Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Hướng dẫn miễn thuế cho hàng hóa nhập sản xuất xuất khẩu sau đó thuê gia công lại

04 Tháng 3, 2021

Tiếp theo bản tin ngày 17/12/2020 của chúng tôi về việc Chính phủ cho phép miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập sản xuất xuất khẩu sau đó thuê gia công lại, ngày 23/02/2021 Tổng cục Hải quan (TCHQ) đã ban hành công văn số 879/TCHQ-TXNK hướng dẫn các Cục hải quan tỉnh, thành phố về miễn thuế và hoàn thuế đối với trường hợp này.

Nếu Quý vị có bất kì câu hỏi hay yêu cầu nào, xin vui lòng điền vào các trường bên dưới và gửi cho chúng tôi

Các trường dấu là bắt buộc(*)

Bằng cách đăng kí email, bạn đã công nhận rằng bạn đã đọc Cam kết quyền riêng tư và bạn đã đồng ý với việc chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn theo như cam kết trong Cam kết quyền riêng tư (bao gồm cả chuyển dữ liệu quốc tế). Nếu bạn thay đổi ý kiến vào bất kì lúc nào về nhu cầu nhận thông tin từ chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi sử dụng trang Liên hệ.

Liên hệ

Nguyễn Thành Trung

Phó Tổng Giám đốc, Lãnh đạo Dịch vụ Tư vấn Thuế, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Nguyễn Hương Giang

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn Thuế, PwC Việt Nam

ĐT: +84 24 3946 2246

Hide