịch vụ doanh nghiệp gia đình và tư nhân, PwC Việt Nam

ĐT: +84 24 3946 2246

TS. Lê Anh Tú

Cố vấn cấp cao, Dịch vụ doanh nghiệp gia đình và tư nhân, PwC Việt Nam

ĐT: +84 923 345 999

Hide