Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty – Hướng tới các thông lệ quốc tế tốt nhất

28 Tháng 8, 2019

Xin trân trọng gửi tới Quý doanh nghiệp Bản tin PwC Việt Nam về những nỗ lực mới nhất tại Việt Nam để thúc đẩy quản trị công ty theo thông lệ tốt. Quản trị công ty theo thông lệ tốt sẽ góp phần nâng cao tính hiệu quả và minh bạch của thị trường chứng khoán, với những tác động quan trọng như:

  • Bảo đảm sự phát triển bền vững trong dài hạn của công ty, vì lợi ích tốt nhất của cổ đông và các bên có quyền lợi liên quan khác
  • Tạo dựng sự tin tưởng của thị trường và đạo đức kinh doanh
  • Góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh và danh tiếng của công ty, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận thị trường vốn
  • Hỗ trợ phát triển thị trường tài chính và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tài liệu này gồm 3 phần chính: (A) Giới thiệu, (B) Các nội dung nổi bật của Bộ Nguyên tắc (C) Một số đề xuất triển khai.

Như thường lệ, các chuyên gia của PwC luôn sẵn sàng hỗ trợ Quý doanh nghiệp trong quá trình áp dụng Quản trị Công ty theo thông lệ quốc tế tốt nhất và vượt trên mức tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành. Nếu có bất kì thắc mắc nào, xin mời Quý doanh nghiệp liên hệ với chúng tôi.

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'kết quả' : 'kết quả'}}
{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'kết quả' : 'kết quả'}}
{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'kết quả' : 'kết quả'}}
{{contentList.loadingText}}

Nếu Quý vị có bất kì câu hỏi hay yêu cầu nào, xin vui lòng điền vào các trường bên dưới và gửi cho chúng tôi

Các trường dấu là bắt buộc(*)

Bằng cách đăng kí email, bạn đã công nhận rằng bạn đã đọc Cam kết quyền riêng tư và bạn đã đồng ý với việc chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn theo như cam kết trong Cam kết quyền riêng tư (bao gồm cả chuyển dữ liệu quốc tế). Nếu bạn thay đổi ý kiến vào bất kì lúc nào về nhu cầu nhận thông tin từ chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi sử dụng trang Liên hệ.

Liên hệ

Hoàng Hùng

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Kiểm toán, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3946 2246

Xavier Potier

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn và quản lý rủi ro, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Hide