Hướng dẫn miễn thuế cho hàng hóa nhập sản xuất xuất khẩu sau đó thuê gia công lại

04 Tháng 3, 2021

Tiếp theo bản tin ngày 17/12/2020 của chúng tôi về việc Chính phủ cho phép miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập sản xuất xuất khẩu sau đó thuê gia công lại, ngày 23/02/2021 Tổng cục Hải quan (TCHQ) đã ban hành công văn số 879/TCHQ-TXNK hướng dẫn các Cục hải quan tỉnh, thành phố về miễn thuế và hoàn thuế đối với trường hợp này.