Thương vụ thời COVID-19

Những điểm đáng lưu ý khi định lượng và giải thích tác động của COVID-19 với các bên liên quan

Doanh nghiệp có khả năng thực hiện thương vụ trong bối cảnh đầy biến động có thể phát triển vượt trội so với các doanh nghiệp cùng ngành

Ý kiến cho rằng doanh nghiệp nên thực hiện M&A trong thời kỳ suy thoái là trái ngược với quan điểm truyền thống. Tuy nhiên, nhận định này được hình thành dựa trên những hiểu biết xoay quanh những động lực đã thúc đẩy chu kỳ M&A trước đây - đó chính là mối quan hệ giữa M&A và nhiều động lực phát triển kinh tế và tài chính khác nhau - và những điểm khác biệt tại thời điểm hiện tại. 

Vì vậy, thực hiện hoạt động thẩm định minh bạch và hiểu biết về tình hình tài chính của doanh nghiệp mục tiêu là cần thiết hơn bao giờ hết. Xin lưu ý rằng doanh nghiệp thuộc nhóm ngành kinh tế, lĩnh vực kinh doanh cũng như các vùng lãnh thổ khác nhau sẽ chịu ảnh hưởng khác nhau.

Thực hiện hoạt động thẩm định minh bạch là vô cùng quan trọng khi doanh nghiệp định lượng và giải thích tác động của COVID-19 với các bên liên quan

How companies quantify and explain the impact of COVID-19 to key stakeholders is important

Những điểm đáng chú ý khi thực hiện thương vụ thời COVID-19

 

Cần phải có căn cứ đầy đủ khi điều chỉnh các khoản mục liên quan đến COVID-19 có ảnh hưởng đến lợi nhuận

Theo dõi sát các xu hướng thương mại giúp đánh giá những kịch bản có thể xảy ra trong tương lai

Doanh nghiệp có thể đã tăng gánh nặng nợ để quản lý khả năng thanh khoản ngắn hạn

COVID-19 có thể có tác động đáng kể (tạm thời hoặc vĩnh viễn) đến vốn lưu động thuần và dòng tiền

Sẽ có nhiều thay đổi trong cơ chế và các điều khoản thỏa thuận mua bán để phản ánh thị trường của người mua

Tác động từ các đợt dịch tiếp theo của COVID-19 sẽ có quy mô khác nhau

< Back

< Back
[+] Read More

Các trường dấu là bắt buộc(*)

Bằng cách đăng kí email, bạn đã công nhận rằng bạn đã đọc Cam kết quyền riêng tư và bạn đã đồng ý với việc chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn theo như cam kết trong Cam kết quyền riêng tư (bao gồm cả chuyển dữ liệu quốc tế). Nếu bạn thay đổi ý kiến vào bất kì lúc nào về nhu cầu nhận thông tin từ chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi sử dụng trang Liên hệ.

Liên hệ

Ong Tiong Hooi

Phó Tổng Giám đốc | Lãnh đạo Dịch vụ Tư vấn giao dịch, PwC Việt Nam

ĐT: +8493 869 9691

Trịnh Thanh Loan

Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn Giao dịch, PwC Việt Nam

ĐT: +8498 604 9292

Lê Minh Tuấn

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn Giao dịch, PwC Việt Nam

ĐT: +8490 977 2724

Nguyễn Đình Phát

Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn Giao dịch, PwC Việt Nam

ĐT: +8490 873 7574

Hide