Kiểm toán nội bộ - Nghị định hướng tới thông lệ quốc tế

27 Tháng 2, 2019

Giới thiệu chung

Ngày 22/01/2019 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ. Theo đó, Nghị định này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/4/2019, yêu cầu nhiều cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ (KTNB).

Chính bởi vậy, nhằm cập nhật các nội dung cơ bản và chia sẻ các thách thức chính liên quan đến các yêu cầu của nghị định KTNB đối với khối doanh nghiệp để các doanh nghiệp có sự chuẩn bị tốt hơn trong quá trình triển khai KTNB của từng đơn vị, Đội ngũ chuyên gia PwC trân trọng gửi đến Quý khách hàng Bản tin về "Nghị định 05 về Kiểm toán nội bộ - Hướng tới Thông lệ Quốc tế".

Chúng tôi hi vọng rằng Bản tin này giúp cung cấp các thông tin hữu ích và thiết thực cho Quý Doanh nghiệp!

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'kết quả' : 'kết quả'}}
{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'kết quả' : 'kết quả'}}
{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'kết quả' : 'kết quả'}}
{{contentList.loadingText}}

Liên hệ

Hoàng Hùng

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Kiểm toán, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3946 2246

Kết nối với chúng tôi