Thông tư mới hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

30 Tháng 6, 2016

Bộ Tài chính (“BTC”) đã ban hành Thông tư số 133/2016/TT-BTC (“Thông tư 133”) hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa (“DNVVN”) thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC (“Quyết định 48) và Thông tư số 138/2011/TT-BTC (“Thông tư 138”). 

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'kết quả' : 'kết quả'}}
{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'kết quả' : 'kết quả'}}
{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'kết quả' : 'kết quả'}}
{{contentList.loadingText}}

Liên hệ

Nguyễn Hoàng Nam

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Kiểm toán, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Lương Thị Ánh Tuyết

Giám đốc, Dịch vụ Kiểm toán, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796, máy lẻ: 2036

Kết nối với chúng tôi